Kanslichef till Regionala Utredningsenheten, region Syd

Organisation

Polisregion Syd

Kommun

Malmö

Län

Skåne län

Utlyst

14 september 2022

Ansök senast

06 oktober 2022

Referensnummer

A456.171/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polisregion Syd

Polisregion syd har cirka 5500 medarbetare. Regionen är uppdelad i fem polisområden, fyra regionala enheter samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen och sträcker sig över fyra län; Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne, och omfattar såväl storstäder som landsbygd.

Om arbetsplatsen

Regionala Utredningsenheten (RUE)

RUEs uppdrag är att tillsammans med polisområden driva och utveckla utredningsverksamheten och att vara en gränsöverskridande utredningsresurs tillsammans med Polis i övriga länder inom/utom EU.  Vid enheten organiseras specialistfunktioner inom nio sektioner som utreder bland annat internationell grov organiserad brottslighet, cyberbrott, miljö- och arbetsmiljöbrott, demokratihotande brott samt bedrägeriärenden. RUE har även regionalt ansvar för bl.a. aktionsgrupper, brottsoffer- och personsäkerhetsarbete, regional spaningsverksamhet, forensisk verksamhet och bekämpandet av människohandel samt kamerabevakning och analys.

Vid RUE pågår kontinuerligt förändringsarbeten som givet den nuvarande samhällsutvecklingen syftar till att stärka enhetens kapacitet att framgångsrikt, såväl idag som på sikt, hantera komplexa utredningsärenden. Regionala Utredningsenhetens verksamhet finns i hela Region Syd och har ca 600 medarbetare.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som kanslichef

I rollen som kanslichef kommer du tillsammans med enhetschefen och sektionscheferna att ha det övergripande ansvaret för att enhetens verksamhet leds och utvecklas enligt Polismyndighetens visioner och mål. Det huvudsakliga målet är att utveckla verksamheten i syfte att nå bästa möjliga resultat för medborgaren och verksamheten. Detta förutsätter att du har en bred kunskap om och förståelse för Polismyndighetens styrmodell.

Dina primära arbetsuppgifter är att tillsammans med medarbetare leda kansligruppen i dess dagliga arbete, utgöra stöd för enhetschefen och vara dennes ställföreträdande. Du ska även svara för planering, beredning- och koordinering av ärenden på enhets- och sektionsnivå, ansvara för lokala förhandlingar med arbetstagarorganisationerna, samordna RALS-process, semesterplanering, arbetsmiljöarbete, riskportfölj, vara sammanhållande för remisser och yttrande som inkommer till enheten samt ansvara för övergripande planering och uppföljning. Som en del av enhetens ledning medverkar du i att utveckla strategier för att nå våra mål samt följa upp mål, prestationer och kvalitet. I uppdraget ingår också att samordna, vägleda och stödja enheten i frågor som rör personuppgiftshantering och främja metodutveckling inom området.

Arbetet ställer krav på ett tydligt helhetsfokus för hela enheten och regionen, men också att kunna hantera både strategiska och operativa verksamhetsfrågor. Du kommer även att företräda RUE i olika forum, råd och utredningar. Till exempel i Polisregion Syds kansliforum. I funktionen som kanslichef ingår det även att driva olika regionala projekt samt att det förväntas att du skall ingå i polischefs- och kommenderingschefsberedskapen.   

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Vi tror att du bygger ditt ledarskap på att skapa tillit och förståelse och använder delegering för att skapa delaktighet. Du är van att jobba tillsammans med och genom andra chefer för att skapa en god arbetsmiljö med en sund kultur.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • minst ett par års erfarenhet av att driva och leda genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda större förändrings-och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
 • polisexamen

Vi ser även gärna att du har:

 • god och aktuell kännedom om polisens brottsutredande verksamhet
 • erfarenhet av att driva samverka med samhällsaktörer utanför polisorganisationen
 • bred polisär erfarenhet
 • chefs- och ledarskapsutbildning

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Enhetschef, Stefan Sintéus, tel: 070-349 56 52

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Martin Brorsson,

Tel: 0725-02 39 35

Fackliga företrädare

Saco-S, Polisförbundet, Anders Karlsson tfn: 0702-83 81 94

SEKO Polisen, Monica Veberg tfn: 070-549 11 35              

ST samt Saco-S nås via vxl: 11414

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som polisintendent med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Tillsättning kommer att ske efter årsskiftet 2022-2023
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placeringsort Malmö

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 6 oktober 2022 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A456.171/2022 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd kontakta ansvarig HR-konsult Martin Brorsson, tfn: 0725-02 39 35.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post