Lokalpolisområdeschef Örebro, region Bergslagen

Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Organisation

Polisregion Bergslagen

Kommun

Örebro

Län

Örebro län

Utlyst

13 januari 2023

Ansök senast

30 januari 2023

Referensnummer

A662.227/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Region Bergslagen omfattar Dalarnas, Värmlands och Örebro län med Örebro som huvudort. I regionen arbetar drygt 2000 medarbetare. Vi värnar om god personalpolitik och arbetsmiljö vilket är en viktig förutsättning för bra polisverksamhet. Arbetet med mångfald och likabehandling står högt på agendan.

Lokalpolisområde Örebro omfattar två kommuner, Örebro och Lekeberg, med ca 165 000 invånare. Det arbetar ca 270 medarbetare fördelade på ca 20 grupper inklusive de polisområdesgemensamma resurserna hund, stationsbefäl och regional insatsförmåga. I lokalpolisområdet finns ett särskilt prioriterat område, Vivalla.

Arbetsbeskrivning

Den lokala lägesbilden i lokalpolisområde Örebro som bland annat innehåller utmaningarna med kriminella nätverk och socialt utsatta områden präglar hela polisområdet och regionen. De här utmaningarna kräver en utvecklad samverkan med lokalsamhället. Som chef för lokalpolisområdet förväntas du driva på arbetet i samverkan med andra. Du förväntas ha förmåga att bygga goda relationer och driva samverkan på ett effektivt sätt där polisens och andras roller och ansvar är tydliggjort. Bland annat förväntas du ta en central roll i det fortsatta arbetet med att utveckla och implementera GVI strategin i Örebro.

Som chef i ett större lokalpolisområde är det viktigt att du har lätt för att skapa förståelse för och samla medarbetarna runt det gemensamma uppdraget.  Du behöver ha en kommunikativ och inlyssnande ledarstil, men ändå vara tydlig med vart vi ska tillsammans. Vi förväntar oss att du är tillgänglig och arbetar tillitsbaserat, men att du samtidigt tar ansvar för och följer upp det som beslutats gällande metoder och verksamhet. Samverkan med andra delar av polisen är av yttersta vikt då vi arbetar mot samma mål med medborgarna i centrum. Här förväntas du vara prestigelös och ha lätt för att samarbeta och samverka över de organisatoriska gränserna. Tillsammans är vi starka! 

I lokalpolisområdet arbetar ingripandepersonalen i fast lista. Arbetsmetoden ”snabbare lagföring” är införd och är idag en självklar del i lagföringsarbetet. Polisområdet har de senaste åren arbetat med att renodla lokalpolisområdenas utredningsverksamhet vilket ger stora förutsättningar att bygga framtidens lokalpolisområdesverksamhet. Du förväntas ha ambitioner att forma en verksamhet som möter framtidens krav på ett mer proaktivt sätt.

Som lokalpolisområdeschef arbetar du i polisområdets strategiska ledningsgrupp med särskilt ansvar för lokalpolisområde Örebro. Lokalpolisområdeschefen rapporterar direkt till polisområdeschefen. I ledningsgruppen arbetar vi tillsammans som ett team för att genomföra uppdrag och ta vårt gemensamma ansvar för myndighetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete. Ditt uppdrag blir att tillsammans med ledningsgruppen prioritera och utveckla polisområdets verksamhet. Du förväntas omsätta inriktningar och prioriteringar till uppdrag i lokalpolisområdet. Som stöd i uppdraget har du en biträdande chef och ett kansli. 

Polisområde Örebro län arbetar aktivt för att utveckla arbetsmetoder och omsätta tillväxten av nya poliser i verksamhet som gör direkt medborgarnytta. Vi vill vara ett polisområde som följer samhällsutvecklingen och vågar prova nya metoder och arbetssätt. Områdespolisverksamheten, hanteringen av kriminella nätverk och det dödliga våldet är prioriterat. Det är särskilt viktigt att utveckla arbetet i de olika tidsskalorna och samarbetet mellan lokalpolisområden och våra olika specialistfunktioner. Arbetet med våra särskilt utsatta brottsoffer är ett område som det är stort fokus på. Regionen ligger långt framme i arbetet och våra ambitioner är att bli ännu bättre. Vi arbetar tillsammans med både utredningsmetoder och brottsförebyggande initiativ. 

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet. Det är viktigt att du som chef bidrar till en god dialog med skyddsorganisationen och polismyndighetens arbetstagarorganisationer.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • minst ett års aktuell erfarenhet (från de senaste fem åren) av att driva och leda genom och tillsammans med andra chefer
 • gedigen erfarenhet av brottsförebyggande, utrednings och ingripandeverksamhet
 • ett par års aktuell erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet 
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete 
 • ingått i ledningsgrupp
 • polisexamen

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • mycket goda kunskaper om polisorganisationens uppbyggnad och verksamhet
 • erfarenhet från underrättelseverksamhet
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen
 • erfarenhet från stabsarbete
 • chefs- och ledarskapsutbildning på indirekt och/eller strategisk nivå 

NOTERA att det skall framgå av din ansökan den erfarenhet du har som uppfyller våra ställda krav och meriter.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor: 

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna via länken här https://polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare. Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas. 

Det är viktigt för oss att du som söker står för ett ledarskap där du med energi, drivkraft och förmåga till likabehandling är ett föredöme för dina medarbetare. Du strävar efter jämställdhet i din organisation och som chef och ledare är jämställdhets – och kulturfrågorna prioriterade och lika självklara som synliga i ditt ledarskap.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Chef Polisområde Örebro Lars Wirén,
tel 0725 – 01 16 04.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Lena Köhlin,
tel 0730 – 74 02 35.

Fackliga företrädare

ST Mikael Skoglund, tel 070-609 87 03
SEKO Polisen, Polisförbundet Carl Stöltenhielm – tel 073-071 30 34 samt Saco-S nås via Polisens växel 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan inledas med 6 mån provanställning
 • Geografisk placering är Örebro 

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 30 januari 2023 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref nr A662.227/2022 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du hör av dig till ansvarig HR-konsult alternativt skickar din ansökan uppmärkt med ref nr A662.227/2022 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm. 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post