Gruppchef Områdespolisen, LPO Kungälv/Ale

Är du redo för en större uppgift?

Organisation

Polisregion Väst

Kommun

Ale, Kungälv

Län

Västra Götalands län

Utlyst

16 september 2022

Ansök senast

03 oktober 2022

Referensnummer

A507.608/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Polisområde Storgöteborg
Polisområde Storgöteborg omfattas av sju kommuner och är organiserat i fem lokalpolisområden; City, Kungälv/Ale, Hisingen, Nordost och Syd. Utredningsverksamheten på polisområdesnivå organiseras i två utredningsjourer och tre utredningssektioner. På polisområdesnivå finns en underrättelsegrupp, en resehandlingssektion och ett områdeskansli. 

Lokalpolisområdet
Lokalpolisområde Kungälv/Ale ingår i polisområde Storgöteborg varav alla är del i Polisregion Väst. De kommuner som ingår i lokalpolisområdet är Kungälvs kommun och Ale kommun. Geografiskt gränsar lokalpolisområdet till Göteborgs stad i söder och Trollhättans och Stenungsunds kommun i norr, samt Lerums och Alingsås kommuner i öst. Sammanlagt bor det cirka 78 000 invånare i LPO Kungälv/ Ale.

Arbetsbeskrivning

Inom lokalpolisområdet arbetar vi med både händelsestyrd och planlagd verksamhet för att möta den lokala problembilden. I rollen som gruppchef leder du en grupp medarbetare vilka alltid sätter lokalpolisområdets invånare i fokus.  Ditt uppdrag är att fortsätta utveckla denna verksamhet i linje med polisens styrmodell. Du behöver därför ha ett gediget intresse av att bidra till utveckling av både verksamheten och metoderna som stödjer det arbete som bedrivs i syfte att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Ditt bemötande är, oavsett situation, alltid respektfullt och professionellt och du har förmåga att arbeta både gränssättande och relationsskapande.

Uppdraget som gruppchef  
Som gruppchef har du personal-, arbetsmiljö- samt verksamhetsansvar för din grupp av medarbetare. Personalansvaret innebär bl. a att coacha dina medarbetare, ta ansvar för utvecklingssamtal, lönesamtal och rehabilitering samt ledningen av gruppens arbete gällande likabehandling och arbetet med uppdragskompassen. Områdespoliserna har tillsammans med kommunpoliserna ett huvuduppdrag för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i lokalpolisområdet.

Som chef för Områdespolisen rapporterar du till chefen för lokalpolisområdet samt ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • Minst 6 månaders sammanhängande aktuell erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • Polisexamen
 • Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten.
 • Erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde, ex yttre tjänst och/eller områdespolis.
 • Erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde. 

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • Förundersökningsledarutbildning
 • Erfarenhet av att leda förundersökningar
 • Erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • Ingått i ledningsgrupp
 • Erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen
 • Erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
 • Chefs- och ledarskapsutbildning för direkt nivå
 • Erfarenhet av den regionala problembilden i Region Väst

Notera att det skall framgå av ditt CV på vilket sätt du uppfyller våra ställda krav och meriter. 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor: 

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna via länken https://polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare. Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas. 

Kontaktpersoner

Vid frågor kontakta ansvarig HR-konsult Lena Köhlin på telefon 0730 - 74 02 35, alternativt rekryterande chef Daniel Norlander på telefon 0706 – 14 64 82.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO Polisen, nås via vår växel 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Arbetstid: två-skiftstjänstgöring.
 • Placeringsort Kungälv

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 3 oktober 2022 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr A507.608/2022 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du hör av dig till ansvarig HR-konsult alternativt skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A507.608/2022 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm. 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. 

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 34 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen. Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se 

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.