Sektionschef till Polisens Kontaktcenter, PKC, Polisregion Väst

Är du redo för en större uppgift?

Organisation

Polisregion Väst

Kommun

Göteborg

Län

Västra Götalands län

Utlyst

09 september 2022

Ansök senast

22 september 2022

Referensnummer

A458.953/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag. 

Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 5300 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten. 

Operativa enheten är organiserad i sex sektioner samt kansli: Regionledningscentralen, Polisens kontaktcenter, Gränspolissektionen, Insatsstyrkan, Operativa sektionen, Trafiksektionen samt kansli. Operativa enheten bedriver, i nära samverkan med andra enheter, polisområden och lokalpolisområden, stödverksamhet och operativ verksamhet över hela Region Väst. Samtidigt har Operativa enheten ett regionalt processansvar där enheten och sektionerna samordnar och driver verksamhetsutveckling ur ett regionalt perspektiv. Enheten samverkar även med Noa och övriga regioner.

Polismyndighetens kontaktcenter, PKC i region Väst har idag drygt 208 medarbetare. Verksamheten bedrivs i Falkenberg, Göteborg, Bengtsfors och Skara. PKC är en central del av Polisens service till allmänheten med målsättningen att ha utmärkt tillgänglighet, bemötande och kvalitet. Uppdraget är att vara det första steget i en effektiv kvalitetssäkrad brottsutredningsprocess med fokus på brottsuppklarning och brottsofferbemötande.

PKC har i dag som uppgift att ta upp anmälningar och tips, hålla förhör och lämna upplysningar till allmänheten.

Arbetsbeskrivning

Som sektionschef är du direkt underställd chefen för regionala operativa enheten och ingår i dennes ledningsgrupp som ansvarar för enhetens operativa verksamhet likväl som dess långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete. Genom ditt aktiva deltagande i ledningsgruppen förväntas du bidra till ökad måluppfyllelse och förbättrade resultat liksom till att stärka operativa enhetens attraktionskraft som arbetsplats att verka vid. I rollen som sektionschef har du även en biträdande sektionschef som stödjer dig i ditt dagliga arbete. 

Vi förväntar oss att du utövar ett tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Du verkar för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten, mål och resultat. Norm, kultur och likabehandling är en viktig del i vår strävan efter att bli en än mer attraktiv arbetsplats och detta är frågor som är lika självklara som uppenbara i ditt ledarskap. 

Tillsammans med dina medarbetare leder du och utvecklar PKCs verksamhet enligt Polismyndighetens visioner och mål. 

I uppdraget ingår ett utåtriktat arbete där intern, extern och nationell samverkan med olika aktörer är centralt utifrån det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet. Arbetet ställer också krav på att kunna göra verksamhetsavvägda prioriteringar. För att lyckas med ditt uppdrag behöver du således ha fallenhet för att snabbt ta in ny kunskap och kunna kommunicera ditt budskap på ett tydligt sätt för mottagare i olika typer av forum och kanaler.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • ett par års aktuell erfarenhet (under den senaste femårsperioden) av att driva och leda i en komplex organisation tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
 • polisexamen och/eller annan för funktionen relevant utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet från Polismyndigheten
   

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • minst ett års erfarenhet av att driva och leda genom andra chefer eller arbetsledare
 • erfarenhet av specifikt verksamhetsområde
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen
 • goda kunskaper om polisorganisationens uppbyggnad och verksamhet
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå

Notera att det skall framgå av ditt CV på vilket sätt du uppfyller våra ställda krav och meriter. 

Med anledningen av uppdragens karaktär och de sammanhang som sektionscheferna är satta att verka i kommer mycket stor vikt att läggas vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor: 

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation
   

Läs mer om ledarkriterierna här https://polisen.se/om-polisen/lediga-jobb/Ledarkriterier/. Om inte länken är klickbar, kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare. 

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Vid frågor kontakta ansvarig HR-konsult Lena Köhlin på telefon 0730 - 74 02 35, alternativt rekryterande chef Emelie Kullmyr på telefon 0702 – 16 76 49.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO Polisen, nås via vår växel 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning för dig som inte redan är anställd inom Polismyndigheten
 • Placeringsort Göteborg

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 22 september 2022 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr A458.953/2022 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du hör av dig till ansvarig HR-konsult alternativt skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A458.953/2022via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm. 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 34 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen. Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.