Exjobb: Bildanalys, effektiv transformationsskattning mellan PRNU-mönster

Vi söker nu en till två personer för att göra exjobb på nationellt forensiskt centrum (NFC), sektionen för informationsteknik, gruppen forensisk bildbiometri. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv varje dag.

Organisation

Nationellt forensiskt centrum

Län

Östergötlands län

Utlyst

14 februari 2022

Ansök senast

07 juni 2022

Referensnummer

Exjobb NFC

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med närmare 34 000 anställda, organiserade i sju polisregioner, fem gemensamma avdelningar samt Noa, NFC och särskilda utredningar.

Nationellt forensiskt centrum, NFC, är en operativ avdelning i Polismyndigheten. I nära samverkan med utredningsverksamheten leder, utvecklar och utför vi forensiskt arbete för en framgångsrik brottsbekämpning. Vi verkar inom områdena informationsteknik, biologiska spår, kemi och teknik samt droganalys. Vi ansvarar för hela den forensiska processen inom polisen, från kriminaltekniska platsundersökningar, laborativ verksamhet och it-forensik till forensiska expertutlåtanden i brottmål. I uppdraget ingår också att bedriva strategisk forskning och utveckling för att framtidssäkra polisens forensiska förmåga. Det gör vi i nära samarbete med såväl Nationella operativa avdelningen, Noa, och polisregionerna, som med externa samarbetspartners både i Sverige och utomlands. Vi agerar också expertstöd och bedriver utbildning. Vi är drygt 600 medarbetare på totalt tolv driftställen, från Umeå i norr till Malmö i söder. Vårt största laboratorium och vårt avdelningskansli finns i Linköping.

På Informationstekniksektionen har vi en samlad kompetens inom det it-forensiska området som innefattar data, bild, video, ljud, sensorteknik, elektronik och mobiltelefoni. Förutom it-forensiska undersökningar arbetar vi också med undersökningar av handstil, dokument och sedlar. Sektionen har i uppdrag att utveckla nya metoder och verktyg till hela Polismyndigheten för att förenkla, möjliggöra och kvalitetssäkra it-forensiken som utförs i hela polisen. Vi är omkring 90 medarbetare och finns i Linköping.

Arbetsbeskrivning

Målet med examensarbetet är att utvärdera metoder för snabb och effektiv skattning av geometriska transformationer mellan extraherade PRNU-mönster. PRNU-mönster uppkommer via variationer i ljuskänslighet hos en bildsensor, och används inom forensiken för att, likt ett fingeravtryck, sammanbinda ett bildmaterial med dess ursprungskamera. På grund av sitt bruslika och högfrekventa utseende är PRNU-mönster svåra att jämföra om de genomgått geometriska transformationer. Sådana transformationer är också svåra att detektera av samma skäl, och metoder som fungerar väl på naturliga bilder fungerar inte nödvändigtvis för PRNU-mönster.

Examensarbetet kommer framförallt att undersöka vilka metoder som är lämpliga att använda för effektiv transformationsskattning mellan PRNU-mönster, och vilka avvägningar som måste göras mellan precision och beräkningstid. Av särskilt intresse är metoder baserade på polärt samplade fouriertransformer.

Det här kommer arbetsuppgifterna att handla om:

  • Utvärdera noggrannhet och beräkningstid för transformationsskattningsmetoder på PRNU-mönster
  • Identifiera svagheter och känsliga steg i metoderna
  • Utforma en metod för effektiv transformationsskattning och jämföra denna med en existerade metod baserad på iterativ sökning.

För två exjobbare kan uppgiften delas upp i olika spår med fokus på effektivitet och noggrannhet och på robusthet mot bildartefakter.

Önskvärt programmeringsspråk är Python. Examensarbetet kan utföras på plats hos NFC eller delvis på distans.

Kvalifikationer

UTBILDNINGSPROFIL

Vi söker dig som går civilingenjörsprogram med inriktning mot signal- och bildanalys. Programmeringskunskaper i Python är önskvärda.

Kontaktpersoner

Klara Eklund, 076-1156853, klara.eklund@polisen.se

Övrig information

Placeringsort: Linköping

Välkommen med din intresseanmälan i form av CV, personligt brev och kursutdrag.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller vänder dig till namngiven kontaktperson.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post