Insatspoliser till Nationella Insatsstyrkan

Är du redo för en större uppgift och jobba för att skapa trygghet i människors liv? Som medarbetare hos oss har du möjlighet att göra skillnad och bidra till ett säkrare Sverige.

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Kommun

Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Österåker, Salem, Sigtuna, Södertälje, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Tyresö, Upplands väsby, Upplands-bro, Vallentuna, Värmdö, Vaxholm

Län

Stockholms län

Utlyst

21 november 2022

Ansök senast

19 december 2022

Referensnummer

A639.783/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Nationella operativa avdelningen, Operativa enheten

Är du redo för en större uppgift och jobba för att skapa trygghet i människors liv? Som medarbetare hos oss har du möjlighet att göra skillnad och bidra till ett säkrare Sverige.

 

BESKRIVNING AV ARBETSPLATS
Nationella insatsstyrkans (NI) huvuduppgift är terrorismbekämpning och är samhällets yttersta resurs vid händelser som är så allvarliga, ovanliga och riskabla att de inte går att hantera inom den vanliga polisverksamheten. NI har konstant beredskap och kan sättas in var som helst, när som helst. NI är också en naturlig del i polisens kamp mot grov brottslighet eller i övrigt där det finns behov av NI:s förmågor. Huvuddelen av arbetet handlar om anpassad konfrontation för att gripa gärningspersoner. Förberedelser och utbildning grundar sig i den problembild som finns mot Sverige. NI har ett omfattande samarbete med såväl svenska som internationella myndigheter, organisationer samt med andra länders insatsstyrkor.

 

NI är en arbetsplats med stark gemenskap, utmanande arbetsuppgifter och högt arbetstempo. Tillsammans utvecklar vi våra förmågor för att stå rustade inför de allvarligaste händelser ett samhälle kan ställas inför. NI har en tydlig vision och värdegrund som fundament i vår verksamhet och som medarbetare hos oss är man med och påverkar framtiden för NI.

Arbetsbeskrivning

NI genomför regelbundet uppdrag åt Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. I rollen som insatspolis vid NI kommer du ingå i någon av våra insatsgrupper och genomföra ingripanden mot särskilt farliga gärningsmän och särskilt svårtillgängliga miljöer. Du förväntas efter anställning och genomförd grundutbildning agera i följande tänkbara situationer:

 • Ingripanden vid förberedelser eller pågående terrorbrott.
 • Insatser mot brottsliga handlingar med stöd av främmande makt.
 • Insatser vid gisslansituationer och kidnappningar.
 • Ingripanden mot grovt kriminella med hög våldskapacitet.
 • Andra polisoperationer med särskilt skyddsvärde eller svårare koordinering.

Som förberedelse inför operativa insatser genomförs återkommande utbildningsinsatser. Ungefär hälften av arbetstiden avsätts för utbildning och övning.

NI har beredskap dygnet runt, året om och i arbetet ingår även att ha beredskap ett antal veckor varje år. Utöver dessa beredskapsveckor har du ständig tillgänglighet och ska kunna gå i tjänst vid händelse av larm.

NI samverkar även med andra länders antiterrorstyrkor, svenska myndigheter och organisationer vid uppdrag utomlands, kompetensutvecklingar samt övningar.

Kvalifikationer

BEHÖRIGHET ATT SÖKA TILL FUNKTIONEN INSATSPOLIS

För att vara behörig att söka funktion som insatspolis måste man senast den 15 januari 2023 uppnå något av följande behörighetskrav:

 • Polisexamen från polisutbildningen inklusive genomförd aspiranttjänstgöring med godkänt resultat.
 • Genomfört polisutbildningen (klar med T4) med godkänt resultat och påbörjat aspiranttjänstgöring.

Sökande som under rekryteringsförfarandet genomför aspiranttjänstgöring är behöriga att söka under förutsättning att ha godkänt resultat på aspiranttjänstgöringen senast under juni 2023.

PERSONLIGA EGENSKAPER

NI har ett välutvecklat medarbetarskap där uppdraget och sektionens roll lyser starkt. Utrymmet för medarbetare är stort och verksamheten leds med en god kultur som utgår från gemensamma värderingar. Som insatspolis vid NI läggs stor vikt vid de personliga egenskaperna och det krävs att du:

 

 • Har ansvarskänsla.
 • Har en mycket god förmåga att fatta rätt beslut under påfrestande förhållanden.
 • Fungerar bra i grupp samt är öppen, ärlig och empatisk.
 • Är ihärdig och inte förhindras av motgångar för att slutföra en arbetsuppgift.
 • Är flexibel och har förmåga att förhålla dig till ändrade förutsättningar.
 • Är kreativ och kan se flera lösningar på problem.
 • När situationen kräver kan ta initiativ och visa beslutsamhet.
 • Har mod att utföra riskfyllda arbetsuppgifter
 • Har mycket god fysik samt mycket god vattenvana.
 • Har fallenhet för skytte och taktik.

