Biträdande Sektionschef för Gränskontrollsektionen till Gränspolisenheten i polisregion Syd, referensnummer A117.764/2022

Organisation

Polisregion Syd

Län

Skåne län

Utlyst

05 maj 2022

Ansök senast

18 maj 2022

Referensnummer

A117.764/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för förändring och en större utmaning?
Är du modig nog att göra något nytt, utmanande och garanterat utvecklande som ledare inom polisen? Är du en modern förändringsledare, med blick för helheten och förmågan att få andra att växa och utvecklas? I så fall har du chansen att ta plats i ledningsteamet i nystartade regionala Gränspolisenheten.

Polisregion Syd sträcker sig över fyra län; Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne, och omfattar såväl storstäder som landsbygd. I regionen bor drygt 1,9 miljoner invånare. De 58 kom­munernas utmaningar skiljer sig åt. Vissa har drabbats av omfattande dödligt våld, andra med en vardagsbrottslig­het som påverkar många människor. För polisen i region Syd är det en självklarhet att hantera hela bilden. Det är vårt ansvar och uppdrag att lyssna på alla våra medborg­are och jobba mot den brottslighet som de anser vara ett hinder för den vardag­liga tryggheten. Polisens vision är att vara en polis som gör hela Sveri­ge tryggt och säkert.

Regionala gränspolisenheten, som är en nybildad enhet, har ett verksamhetsansvar för all gränskontroll i regionen, inklusive mindre flygplatser och hamnar. Enheten består av ca 435 medarbetare och verkar över hela regionens geografiska ansvarsområde.  Gränspolisenheten har en verksamhet som ständigt påverkas av omvärlden och förändringar i den.

Vidare har enheten verksamhetsansvar för verkställigheter avseende av- och utvisningsbeslut, utredning enligt den nationella brottskatalogen samt arbetsplatsinspektioner. Enheten har dessutom regionalt processansvar för inre utlänningskontroller samt bedriver inre utlänningskontroller i sin verksamhet.

Genom underrättelsebaserade kontroller ska möjligheterna för internationella brottsnätverk att resa in i Sverige minskas. Utöver ovan gränsspecifika uppdrag ska Gränspolisenheten också genom sin verksamhet stödja polisregionens arbete mot framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring, stärkt lokal närvaro och att vara en attraktiv arbetsplats och samarbetspartner.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som Biträdande Sektionschef för Gränskontrollssektionen vid regionala Gränspolisenheten i Polisregion Syd

Gränskontrollsektionen består av 15 grupper och drygt 200 medarbetare där de stora personalgrupperna är poliser samt gräns- och passkontrollanter. Uppdraget är brett och innebär mycket samverkan med andra enheter/polisområden och externa samverkanspartner.

Som biträdande sektionschef rapporterar du till sektionschefen, ingår i dennes ledningsgrupp, samt företräder denne vid frånvaro. Tillsammans ansvarar ni för att uppdraget genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. I ditt uppdrag ligger särskilt att biträda sektionschefen i ledningen av den operativa verksamheten och säkerställa dess resultat.

Gränskontrollsektionen svarar för gränskontrollen mot länder inom EU/ESS. I nära samverkan med andra aktörer bidrar ni bland annat till arbetet mot illegal migration, terrornätverk, internationella brottsnätverk och stödjer polisområdena i deras lokala problembilder. Arbetet ställer krav på tydligt helhetsfokus för hela regionen, men också att kunna hantera både strategiska och operativa verksamhetsfrågor.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att utöva ett samarbetsinriktat, tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Som biträdande chef ansvarar och verkar du för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar. Genom och tillsammans med övriga medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • ett par års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
 • relevant eftergymnasial utbildning och/eller polisexamen eller av arbetsgivaren ansedd likvärdig erfarenhet

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • minst ett års erfarenhet av att driva och leda genom andra chefer
 • förmåga och dokumenterad erfarenhet av arbete med förändringsledning
 • erfarenhet av samverkan såväl internt som externt
 • starkt driv gällande utveckling av verksamheter/organisationer
 • erfarenhet av operativ polisverksamhet under dygnets alla timmar och årets alla dagar

När vi anställer kommer vi att lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Vi strävar efter en jämnställd ledningsgrupp. För oss är det viktigt att du har ett värderingsdrivet ledarskap i enlighet med polisens uppdrag. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Det är viktigt för oss att du som söker står för ett ledarskap där du med energi, drivkraft och förmåga till likabehandling är ett föredöme för dina medarbetare. Du strävar efter jämställdhet i din organisation och som chef och ledare är jämställdhets – och kulturfrågorna prioriterade och är lika självklara som synliga i ditt ledarskap. Du är intresserad av vad som händer i omvärlden och kan dra slutsatser hur din verksamhet kommer att påverkas av dessa förändringar.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Elisabeth Nilsson, telefon 0703-67 66 84.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Martin Brorsson, telefon 0725-02 39 35.

Fackliga företrädare

Seko Polisen, Monica Veberg, tfn:  070-549 11 35
Polisförbundet, Anna Palmblad, tfn: 0724-51 17 55
ST, Jörgen Mårtensson, tfn: 010-561 61 18
Saco-S når ni via polisens växel, tfn: 114 14

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning (gäller sökande som ej har pågående tillsvidareanställning inom Polismyndigheten).
 • Placering i Malmö

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs före beslut om anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 18 maj 2022 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr A117.764/2022 i mailets ärendemening.

Notera att det skall framgå av din ansökan den erfarenhet du har som uppfyller våra ställda krav och meriter.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig kontaktar ansvarig chefsrekryterare Martin Brorsson, telefon 0725-02 39 35.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten
Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 18 maj 2022.

Sök jobbet

Ansök via e-post