RLC-befäl till Regionledningscentralen Stockholm

Organisation

Polisregion Stockholm

Kommun

Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

16 november 2022

Ansök senast

30 november 2022

Referensnummer

A641.044/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Regionledningscentralen (RLC) i region Stockholm ansvarar för att leda den operativa ingripandeverksamheten i regionen. Med specialistkompetens, hög service och god samverkan är Regionledningscentralen en bärande del i det operativa och brottsbekämpande arbetet i hela myndigheten.

Uppdraget är att leda och stärka den operativa förmågan i polisområdena och att möta människor i deras initiala kontakt med polisen, bland annat i samband med akuta händelser och brottsanmälningar, och vi arbetar dessutom med långtgående utredningsåtgärder. Vi arbetar underrättelsebaserat och utifrån regionala och lokala problembilder.

Här bedöms och prioriteras inkommande telefonsamtal och radioanrop. Vid RLC leds och planeras också större händelser i regionen utifrån en regional operativ lägesbild. Samverkan med andra myndigheter och organisationer är en viktig del i sektionens uppdrag. RLC Stockholm bedriver ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete i syfte att bli en attraktiv arbetsplats, stärka den operativa förmågan i polisområden och ge bättre service till medborgarna.

Vi söker nu RLC-befäl till Regionledningscentralen i region Stockholm, med placering på Kungsholmen.

Arbetsbeskrivning

Som RLC-befäl ansvarar du, under ledning av vakthavande befäl, för den händelsestyrda verksamheten i regionen. RLC-befäl är operativ arbetsledare för ett team operatörer och coachar dem i hanteringen av enskilda ärenden. 

I arbetet som RLC-befäl ingår bl. a. att göra prioriteringar i tveksamma eller komplicerade ärenden, fatta beslut om omprioriteringar, kvalitetssäkra operatörernas arbete samt följa upp och avsluta händelserapporter. Vid grövre brott eller allvarligare händelser ska RLC-befälet kunna hantera ett enskilt ärende och utöva initial operativ ledning av de yttre resurserna. 

Som RLC-befäl leder du den händelsestyrda verksamheten i nära samverkan med yttre befäl, jourhavande förundersökningsledare i polisområdena samt andra viktiga interna och externa resurser i regionen. RLC-befäl ansvarar även för att dela RLC:s operativa lägesbild i samband med polisområdenas utsättningar. Fortlöpande håller du som RLC-befäl våra samverkanspartners underrättade om information som har eller kan komma att få stor inverkan på polisens samlade frontdeskverksamhet.

RLC-befäl fattar myndighetsbeslut samt ansvarar för att enskilda ärenden hanteras enligt gällande författningar och i enlighet med polisens nationella mål.

I ansvaret ingår också att samverka med andra myndigheter och samhällsaktörer så som SOS Alarm, Länsstyrelsen, Räddningstjänsterna och ambulansverksamheten i regionen. RLC-befäl kan i förekommande fall tjänstgöra i stabsfunktion vid särskild händelse. 

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • Polisutbildning, i enlighet med Polisförordning (2014:1104)
 • Några års polisiär erfarenhet
 • Erfarenhet som arbetsledare/utbildare/instruktör

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • Erfarenhet av utrednings- och lagföringsverksamhet
 • Erfarenhet från insatsplanering och tjänstgöring i ledningsstab vid särskild händelse
 • Kunskap om operativ ledning
 • Operatörsutbildning enligt FAP 140–1
 • Kunskap i relevanta IT-stöd (Storm MA/Cortex/Karta m.fl.)

Personliga egenskaper:

 • Förmåga att skapa välfungerande arbetslag som kan upprätthålla en hög tillgänglighet och ge medborgarna ett bra bemötande och god service
 • Förmåga att kunna reflektera samt att kunna utöva ett gott ledarskap
 • Förmåga att självständigt kunna fatta beslut inom ramen för operativ ledning och delegationsordning.
 • Förmåga att kommunicera direkt och tydligt
 • Förmåga att bygga tillit och förtroendefulla relationer
 • Förmåga att lyssna, ge konstruktiv feedback och samverka
 • Förmåga att verka i enlighet med Polisens värdegrund och medarbetarpolicy
 • Förmåga att realisera polismyndighetens inriktning avseende likabehandling i den egna verksamheten. 

När vi anställer kommer vi lägga stor vikt vid personliga egenskaper.  Tester kan förekomma i rekryteringsprocessen.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av sektionschef Jonas Torelli, tel: 0725-366134

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Linda Eriksson, linda.eriksson3@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet: Mats Johansson 073-940 42 91

ST, Seko Polisen samt SACO-S nås via Polisens växel 114 14

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som Polisinspektör
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Arbetstidsförläggning: periodplanerad 5:3
 • Placering vid Regionledningscentralen i Stockholm

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (där det framgår på vilket sätt du uppfyller efterfrågade krav och meriter) senast den 30 november via e-post till jobb.syd@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A641.044/2022 i mailets ärendemening. Ansökningar till denna befattning tas endast emot via den mailadress som anges i annonsen.

Observera: Vänligen uppge i samband med din ansökan om du har skyddad identitet. Interna sökande uppmanas att ansöka via sin interna e-post. Ansöker du från extern e-post och har skyddad identitet eller andra uppgifter du bedömer olämpliga att e-posta, kontakta ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!