Chef för utredningsenheten vid särskilda utredningar i Stockholm

Organisation

Avdelningen för särskilda utredningar

Län

Stockholms län

Utlyst

11 maj 2022

Ansök senast

30 maj 2022

Referensnummer

A262.009/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Avdelningen för särskilda utredningar (SU) handlägger ärenden enligt förordningen (2014:1106) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen och vissa andra befattningshavare (SUF). Ärendena avser anmälningar mot anställda inom Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, den som genomgår grundutbildningen till polis, åklagare, domare, nämndemän riksdagsmän, statsråd samt personal som står direkt under polisiär arbetsledning såsom inhyrda arrestvakter. Vidare ska avdelningen vid behov ge stöd och biträde till Justitieombudsmannen, Justitiekanslern och andra myndigheter. 

Oberoende och kvalitet
Chefen för avdelningen anställs genom beslut av regeringen och SU rapporterar varje år om sin verksamhet direkt till regeringen. Verksamheten finansieras via egen anslagspost. Polismyndighetens insynsråd och regionpolisråd har till uppgift att särskilt följa verksamheten. SU är en fristående avdelning inom Polismyndigheten och är lokaliserade frånskilt från övrig polisverksamhet. Alla utredare vid SU är kommissarier med lång erfarenhet av utredningsverksamhet och kompetenser från olika verksamhetsområden. Avdelningen samverkar med Särskilda åklagarkammaren (SÅK) och har bland annat upprättat gemensamma handlingsrutiner. 

Organisation
Avdelningen består av ett kansli, en ärendesamordningsenhet, en underrättelseenhet, en spanings-och ingripandeenhet samt tre utredningsenheter. Kansliet, ärendesamordningsenheten, underrättelseenheten, spaningsenheten samt en bildanalysenhet i uppstartsfas är placerade i Stockholm. Utredningsenheterna är placerade i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala (Uppsala är i uppstartsfas).

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som chef för utredningsenheten vid Särskilda utredningar

Som enhetschef för utredningsverksamheten vid SU rapporterar du till avdelningschefen samt ingår i dennes ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för enhetens verksamhet  och resultat. Som chef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

I ditt ledarskap är du lyhörd men också tydlig och kan entusiasmera och motivera dina medarbetare. Du har förmåga att hantera ett direkt ledarskap på strategisk nivå. I din roll som chef kommer du att samverka med flera aktörer, både internt och externt. Det är av stor vikt att du är förtroendeingivande, har god kommunikativ förmåga och en hög grad av integritet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • polisexamen
 • minst ett par års aktuell erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation tillsammans med andra chefer (formellt ledarskap)
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva komplexa förändrings- och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå
 • aktuell och gedigen erfarenhet av att leda utredningsverksamhet

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • god och aktuell kännedom om polisens brottsutredande verksamhet
 • kunskap om/erfarenhet av utredningar om ekonomisk brottslighet och/eller bedrägerier
 • erfarenhet av att driva samverkan med både interna och externa aktörer  
 • gedigen chefs- och ledarskapsutbildning

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor: 

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Som en del i urvalsprocess

Läs mer om ledarkriterierna

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av

avdelningschef Ebba Sverne Arvill, tel: 010-563 56 61,
ebba.sverne-arvill@polisen.se

biträdande avdelningschef Jan Carlsson, tel: 010-563 56 50, janne.carlsson@polisen.se .

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Maria Uebel,
tel: 073- 803 48 76, maria.uebel@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet: Sofia Ask, telefon 010 563 87 10

ST: Johan Gertz, telefon 010 567 70 92

Seko Polisen: Karna Tillheden, telefon 010 561 66 27

Saco-S: Andreas Johansson, telefon 073 084 13 01

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som intendent med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Stockholm

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 30 maj 2022 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A262.009/2022 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult. I din ansökan önskar vi att du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade krav och meriter.

Parallellt med denna rekrytering söker vi motsvarande chefsfunktion till Uppsala, se specifik annons på eller polisen.se. 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten
Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 30 maj!

Sök jobbet

Ansök via e-post