Gruppchef till Fordonsservice vid Ekonomiavdelningen, placering i Malmö

Organisation

Ekonomiavdelningen

Kommun

Malmö

Län

Skåne län

Utlyst

16 januari 2023

Ansök senast

06 februari 2023

Referensnummer

A007.918/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 35 500 anställda. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt, som kommer att pågå de närmsta åren för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att bidra till att skapa trygghet i människors liv, varje dag.

Vill du bidra till Polisens utveckling och medverka i det omfattande utvecklingsarbete som myndigheten genomgår? Då kan det här vara något för dig!  

Är du redo att anta utmaningen? Vi söker just nu dig som vill arbeta som gruppchef och samordna, utveckla och effektivisera myndighetens arbete med fordonservice vid ekonomiavdelningens serviceenhet.

Polismyndighetens ekonomiavdelning har som uppdrag att utforma och driva myndighetens strategiska styrning och uppföljning som fastställer vad myndigheten ska uppnå för resultat och effekter. Avdelningen fördelar ekonomiska medel för att verksamheten ska kunna nå beslutad riktning och följer upp att medlen används på ett effektivt och hållbart sätt.

Ekonomiavdelningen har drygt 450 anställda. Avdelningen består idag av fem enheter samt ett kansli som svarar direkt under avdelningschefen.

Vi säkerställer också en rad andra förutsättningar för att polisen ska kunna nå sina mål, t ex. genom att möta verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler samt material och utrustning. Vi tillhandhåller också en ändamålsenlig service inom områdena lokalvård och fordonsservice och samordnar Polismyndighetens miljö- och hållbarhetsarbete.

Serviceenheten har det samlade ansvaret för funktionerna fordonsservice, lokalvård, utbildningsservice till polisutbildningarna, internservice och drift av polisens utbildningsplats Sörentorp samt myndighetens fordonsförsörjning och interna trafiksäkerhetsarbete. I uppdraget ingår att samordna, utveckla och effektivisera verksamheten inom respektive ansvarsområde. Funktionen fordonsservice ansvarar för Polismyndighetens service och underhåll av samtliga fordon. 

Fordonsservicesektionen

Polismyndigheten driver verkstäder i egen regi. Vi driver verkstäderna som en märkesverkstad med välutbildad personal, med diagnosinstrument från Volvo, Volkswagen och BMW Motorrad. I Göteborg har vi även en modern däckverkstad med välutbildad personal som utför däcktester i egen regi. Vi kan erbjuda en spännande vardag med polisbilar från flera fabrikat, både polismålade och civila bilar.

Arbetsbeskrivning

Som chef för en av tre fordonservicegrupper rapporterar du till sektionschefen för fordonsservice samt ingår i sektionens ledningsgrupp. Tillsammans ansvarar ni för att uppdrag genomförs samt driver myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för verksamheten i fordonsservicegrupp 3 EA och dess resultat. Du arbetsleder medarbetare inom gruppens verksamhetsområde vid verkstäderna i Malmö, Kristianstad, Helsingborg och Halmstad. Du kommer ha fullt budget- och personalansvar.

Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • minst två års sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som verkstadschef
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten, och har en stark drivkraft att vilja utveckla och digitalisera verksamheten
 • erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde och är väl förtrogen med hur en bil är uppbyggd och fungerar
 • djupa kunskaper om hur fordonsbranschen är uppbyggd och fungerar
 • för funktionen relevant examen/utbildning

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har: 

 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • ingått i ledningsforum
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
 • förmågan att vara oljekannan mellan servicemän och verkstäderna

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.


Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Anders Axén, anders.axen@polisen.se

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Anna Orhall, anna.orhall@polisen.se

Fackliga företrädare

SACO Lawen Dehghani, 010-563 85 79

Seko Polisen, Karna Tillheden, 010-56 166 27

Fackförbundet ST, Johan Gertz, 010-56 770 92

Polisförbundet, Sofia Ask, 010-56 387 10

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Tjänstgöringsort är Malmö. Arbetet kommer att innebära en del resor i tjänsten.
 • Arbetstid: Förtroendearbetstid

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan  

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast måndag den 6 februari 2023 via e-post till jobb.na@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A007.918/2023 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult. 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. 

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen. Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!