Kanslichef till polisområde Södermanland, Eskilstuna

Organisation

Polisregion Öst

Kommun

Eskilstuna

Län

Södermanlands län

Utlyst

23 januari 2023

Ansök senast

06 februari 2023

Referensnummer

A038.937/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 35000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polisregion Öst

Polisregion Öst består av Södermanland, Östergötland och Jönköpings län. Verksamheten i regionen är organiserad i tre polisområden: Södermanland, Östergötland och Jönköping som tillsammans är indelade i nio lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, utredningsenheten och underrättelseenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

PO Södermanland

Polisområde Södermanland är ett av polisområdena i region Öst och har verksamhet i hela Södermanlands län. Det geografiska området sträcker sig över nio kommuner.

Polisområde Södermanland är indelat i tre lokalpolisområden: Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. På polisområdesnivå finns en utredningssektion och ett polisområdeskansli. 

Kansli

Områdeskansliets uppgift är att stödja områdesledningen med operativ koordinering, förvaltning och uppföljning av verksamheten. Kansliet samordnar sakfrågor, stödjer verksamhetsgrenar och polisområdet i stort.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som kanslichef PO Södermanland

Som chef för polisområdets kansli rapporterar du till polisområdeschefen samt ingår i polisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för kansliets verksamhet och dess resultat. Som kanslichef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Dina primära arbetsuppgifter är att tillsammans med medarbetare svara för planering, beredning- och koordinering av ärenden på polisområdets- och sektionsnivå, ansvara för verksamhetsplanering, budget, lokala förhandlingar med arbetstagarorganisationerna, samordna RALS-processen, lokalfrågor samt bemannings-, kompetens- och utbildningsfrågor.

Arbetet ställer krav på ett tydligt helhetsfokus för hela polisområdet och regionen, men också att i samverkan, kunna hantera både strategiska och operativa verksamhetsfrågor.

Genom ditt aktiva deltagande i polisområdets ledningsgrupp förväntas du bidra till ökad måluppfyllelse och förbättrade resultat. Målet är att utveckla verksamheten i syfte att nå bästa möjliga resultat för medborgaren och verksamheten men också att stärka polisområdet och polisregionen till att fortsätta utvecklas som en attraktiv arbetsplats att verka i. 

Inom ramen för ditt uppdrag kan du komma att svara för polisområdeschefen i dennes frånvaro. 

 Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • minst ett års erfarenhet av att driva och leda genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp
 • polisexamen och/eller högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer relevant
   

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen
 • chefs- och ledarskapsutbildning för indirekt och/eller strategisk nivå
 • erfarenhet av brottsförebyggande, utrednings och ingripandeverksamhet
 • erfarenhet av kansliarbete
 • god förvaltningsrättslig kunskap
 • god kännedom om RALS-processen och förhandlingsordningen
 • erfarenhet av rättsväsendet
 • erfarenhet av chefskap på motsvarande nivå inom offentlig sektor
                              

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar förmågor inom följande:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation
   

Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare. 

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Vid frågor kontakta rekryterande chef Mattias Forssten alternativt Iwona Appelqvist, HR-konsult, båda nås via polisens växel.

 

Fackliga företrädare

Polisförbundet, ST, st.region-ost@polisen.se, Seko Polisen, SACO-S – nås via polisens växel.

 

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering: Eskilstuna

Intervjuer kommer att hållas under v. 7, 2023.

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 6 februari 2022 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A038.937/2023 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post