Utredare cyberbrott vid Nationellt it-brottscentrum, Noa

Vi söker en cyberbrottsutredare till gruppen för komplexa cyberbrott KCB vid Nationellt it-brottscentrum, Noa.

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Kommun

Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

22 september 2022

Ansök senast

07 oktober 2022

Referensnummer

A508.284/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Nationella operativa avdelningen har ca 1900 anställda. Avdelningen består av sju enheter samt ett kansli som lyder direkt under avdelningschefen. Nationella operativa avdelningens uppgift är att bekämpa grov organiserad brottslighet och försvåra för kriminella organisationer att verka i Sverige. Nationella operativa avdelningen är även Sveriges kontaktpunkt för internationella brottsbekämpande organisationer som t.ex. Europol, Interpol och EU:s gränskontrollbyrå Frontex.

Utredningsenheten har till uppgift att ansvara för utredning av vissa brottstyper som genom lag eller förordning föreskriver nationell handläggning eller är sällan förekommande. Därutöver ansvarar utredningsenheten för att biträda polisregionerna i den verksamhet regionerna inte har förmåga till på grund av dess komplexitet eller av att den är sällan förekommande.

Nationellt it-brottscentrum, utgör polisens expertfunktion för utredning av komplexa cyberbrott, internetrelaterade brott mot barn och andra brott där internet är en bärande del. Sektionen biträder även den brottsbekämpande verksamheten med insamling och hantering av digital bevisning och digitala spår. Brottsligheten är under ständig förändring vilket ställer höga krav på våra medarbetare. Du kommer att ges stora möjligheter till kompetensutveckling genom formell utbildning men även deltagande i nationella och internationella konferenser samt expertgrupper.

Arbetsbeskrivning

Som utredare vid Nationellt it-brottscentrum arbetar du med utredning av komplexa cyberbrott, som exempelvis dataintrång genom ransomware och överbelastningsattacker (DDoS). Men du kommer även att arbeta med andra typer grova brott, t.ex. grova bedrägerier och grova narkotika- och penningtvättsbrott, där internet är en bärande del i brottsupplägget.

Du kommer arbeta tillsammans med experter inom sina respektive områden, t.ex. analys, inhämtning, it- och multimedia- forensik samt verksamhetsutveckling. Du kommer att arbeta med internationella rättshjälper, europeiska utredningsordrar och du kommer att arbeta sida vid sida med andra länders brottsbekämpande myndigheter.

Tjänsten innehåller också arbetsuppgifter av strategisk karaktär, vilket innebär att du även kommer att arbeta med exempelvis metodutvecklingsfrågor.

Arbetet vid nationellt it-brottscentrum kan medföra tjänsteresor både in- och utrikes.

Kvalifikationer

  • Eftergymnasial, polisiär eller akademisk utbildning, företrädesvis inom datavetenskap eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant
  • Minst 1 års erfarenhet av utredningsarbete, företrädesvis inom it-säkerhet, brotts- eller it-incidentutredning
  • Goda kunskaper i svenska, såväl skriftliga som muntliga
  • Goda kunskaper i engelska, såväl skriftliga som muntliga

Meriterande

  • Erfarenhet av att driva stora eller komplexa brottsutredningar
  • Goda kunskaper om it-säkerhet, internet och dess uppbyggnad
  • Erfarenhet av digital informationsinhämtning eller annan bevissäkring
  • Yrkesmässig erfarenhet av att inhämta, registrera och bearbeta information
  • Erfarenhet av internationell mellanstatlig myndighetssamverkan

Personliga egenskaper

Du har ett engagerat och professionellt förhållningssätt till ditt arbete och en uttalat god förmåga för samarbete och problemlösning. Tjänsten kräver tidvis mycket samverkan inom polisen och även med andra myndigheter, organisationer och externa aktörer. Därför krävs god förmåga att arbeta i grupp med enskilt ansvarstagande och engagemang mot gruppens gemensamma mål, men du ska också kunna arbeta självständigt. Vi ser gärna att du har motivation att utveckla och driva verksamheten framåt.

I samband med anställningsförfarandet görs även ett anlagstest för generell G-faktor.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Kontaktpersoner

Rekryterande chef:
Björn Eriksson, 010-564 07 08
bjorn-a.eriksson@polisen.se

HR-konsult:
Martin, 073-050 20 77

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Sofia Ask
tfn 010-563 87 10

SACO, Anna Owens
tfn 010-563 48 81

SEKO, Karna Tillheden
tfn 073-249 04 22

ST, Johan Gertz
tfn 010-567 70 92

Övrig information

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet.

Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Anställningen kräver svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till: jobb.noa@polisen.se senast den 7 oktober 2021.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.

Märk din ansökan med ”A508.284/2022” i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ”A508.284/2022 via papperspost till adressen:

Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post