Projektledare internationellt utvecklingssamarbete, Noa, placering i Moldavien

Vi söker en projektledare för internationellt utvecklingssamarbete med placering i Chisinau, Moldavien. Uppdraget är tidsbegränsat och du kommer att vara placerad vid Noa, internationella enheten, utlandssektionen, internationellt utvecklingssamarbete.

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Kommun

Län

Utlyst

07 juli 2022

Ansök senast

23 augusti 2022

Referensnummer

A381.416/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Nationella operativa avdelningen (Noa) ansvarar för att leda och samordna den nationella och internationella polisverksamheten inklusive den freds- och säkerhetsfrämjande verksamheten och för att driva Polisens internationella utvecklingsarbete.

Utlandssektionen vid internationella enheten på Noa har i uppdrag att leda och samordna Polisens internationella utvecklingssamarbete. Målet för verksamheten är att bidra till en demokratisk, rättssäker och effektiv polisverksamhet i samarbetslandet. Samarbetet bidrar även till individuellt och organisatoriskt lärande inom svensk polis, vilket gynnar utvecklingen av det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet även i Sverige.

Svensk polis kommer att påbörja ett nytt 3-årigt utvecklingssamarbete med moldavisk polis i början 2023 inom områdena ”Community Policing”, polisiär konflikthantering, jämställdhet och ledarskap. Det första projektet påbörjades 2017 och avslutades 2021, men har därefter fortsatt med aktiviteter och upparbetning av ett nytt projekt. Svensk Polis bidrag är en del av stödet till Moldaviens polisreformer inför landets närmande till EU. Reformarbetet på övergripande nivå syftar till att den moldaviska polisen ska agera rättssäkert i ingripanden och tillämpa arbetssätt som utgår från medborgarnas behov av säkerhet och trygghet.

Uppdraget innebär en tidsbegränsad placering i Chisinau, Moldavien.
Villkoren för utlandsstationeringen regleras genom ett URA-avtal. Funktionen finansieras externt av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) genom svenska ambassaden i Chisinau.

Arbetsbeskrivning

Som projektledare kommer du att ha det övergripande ansvaret för planering och genomförande av det internationella utvecklingssamarbetet inom områdena ”Community Policing”, polisiär konflikthantering, jämställdhet och ledarskap. Anti-korruption är en annan viktig aspekt som ska integreras i projektet.

Din uppgift är att på plats i Chisinau utveckla och driva samarbetet tillsammans med moldavisk polis i landets strävan att utveckla en demokratisk och effektiv polisorganisation. Detta görs i nära samverkan med en projektledare inom moldavisk polis.

Du kommer att ansvara för planering, koordinering och ledning av genomförandet, men även uppföljning och resultatredovisning, budgetering samt ekonomisk och annan rapportering inom projektet, både internt inom Polismyndigheten och utifrån åtagandet gentemot Sida. Arbetet inkluderar även att koordinera och planera för de experter som engageras i projektaktiviteter. Du har en arbetsledande roll avseende både lokala konsulter och korttidsexperter (polisanställda). Det är viktigt att du även har och kan bidra med egen expertkunskap vid genomförandet av olika aktiviteter. Vidare kommer du att på strategisk nivå föra dialog med den högre ledningen inom den moldaviska polisen, men även ge råd och stöd för effektiv implementering av polisreform inom projektets arbetsområden. Du kommer också att samverka med internationella och nationella organisationer, lokala myndigheter, civilsamhället och andra aktörer för att gemensamt, på bästa sätt, bistå Moldavien i polisreformarbetet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som uppfyller nedan krav:

 • Polisexamen
 • Minst 7 års anställning som polis enligt Polisförordningen.
 • En bred polisiär bakgrund som även innefattar strategisk ledning eller motsvarande.
 • Erfarenhet av projektledning, inklusive planering, genomförande, rapportering och budgetering.
 • Ett par års erfarenhet att driva och leda tillsammans med andra chefer.
 • Ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum.
 • Ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat (resultatstyrning).
 • Erfarenhet av att leda och driva förändrings- och utvecklingsarbeten.
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift och en vana att hålla presentationer på engelska.
 • God fysisk och psykisk hälsa.

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:

 • Erfarenhet av att arbeta med ”Community Policing”, ”Intelligence Led Policing” eller motsvarande lednings- och styrningsmodell.
 • Erfarenhet av att arbeta med polisiär konflikthantering.
 • Erfarenhet av att arbeta med jämställdhetsfrågor.
 • Erfarenhet som utbildare/instruktör.
 • Erfarenhet av att arbeta med internationellt utvecklingssamarbete.
 • Tidigare erfarenhet av arbete i regionen.

 Personliga egenskaper

Som projektledare och polisrådgivare inom polisens internationella utvecklingssamarbete kommer du att arbeta i komplexa sammanhang som ska präglas av samverkan. Lyhördhet, uthållighet och flexibilitet är tillsammans med god problemlösningsförmåga nödvändiga egenskaper för uppdraget. Vi ställer höga krav på din sociala kompetens och din förmåga att etablera goda arbetsrelationer med funktioner på olika nivåer, från lägre tjänstemannanivå till högsta strategiska ledningsnivå. Du har därmed en mycket god samarbetsförmåga, är bra på att skapa engagemang och motivera andra även i motgångar. Du har en hög personlig integritet och är en god representant för Sverige och svensk polis och den värdegrund som Polisen står för.

Som den enda svenska projektledaren på plats i Moldavien kräver funktionen också en hög grad av självständighet, drivkraft och förmåga att leda flera pågående insatser under tidspress och stundtals korta ledtider. Du är prestigelös och har inga problem med att ta dig an olika typer av arbetsuppgifter, även praktiska sådana.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef

Ann-Charlotte Gustafsson, Poliskommissarie, tfn 076-807 26 49.

Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult:

Susanne Franzén, tfn 073-096 37 95.

Fackliga företrädare

SACO-S: Andreas Johansson, 0730841301

Polisförbundet: Sofia Ask, tfn 010-56 387 10

ST: Johan Gertz, tfn 010-56 770 92

SEKO: Karna Tillheden, tfn 010-56 166 27

Övrig information

Arbetsort: Chisinau, Moldavien

Anställningsform: Tidsbegränsad placering (URA-kontrakt)

Anställning: Lägst poliskommissarie (under kontraktstiden anställs du som lägst kommissarie om du har annan anställning i din grundplacering)

Arbetstid: Förtroendearbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse. Det blir troligtvis introduktion och utbildning under hösten/vintern och start på plats i Chisinau i början av 2023.

Funktion: Projektledare, Nationella operativa avdelningen, internationella enheten, utlandssektionen, gruppen för internationellt utvecklingssamarbete.

Läkarundersökning kommer att genomföras inför anställningen. 

Språktester i engelska eller andra tester kan komma att utföras inom ramen för tillsättningen.

Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till
jobb.noa@polisen.se senast 23 augusti 2022. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med ref. nr. A381.416/2022 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens ref.nr. A381.416/2022 via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering


Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Under utlandsstationeringen tillämpas ”Avtal om utlands­kontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands” (URA). Sökande uppmanas att läsa igenom avtalet och den information om ekonomiska ersättningar som finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se innan ansökan skickas in.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post