Sektionschef Spaningssektionen, regionala utredningsenheten, Stockholm

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

12 maj 2022

Ansök senast

26 maj 2022

Referensnummer

A271.492/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Den regionala utredningsenhetens uppdrag är att komplettera polisområdena, och dess lokalpolisområden, i det brottsbekämpande uppdraget. Vid regionala utredningsenheten (RUE) utreds bland annat hat- och demokratibrott, miljö-och arbetsmiljöbrott, IT-brott, bedrägerier samt internationell grov organiserad brottslighet och människohandel. Dessutom återfinns regionens arbete med delgivning, regional brottssamordning, aktionsgruppsverksamhet samt brottsoffer- och personsäkerhetsarbete, regional spaningsverksamhet, forensisk verksamhet, kamerabevakning och teknikspaning på enheten. Enhetens verksamhet bidrar till polisregionens samlade brottsbekämpande förmåga. 

I samband med denna rekrytering till Spaningssektionen söker vi även sektionschef till Aktionsgruppssektionen, se dnr A271.481/2022.

Arbetsbeskrivning

Spaningssektionen
Spaningssektionen som har ca 60 medarbetare bedriver en sammanhållen spanings- och utredningsverksamhet med specialistkompetenser såsom finansiella utredare, samordnare och operativa analytiker. Spaningssektionen bekämpar tillsammans med lokalpolisen den organiserade brottsligheten genom att vara den regionala nivåns operativa komponent inom ramen för den regionala myndighetsgemensamma satsningen. Varje insats utgår från att den myndigheter som har bäst förutsättningar, i förhållande till det egna myndighetsuppdraget, kompetensen och resursen, genomför relevanta åtgärder. Det ska särskilt beaktas om andra åtgärder än lagföring kan vara mera effektiva för att nå önskad effekt. 

Tillsammans med andra sektioner på den regionala utredningsenheten och i polisområdena upprätthåller spaningssektion polisregionens gemensamma spaningsförmåga. 

Som chef för Spaningssektionen är du direkt underställd chefen för regionala utredningsenheten och deltar i den strategiska ledningsgruppen på regionala utredningsenheten. 

Genom ditt aktiva deltagande i regionala utredningsenhetens ledningsgrupp förväntas du bidra till ökad måluppfyllelse och förbättrade resultat liksom till att stärka regionens attraktionskraft som arbetsplats att verka vid. Vi har ett offensivt förhållningssätt som innebär att vi prioriterar att förhindra brott och en framgångsrik uppklaring. Förståelse för uppdraget och att det är effekterna av våra operativa resultat som är i fokus. Framtidens robusta verksamhet vid den regionala utredningsenheten bygger på flexibilitet som är snabbare och plattare genom ett ledarskap som bygger på ledare och ledare istället för ledare och följare. Uppdrag och förväntningar är tydliga och formuleras ofta i dialog, de är komplicerade eller komplexa och omhändertas med fördjupad kompetens, nyfikenhet och kreativitet som uppstår i trygga förhållanden. Enheten bygger på ett nätverk med specialister som kompletterar hela polisregionens polisoperativa verksamhet. 

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • ett par års aktuell erfarenhet (inom den senaste femårsperioden) av att driva och leda tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet och en stark vilja av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
 • polisexamen och/eller annan för funktionen relevant examen

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • minst ett års erfarenhet av att driva och leda genom andra chefer eller arbetsledare
 • erfarenhet av lokalpolisverksamhet
 • erfarenhet av utredningsverksamhet
 • erfarenhet av spaningsverksamhet
 • erfarenhet av samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen
 • utvecklad förmåga att ta tillvara andras erfarenheter och kompetenser
 • utvecklad förståelse för relationen mellan människa, teknik, polisens uppdrag och samhälle
 • chefs- och ledarskapsutbildning på direkt, indirekt och/eller strategisk nivå

Notera att det skall framgå av din ansökan den erfarenhet du har som uppfyller våra ställda krav och meriter.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor: 

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna här https://polisen.se/om-polisen/lediga-jobb/Ledarkriterier/. Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare. 

Det är viktigt för oss att du som söker står för ett ledarskap där du med energi, drivkraft och förmåga till likabehandling är ett föredöme för dina medarbetare. Du strävar efter jämställdhet i din organisation och som chef och ledare är jämställdhets – och kulturfrågorna prioriterade och är lika självklara som synliga i ditt ledarskap.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, enhetschef Fredrik Näslund, 070-895 10 71.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Lena Köhlin, 0730-74 02 35

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Mats Lindström, telefon 076-771 54 50
Seko Polisen, Fiasel Jafri, telefon 070-649 64 90
Saco-S, Nils Karlsson, telefon 070 982 89 86
ST nås via Polismyndighetens växel 114 14

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid utredningsenheten Stockholm

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 26 maj via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref nr A271.492/2022 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du tar kontakt med ansvarig HR-konsult alternativt skickar din ansökan uppmärkt med ref nr A271.492/2022 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.