Gruppchefer till Joursektionerna i Stockholm

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

12 maj 2022

Ansök senast

24 maj 2022

Referensnummer

C87940/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Region Stockholm

Regionen består av fyra polisområden, City, Syd, Nord och Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen. Region Stockholm har ca 7000 anställda.

Polisområde City

Polisområde Stockholm City omfattar geografiskt de centrala delarna av Stockholms stad samt Lidingö stad. Polisområdet består av två lokalpolisområden, Södermalm och Norrmalm, samt ett antal sektioner och kansli. Området besöks dagligen av hundratusentals människor vilket bidrar till stora polisiära utmaningar på alla nivåer.

Joursektionen består av 15 grupper och bedriver verksamhet både i kvarteret Kronoberg och på Södermalms polisstation.

Polisområde Syd

Polisområde Syd är Sveriges största polisområde, geografiskt fördelat över 8 lokalpolisområden. Inom PO Syd finns södra halvan av Stockholms stad, idrotts- och evenemangsanläggningar, förorter, skärgård och landsbygd. Ärendeinflödet till polisområdet är omfattande och med många ärenden av grov karaktär.

Polisområdets joursektion är fördelad över tre polisstationer med arrester, vilka är i Flemingsberg, Västberga och Södertälje.

Polisområde Nord

Polisområde Nord omfattar 14 kommuner samt västra delarna av Stockholms stad. Polisområdet består av 7 lokalpolisområden, 4 utredningssektioner och ett polisområdeskansli. Utredningsjoursektionen verksamhet är i huvudsak lokaliserad i Solna, men det finns också en grupp med tillhörande arrest i Norrtälje. Utöver jourverksamheten vars inflöde innefattar många grova brott hanterar och slutför Utredningsjoursektionen större delen av PO Nords mängdbrott. Sektionen består av 18 grupper indelade i fyra team. Team UG – 6 utredningsgrupper, team FG - 4 förundersökningsledargrupper, team DG - 3 utredningsgrupper med FU-ledare/Utredare och team SG - 5 grupper som innefattar stationsbefäl, handräckning, samordning, kansli och Norrtälje.

Joursektionens uppdrag är att i ett tidigt skede möta upp och hantera polisområdets inflöde av brottsanmälningar, både med och utan frihetsberövade, identifiera seriebrottslighet, hantera myndighetsbeslut samt hantera handräckningsuppdrag. Utöver det så ansvarar joursektionen för polisområdets arbete med regeringsuppdraget snabbare lagföring. Arbetet sker dygnet runt årets alla dagar.

Nu söker vi gruppchefer till Joursektionen och våra jourutredargrupper i polisområde City, Syd och Nord.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som gruppchef för Joursektionen

Som chef på Joursektionen rapporterar du till sektionschef och biträdande sektionschef samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har stort ansvar för sektionens ärendehantering, utveckling, uppföljning och resultat i din roll. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • svensk polisexamen
 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • ingått i ledningsforum
 • erfarenhet av polisorganisationens verksamhet som arbetsgivaren bedömer relevant
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen
 • förundersökningsledarutbildning, polisens nationella eller annan som innebär att du är behörig förundersökningsledare
 • erfarenhet från utredande verksamhet som arbetsgivaren bedömer relevant

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chefer:

Madeleine Segersten, bitr.sektionschef Joursektionen, PO Stockholm City, madeleine.segersten@polisen.se
Sofie Roxell, bitr.sektionschef Joursektionen PO Stockholm Syd, sofie.roxell@polisen.se

Josefin Fredriksson, bitr.sektionschef Joursektionen, PO Stockholm Nord, josefin.fredriksson@polisen.se

Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta Felicia Ekberg, HR-konsult 073-236 90 16 felicia.ekberg@polisen.se  

Fackliga företrädare

Polisförbundet, SACO-S, ST, SEKO Polisen nås via Polisens växel 114 14

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med funktion som chef grupp
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering: Södermalm och Kungsholmen (PO City), Flemingsberg (PO Syd) och Solna (PO Nord)
 • Arbetstidsförläggning: Veckoplanerad, VP 5:2

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 24 maj 2022. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via polisens rekryteringsstöd Visma recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg