Gruppchef till aktionssektionen i Örebro

Organisation

Polisregion Bergslagen

Kommun

Örebro

Län

Örebro län

Utlyst

26 januari 2023

Ansök senast

09 februari 2023

Referensnummer

A042.744/202

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? 

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 35 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag. 

Polisregion Bergslagen sträcker sig över stora geografiska avstånd med fantastisk natur i form av fjäll, skogar och vidsträckta landskap. Verksamheten i regionen är organiserad i tre polisområden: Dalarna, Värmland och Örebro som tillsammans är indelade i elva lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.  

Den regionala utredningsenheten ansvarar tillsammans med polisområdena för regionens utredningsverksamhet. Utredningsenheten samordnar och driver verksamhetsutveckling ur ett regionalt perspektiv i samverkan med nationella operativa avdelningen och övriga regioner. Den regionala utredningsenheten arbetar med bland annat utredning av grov brottslighet, brottsofferarbete och kriminalteknik. Vid utredningsenheten pågår ständiga förändringsarbeten som syftar till att framgångsrikt kunna hantera komplexa utredningsärenden.

Aktionsgruppssektionen i region Bergslagen ansvarar för den myndighetsgemensamma särskilda satsningen mot organiserad brottslighet och hanterar ärenden från underrättelse, genom spaningsstadiet, till utredning och sedan till färdigställande av förundersökningen. Vid sektionen finns utredare, spanare, finansiella utredare, analytiker, spaningsledare och handläggare. I samverkan med andra myndigheter genomför sektionen insatser som beslutas på nationell nivå. Nu söker vi en gruppchef till aktionsgrupp 1 som arbetar med utredning.

Arbetsbeskrivning

Som chef för aktionsgrupp 1 rapporterar du till sektionschefen samt ingår i aktionssektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för sektionens verksamhet inom området utredning och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Som gruppchef på aktionssektionen sker samverkan lokalt, nationellt och internationellt och resor förekommer både inom och utanför landsgränsen. I rollen ingår även ett arbetsledande uppdrag som utredningsledare. I det uppdraget har du ett tätt samarbete med spaningsledaren i aktionsgrupp 2. Ärendena som kommer till aktionsgruppssektionen är ofta komplicerade och omfattande och god samverkan mellan arbetsgrupperna är nödvändigt för att kunna uppnå de gemensamma målen inom sektionen.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

·minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
·erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
·erfarenhet av förundersökningsledning
·polisexamen eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
· erfarenhet av hemliga tvångsmedel
· god förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska
· erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
· ingått i ledningsforum
· erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
· chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
· erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor: 

· Analys och helhetssyn
· Mål och resultat
·Utveckling och förändring
·Social säkerhet
·Muntlig och skriftlig kommunikation
·Skapa delaktighet och motivation 

Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Katja Nyström, sektionschef, 010- 567 38 30
Hanna Söderberg, HR-konsult, 010-567 51 34

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO nås genom växeln på 114 14

Övrig information

Anställning

· Tillsvidareanställning med funktion som chef grupp
· Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
· Placering i Örebro

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning
 

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 9 februari 2022 via e-post till jobb.bergslagen@polisen.se. I meddelandefältet kopierar du även över följande frågor och svarar lite kort på dem: 

Har du minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden?
Har du erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten?
Har du erfarenhet av förundersökningsledning?
Hur ser din utbildningsbakgrund ut? Beskriv kort de som kan vara till nytta i den här funktionen.
Har du erfarenhet av hemliga tvångsmedel? Vilka?
Har du god förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska?
Har du erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat?
Har du ingått i ledningsforum?
Har du erfarenhet av polisorganisationens verksamhet?
Har du erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen?
Har du chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå?

Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A042.744/2023 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult. 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post