Kanslichef och biträdande avdelningschef vid rättsavdelningen, Stockholm

Organisation

Rättsavdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

09 maj 2022

Ansök senast

24 maj 2022

Referensnummer

A262.089/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag. 

Rättsavdelningen är en av Polismyndighetens nationella avdelningar. Rätts­avdelningens huvudsakliga uppdrag är att vara garanten för rättssäkerheten i myndigheten och för att skapa förutsättningar för ordning och säkerhet i samhället samt säkra myndighetens informationshantering. Rättsavdel­ningen består av ungefär 900 medarbetare som arbetar på cirka 50 orter i hela landet. Avdelningen består av sju regionala rättssektioner, tre centrala processektioner (informationsförvaltning, rättslig styrning & stöd och förvaltningsrätt) samt ett avdelningskansli.

Avdelningskansliet ansvarar för planering, styrning, uppföljning och riskhantering och har verksamhetsansvar för att ge stöd till avdelningschefen med planering och uppföljning av verksamheten på övergripande nivå utifrån Polismyndighetens strategiska mål och regionernas behov. Det kan bland annat handla om systematisk processtyrning, verksamhetsplanering, budget, lokalfrågor, lönefrågor, kompetens- och utbildningsfrågor, hantering av funktionsbrevlåda mm.

Kansliet ansvarar även för avdelningens interna styrdokument, kommunikations- och beredskapsplanering och är dessutom ett administrativt stöd till avdelningsledningen.

Kansliet ansvarar också för kravställning av It-system och bereder underlag till avdelningens ledningsgrupp samt är avdelningens generella kontaktpunkt mot andra avdelningar och polisregioner. Kansliet består av åtta medarbetare som alla arbetar i Stockholm.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som Kanslichef och biträdande avdelningschef

Som chef för avdelningskansliet på rättsavdelningen rapporterar du till avdelningschefen. Du är chef på nivå 4 (av 6 ledningsnivåer inom Polismyndigheten). 
Du ingår i avdelningens nationella, strategiska ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för kansliets verksamhet, resultat och medarbetare. Som chef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Som biträdande avdelningschef ersätter du avdelningschefen vid behov, det kan innebära att ersätta vid frånvaro och i olika ledningsforum.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:   

 • relevant akademisk examen och/eller polisexamen
 • god kompetens och erfarenhet inom verksamhetsområdet
 • minst ett par års aktuell erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation tillsammans med andra chefer (formellt ledarskap)
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att leda och driva komplexa förändrings- och utvecklingsarbeten
 • ingått i strategisk ledningsgrupp

Det är meriterande om du har:

 • ett års erfarenhet av att driva och leda genom andra chefer (formell chef för andra chefer)
 • erfarenhet av att leda, driva och samordna arbete inom ett eller fler av följande områden: verksamhetsplanering, processtyrning, budget och ekonomisk uppföljning, kompetens-och utbildningsfrågor
 • erfarenhet av att leda styrgrupper eller projekt
 • erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
 • erfarenhet av liknande ansvarsområde inom annan myndighet
 • chefs- och ledarskapsutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor: 

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

 Läs mer om ledarkriterierna

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Gunilla Hedwall, gunilla.hedwall@polisen.se, 010-563 78 15.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Maria Uebel, maria.uebel@polisen.se,  073-803 48 76.

Fackliga företrädare

Saco-S: Andreas Johansson, telefon nr: 073 084 13 01

Polisförbundet: Sofia Ask, telefon nr: 010 563 87 10

ST: Johan Gertz, telefon nr: 010 567 70 92

Seko Polisen: Karna Tillheden, telefon nr: 073 2490422 

Dessa kan också nås via Polismyndighetens växel 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Stockholm

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 24 maj 2022 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A262.089/2022 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult. 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten
Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 24 maj! 

Sök jobbet

Ansök via e-post