Biträdande Lokalpolisområdeschef Örebro, Region Bergslagen

Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Organisation

Polisregion Bergslagen

Kommun

Örebro

Län

Örebro län

Utlyst

13 januari 2023

Ansök senast

30 januari 2023

Referensnummer

A022.196/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Region Bergslagen omfattar Dalarnas, Värmlands och Örebro län med Örebro som huvudort. I regionen arbetar drygt 2000 medarbetare. Vi värnar om god personalpolitik och arbetsmiljö vilket är en viktig förutsättning för bra polisverksamhet. Arbetet med mångfald och likabehandling står högt på agendan.

Lokalpolisområde Örebro omfattar två kommuner, Örebro och Lekeberg, med ca 165 000 invånare. Det arbetar ca 270 medarbetare fördelade på ca 20 grupper inklusive de polisområdesgemensamma resurserna hund, stationsbefäl och regional insatsförmåga. I lokalpolisområdet finns ett särskilt prioriterat område, Vivalla.

Arbetsbeskrivning

Den lokala lägesbilden i lokalpolisområde Örebro som bland annat innehåller utmaningarna med kriminella nätverk och socialt utsatta områden präglar hela polisområdet och regionen. De här utmaningarna kräver en utvecklad samverkan med lokalsamhället. Som biträdande chef för lokalpolisområdet förväntas du tillsammans med ledningsgruppen driva på arbetet i samverkan med andra. 

Som biträdande chef i ett större lokalpolisområde är det viktigt att du har lätt för att skapa förståelse för och samla medarbetarna runt det gemensamma uppdraget.  Du behöver ha en kommunikativ och inlyssnande ledarstil, men ändå vara tydlig med vart vi ska tillsammans. Vi förväntar oss att du är tillgänglig och arbetar tillitsbaserat, men att du samtidigt tar ansvar för och följer upp det som beslutats gällande metoder och verksamhet. Samverkan med andra delar av polisen är av yttersta vikt då vi arbetar mot samma mål med medborgarna i centrum. Här förväntas du vara prestigelös och ha lätt för att samarbeta och samverka över de organisatoriska gränserna. Tillsammans är vi starka! 

I lokalpolisområdet arbetar ingripandepersonalen i fast lista. Arbetsmetoden ”snabbare lagföring” är införd och är idag en självklar del i lagföringsarbetet. Polisområdet har de senaste åren arbetat med att renodla lokalpolisområdenas utredningsverksamhet vilket ger stora förutsättningar att bygga framtidens lokalpolisområdesverksamhet. Du förväntas ha ambitioner att bidra till att forma en verksamhet som möter framtidens krav på ett mer proaktivt sätt. 

Som biträdande chef kommer du tillsammans med lokalpolisområdeschefen ha personalansvar för lokalpolisområdets gruppchefer. Ni leder och utvecklar verksamheten tillsammans med gruppchefer och medarbetare. Du är tydlig och tillgänglig och har tillit till gruppchefer och medarbetare. Du skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap där vi vågar prova nya metoder. Du är direkt underställd chefen för lokalpolisområdet och ingår i ledningsgruppen för lokalpolisområdet. Som ledningsstöd har ni ett kansli.

Du kommer vara involverad i och ansvara för uppgifter där nära samverkan med arbetstagare- och skyddsorganisationer ingår. Arbetet ställer krav på god kommunikativ förmåga och du har förmåga att hålla helhetsfokus och ta ansvar för hela polisområdet när du leder verksamheten i vardagen. Du kan också hantera och balansera strategiska och operativa verksamhetsfrågor.

I ditt uppdrag ingår samverkan med andra myndigheter, företag och organisationer. Du förväntas ha förmåga att bygga goda relationer och driva samverkan på ett effektivt sätt där polisens och andras roller och ansvar är tydliggjort.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • ett par års aktuell erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer under den senaste femårsperioden
 • erfarenhet av brottsförebyggande, utrednings-och ingripandeverksamhet
 • ett par års aktuell erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 •  ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
 • polisexamen

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • erfarenhet av att delta i /driva samverkan mellan samhällsaktörer utanför polisorganisationen
 • erfarenhet av underrättelsearbete
 • erfarenhet av stabsarbete
 • erfarenhet av att driva och leda arbete genom andra chefer eller arbetsledare (indirekt ledarskap)
 • chefs-och ledarskapsutbildning på indirekt och/eller strategisk nivå

NOTERA att det skall framgå av din ansökan på vilket sätt du uppfyller våra ställda krav och meriter.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna via länken här https://polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare. Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas. 

Det är viktigt för oss att du som söker står för ett ledarskap där du med energi, drivkraft och förmåga till likabehandling är ett föredöme för dina medarbetare. Du strävar efter jämställdhet i din organisation och som chef och ledare är jämställdhets – och kulturfrågorna prioriterade och lika självklara som synliga i ditt ledarskap.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Chef Polisområde Örebro Lars Wirén
tel 0725 – 01 16 04.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Lena Köhlin,
tel 0730 – 74 02 35.

Fackliga företrädare

ST Mikael Skoglund, tel 070-609 87 03,
SEKO Polisen, Polisförbundet Carl Stöltenhielm – tel 073-071 30 34 samt Saco-S nås via Polisens växel 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placeringsort Örebro

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 30 januari 2023 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A022.196/2023 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontaktar ansvarig HR-konsult. 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post