Sektionschef till regionala ledningscentralen, RLC, region Mitt

Organisation

Polisregion Mitt

Län

Uppsala län

Utlyst

12 maj 2022

Ansök senast

27 maj 2022

Referensnummer

A273.035/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Region Mitt omfattar Uppsala, Gävleborg och Västmanlands län och har drygt 2 300 anställda. Regionen består av tre polisområden och tre regionala enheter samt ett kansli som leder direkt under regionpolischefen.

Operativa enheten i region Mitt består av Regionala ledningscentralen (RLC), Polisens kontaktcenter (PKC), Trafiksektionen, Gränspolissektionen och specialsökhund.

Regionledningscentralen (RLC) i region Mitt ansvarar för att leda den operativa ingripandeverksamheten i regionen.  Arbetsplatsen består av RLC-operatörer, befäl och gruppchefer som tjänstgör dygnet runt. Vid RLC finns också regionens vakthavande befäl, samt utbildning och administration. Vid RLC bedöms och prioriteras inkommande telefonsamtal och radioanrop. Årligen inkommer nära 230 000 telefonsamtal och lika många radioanrop. Vid RLC leds och planeras också större händelser i regionen utifrån en regional operativ lägesbild. Samverkan med andra myndigheter och organisationer är en viktig del i sektionens uppdrag. RLC region Mitt bedriver ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete i syfte att bli en attraktiv arbetsplats, stärka den operativa förmågan i polisområden och ge bättre service till medborgarna.

Vi söker nu en sektionschef till RLC. Som sektionschef leder du en organisation i utveckling. Du är direkt underställd chefen för den operativa enheten. Du ansvarar för att verksamheten bedrivs med hög kvalitet, god service och utvecklas med hjälp av medarbetarnas drivkrafter.  Just nu pågår ett förändringsarbete på RLC för att skapa en attraktiv och hållbar arbetsplats över tid och din viktigaste roll blir att leda detta. Ett annat angeläget uppdrag är att säkerställa att RLC har god kännedom om såväl den regionala som de lokala lägesbilderna i samhället och att verksamheten kommer närmare regionens polisområden för att tillsammans utveckla ledningen av den yttre polisverksamheten.  Allt i syfte att skapa trygghet och säkerhet för våra medborgare.

Arbetsbeskrivning

Tillsammans med gruppcheferna ansvarar du för att sektionens arbete bedrivs med hög kvalitet, god service och utvecklas genom medarbetarnas drivkrafter. Du kommer att företräda Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

I rollen som sektionschef är du direkt underställd chefen för Operativa enheten och ingår i dennes ledningsgrupp. Du leder sektionens ledningsgrupp och tillsammans med denna ansvarar du för sektionen och dess bidrag till polisområdets gemensamma verksamhet och utveckling som syftar till att stärka regionens, och i förlängningen Polismyndighetens, förmågor.

Som ledare är du trygg och stark, med erfarenhet av att på ett medarbetardrivet sätt, utveckla och leda verksamheten tillsammans med ledningsgruppen för Operativa enheten.

Sektionen har kommit långt i arbetet med att implementera polisens styrmodell och våra grupper styrs därför i stor utsträckning av de direkta cheferna. Vi söker dig som har ett modernt, tillitsbaserat ledarskap där ledordet är ”Tillsammans” och ser detta som en viktig förutsättning för du ska lyckas i uppdraget som sektionschef hos oss.

För att lyckas i rollen som sektionschef har du ett driv som smittar av sig och en kommunikationsförmåga som motiverar medarbetarna och som skapar en god arbetsmiljö. För din del handlar det främst om att vara expert på att leda, motivera och samverka. Dessutom krävs förmåga att se och förstå verksamhetens roll i ett övergripande perspektiv, där samverkan med övriga Polismyndigheten är central.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • polisexamen eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig, exempelvis inom juridik, personalvetenskap eller statsvetenskap
 • ett par års aktuell erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
 • erfarenhet av verksamhetsområdet
 • goda kunskaper och erfarenhet av arbete med likabehandling
 • svenskt medborgarskap

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:

 • minst ett års erfarenhet av att leda genom andra chefer eller arbetsledare
 • goda kunskaper inom arbetsrätt ex. MBL, AML m.m. samt erfarenhet av att tillämpa dessa i din yrkesutövning
 • erfarenhet av utredningsverksamhet
 • erfarenhet av LPO-verksamhet
 • erfarenhet av RLC-verksamhet
 • erfarenhet av att leda stora grupper av medarbetare
 • chefs- och ledarutbildning
 • mycket god kommunikativ förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Här kan du läsa mer om ledarkriterierna. Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, enhetschef Susanne Hamrin, telefon 010 567 54 84.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekryterare Gunnar Stenvall, telefon 010 564 37 53, e-post gunnar.stenvall@polisen.se. Under perioden 13 - 25 maj ställs frågor till Lina Karlsson, lina-j.karlsson@polisen.se 

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Anna Ramsten, telefon 070 554 70 16
ST, Therese Croner, telefon 072 702 90 70
SEKO, Anders Sandqvist, telefon 070 365 96 07
Saco-S, Maria Forsgren, telefon 010 567 68 96

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som poliskommissarie alt. sakkunnig med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid regionledningscentralen i Uppsala
 • Förtroendearbetstid

 

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. För denna tjänst krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast fredagen den 27 maj 2022 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med referensnummer A273.035/2022 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med referensnummer A273.035/2022 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorkontoret, 106 75 Stockholm. Ansökningar till denna funktion kommer endast att tas emot på något av dessa två sätt.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post