Gruppchef till stöd/service i lokalpolisområde Värnamo

Organisation

Polisregion Öst

Län

Jönköpings län

Utlyst

02 maj 2022

Ansök senast

16 maj 2022

Referensnummer

A247.829/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polisregion Öst består av bland annat tre polisområden: Jönköping, Södermanland och Östergötland. Polisområde Jönköping är i sin tur indelad i tre lokalpolisområden: Södra Vätterbygden, Höglandet och Värnamo samt en utredningssektion och ett kansli.

Nu söker vi en gruppchef till Stöd/service 2 i lokalpolisområde Värnamo som ansvarar för stationsbefäl och arrestpersonal. Du ansvarar för att leda gruppen i det dagliga arbetet och har det fulla personal- och arbetsmiljöansvaret. För att lyckas med uppdraget är det av stor vikt att du har ett genuint intresse för ledarskapet såväl som att du har förmåga att entusiasmera och ta tillvara på dina medarbetares engagemang i det dagliga arbetet. Utöver att du är gruppchef kommer du att arbeta operativt som stationsbefäl ungefär hälften av din arbetstid.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som gruppchef för stöd/service

Som chef för stöd/service 2 rapporterar du till lokalpolisområdeschefen samt ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Stationsbefälen är spindeln i nätet i lokalpolisområdet och får hantera en stor variation av arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid förståelsen för både intern och extern service samt arbetsledning. Stationsbefäl förväntas leda utsättningar och till viss del arbetsleda den yttre personalen. Vidare förväntas man förstå vikten av en bra service mot medborgarna och internt inom organisationen mot samtliga verksamhetsområden. Som gruppchef är det mycket viktigt att man har förståelse och för bredden och variationen i uppdraget samt ett flexibelt förhållningssätt.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer under den senaste femårsperioden
 • polisexamen eller annan för funktionen relevant examen
 • erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsforum
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen
 • erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
 • chefs- och ledarskapsutbildningar

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation 

Läs mer om ledarkriterierna

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Johan Borg 070-918 43 74

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-partner Ingrid Hammer Larses 073-026 37 32

Fackliga företrädare

Sara Walters, Polisförbundet, 07

Rebecca Wennström, ST, st.region-ost@polisen.se

Anders Sandqvist, Seko, 0703-659607

Ove Callheim, SACO-S, 010 566 51 87

Övrig information

Anställning

Tillsvidareanställning och anställningen kan komma att inledas med en provanställning

Placering Värnamo 

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 16 maj 2022 via e-post till jobb.ost@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A247.829/2022 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via post till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

 

 

Sök jobbet

Ansök via e-post