Chef till Lokalpolisområde Karlskrona i Polisområde Blekinge nordöstra Skåne, Region Syd, Ref.nr A256.082/2022

Organisation

Polisregion Syd

Län

Blekinge län

Utlyst

09 maj 2022

Ansök senast

24 maj 2022

Referensnummer

A256.082/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Om Arbetsplatsen

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Polismyndigheten eftersträvar mångfald i vår verksamhet och som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Polisområde Blekinge nordöstra Skåne består av polisområdeskansli, utredningssektionen, sektionen för utredningsjour samt lokalpolisområdena Hässleholm, Karlshamn, Karlskrona och Kristianstad. Polisområdet svarar, inom sitt geografiska område, för utredning i enlighet med den nationella brottskatalogen, arrestverksamhet, receptionsverksamhet, passverksamhet, beslagshantering, ingripande- och områdespolisverksamhet, brottssamordning samt spaningsverksamhet.

Vi söker nu chef för Lokalpolisområde Karlskrona. Du är direkt underställd chefen för polisområdet och ingår i dennes ledningsgrupp.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som lokalpolisområdeschef vid Polisområde Blekinge nordöstra Skåne

Som chef för lokalpolisområde Karlskrona rapporterar du till chefen för polisområde Blekinge nordöstra Skåne samt ingår i polisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att polisområdets uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för lokalpolisområde Karlskronas verksamhet och dess resultat. Som lokalpolisområdeschef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. I rollen ingår även att delta i polisområdets och regionens stabsarbete och organisering vid särskild händelse.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

I uppdraget ingår ett utåtriktat arbete där samverkan med kommuner, myndigheter, medborgare och andra samhällsaktörer är centralt utifrån det brottsförebyggande arbetet, förtroende och engagemang. Utifrån den lokala problembilden är det av stor vikt att tillsammans sätta lokala mål och formulera publika medborgarlöften.

Vi tror att du bygger ditt ledarskap på att skapa tillit och förståelse, använder delegering för att skapa delaktighet. Du är van att jobba tillsammans med och genom andra chefer för att skapa en god arbetsmiljö med en sund kultur.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • minst ett års erfarenhet av att driva och leda genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda större förändrings-och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsgrupp
 • polisexamen

Vi ser även gärna att du har:

 • erfarenhet av att driva samverka med samhällsaktörer utanför polisorganisationen
 • gedigen erfarenhet av brottsförebyggande, utrednings och ingripandeverksamhet

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna 

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av polisområdeschef Hans Kjaersgaard, tfn 0702-22 01 57 alternativt biträdande polisområdeschef Michael Mattsson, tfn: 0706-97 64 81.
Information om rekryteringsprocessen kan lämnas av HR-konsult Martin Brorsson, tfn 0725-02 39 35.

Fackliga företrädare

Polisförbundet Per Elmberg 0708-270917, Seko Polisen Jonas Ekeblad 0708-592985, Saco-S och ST nås via vxl: 11414.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som Polisintendent med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placeringsort är Karlskrona

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 24 maj via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A256.082/2022 i mailets ärendemening.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd kontakta ansvarig HR-konsult Martin Brorsson, tfn: 0725-02 39 35.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post