Lokalpolisområdeschef till LPO Värnamo vid polisregion Öst

Är du redo för en större uppgift?

Organisation

Kommun

Län

Utlyst

15 september 2022

Ansök senast

28 september 2022

Referensnummer

A510.359/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 35 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

 

Polisregion Öst består av Jönköpings, Östergötlands och Jönköpings län, där ca 2800 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 35 kommunerna. Verksamheten är organiserad i tre polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en underrättelsesektion och ett regionkansli. Region Öst har över tid genomfört satsningar på att stärka den lokala bärkraften, men har också byggt upp en omfattande regional förmåga och arbetet fortgår kontinuerligt. Regionens verksamhet och utveckling utgår ifrån Polismyndighetens strategiska mål: Framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring, stark lokal närvaro samt att vara en attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner.

Polisområde Jönköping är organiserat i tre lokalpolisområden; LPO Södra Vätterbygden, LPO Höglandet och LPO Värnamo. Utredningsverksamheten på polisområdesnivå organiseras i en utredningssektion. På polisområdesnivå finns ett områdeskansli.

LPO Värnamo har ca 100 medarbetare och består av sex IGV-grupper, varav två är områdespolisgrupper. Därutöver två utredningsgrupper samt två stöd/service-grupper med stationsbefäl, arrestvakter och receptions/-passverksamhet.

Geografiskt placerade inom LPO Värnamo finns även flera sektionsgrupper representerade, så som grova brottsgrupp, brott i nära relation, krimjour samt hundförare.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som lokalpolisområdeschef Värnamo

Som lokalpolisområdeschef i polisområde Jönköping rapporterar du till polisområdeschefen och ingår i polisområdets strategiska ledningsgrupp, där vi tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har ansvar för lokalpolisområdets verksamhet och dess resultat. Som lokalpolisområdeschef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Inom ramen för ditt uppdrag kommer du efter utbildning även att ingå i regionens polischefsberedskap.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • minst ett års aktuell erfarenhet av att driva och leda genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års aktuell erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet 
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete 
 • ingått i ledningsgrupp
 • polisexamen

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • mycket goda kunskaper om polisorganisationens uppbyggnad, verksamhet
 • gedigen erfarenhet av brottsförebyggande, utrednings och ingripandeverksamhet
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen
 • erfarenhet från stabsarbete
 • om du nyligen har genomgått en eller flera av Polismyndighetens ledningsutbildningar eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/om-polisen/lediga-jobb/Ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare. 

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Vid frågor kontakta Ingrid Hammer Larses HR-partner på telefon 073-026 37 32 eller

Håkan Boberg, polisområdeschef Jönköping, på telefon 010-566 75 54.

Fackliga företrädare

Mikael Ehne, Polisförbundet, 010-566 76 23

Rebecca Wennström, ST, telefon 0730-975709

Anders Sandqvist, Seko, 0703-659607

Ove Callheim, SACO-S, 010 566 51 87

 

Övrig information

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering Värnamo

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 28 september 2022 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A510.359/2022 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult. Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Ansökningar kommer endast att tas emot på något av dessa två sätt.

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post