 

MEDICINSKA KRAV

Du är fullt frisk enligt följande och klarar en medicinsk tjänstbarhetsbedömning:

 • Normal hörsel
 • Normal rörlighet i skelett och muskulatur
 • Inga allvarliga hudsjukdomar eller återkommande eksem
 • Inga allvarliga sjukdomar som kräver kontinuerlig eller återkommande medicinering
 • Normalt färgseende
 • Inga ögonsjukdomar som kräver kontinuerlig eller återkommande behandling
 • Fullgod syn utan korrektion (kontaktlinser), 0,7 på enskilt öga och 0,8 bilateralt. De kirurgiskt synkorrigerade som klarar sluttest och genomför grundutbildning med godkänt resultat kan tjänstgöra vid NI, dock med reservation för dyktjänst där enbart de som korrigerat sin syn med LASEK-metoden kan tas ut.
 • Övriga sjukdomar och skador som kan påverka din tjänstbarhet

 

FYSISKA KRAV

Du behöver klara och förväntas kunna genomföra följande moment under rekryteringsprocessen (ytterligare fysiska tester kan också komma att genomföras):

 • Dips med 25 kilo
 • Marklyft 120 kilo
 • Repklättring med armar – 5 meter
 • Harres test 
 • Beeptest
 • Coopertest – 2800 meter på 12 minuter

 

OM REKRYTERINGSPROCESSEN

I rekryteringsprocessen testas egenskaperna och den personliga lämpligheten i omfattande och krävande testförfaranden.

 

 1. De sökande som uppfyller formella krav genomför inledande tester i rekryteringsprocessen.
 2. De högst rankade i de inledande testerna går vidare för att genomföra ett kompletterande testförfarande.
 3. Efter att kompletterande tester är genomförda genomförs ett urval där de som har bäst förutsättningar kallas till arbetsprov.
 4. Ett längre sammanhängande arbetsprov genomförs.
 5. De som klarat arbetsprovet genomför en säkerhetsprövning och det avgör vilka som erbjuds att påbörja grundutbildning/anställning.

 

PRELIMINÄR TIDSPLAN

 • Ansökan: 21 november – 19 december 2022
 • Inledande tester: prel. v5-v6 och eventuellt reservtillfälle v7 2023
 • Kompletterande tester: prel. v10-v11 2023
 • Sluttester/arbetsprov: prel. maj/juni 2023
 • Grundutbildning polisutbildade: september 2023

Kontaktpersoner

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss via e-post: rekrytering.ni@polisen.se eller HR-konsult Lina Karlsson 010-564 16 53.

Fackliga företrädare

Saco-S nås via polisens växel 114 14
Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-56 387 10
Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 070-632 94 26
Karna Tillheden, Seko Polisen, tfn 010-56 166 27

Övrig information

OM UTBILDNINGEN OCH ANSTÄLLNINGSVILLKOR

Grundutbildningen är planerad med start hösten 2023. Under grundutbildningen får du en tidsbegränsad placering under 6 månader. Du har kvar din grundplacering i den region eller avdelning du tillhör med bibehållen anställningsbenämning (grad). Individuell lönesättning tillämpas. Efter din tidsbegränsade placering kan du anställas i en tillsvidareanställning som inspektör, alternativt en tillsvidareplacering om du redan är anställd som inspektör. Du kommer ha funktionen insatspolis.

Läs mer via länken Frågor och svar om rekryteringen

 

Arbetsort

Arbetsplatsen är geografiskt placerad i Solna, Stockholm, men du verkar över hela landet samt internationellt vilket innebär att arbetet innehåller resor inrikes och utrikes. Vi rekommenderar starkt att bosätta sig i Stockholmsområdet.

 

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Svenskt medborgarskap är ett krav, men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

 

ANSÖKAN

Välkommen med din ansökan i form av:

 • Blanketten ”Ansökan NI 2023 som finns här >>
 • Blanketten ”Hälsodeklaration NI 2023” som finns här >>

 

Ansökningshandlingar ska vara tillhanda senast den 19 december 2023. Märk din ansökan med A639.783/2022 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med A639.783/2022 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 35 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

 

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansök via e-post