Samordnare till Finanspolissektionen vid Underrättelseenheten, Noa

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Kommun

Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

19 januari 2023

Ansök senast

10 februari 2023

Referensnummer

A025.251/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Finanspolissektionen söker nu drivna samordnare som är ansvarstagande, lösningsorienterade och har förmågan att prioritera utifrån verksamhetens mål och inriktningar.

Samordnarna tillhör en av Finanspolisens fem grupper. Arbetsklimatet präglas av engagemang, hjälpsamhet och en vilja att bidra till det övergripande uppdraget att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige. 

Beskrivning av arbetsplatsen

Nationella operativa avdelningens uppgifter och ansvar har bäring på nationell och internationell kommunikation och samordning, nationell och internationell underrättelseverksamhet, utredning av föreskrivna brottstyper eller sällan förekommande brott samt biträde till regionerna. Dessutom ska avdelningen genom omvärldsbevakning och omvärldsanalys ha ansvar för framtagande av lägesbilder avseende brotts- och händelseutveckling nationellt och internationellt samt ha ett tydligt funktions- och processansvar för flera verksamhetsområden. 

Nationella operativa avdelningen ska också vara nationell kontaktpunkt mot Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt.  Avdelningen ska bestå av åtta organisatoriska enheter; en operativ enhet, en utredningsenhet, en underrättelseenhet, en internationell enhet, en beredningsenhet, en kontaktenhet, ett kansli samt ekobrottskansliet.

Underrättelseenhetens huvudsakliga uppdrag är att inhämta, bearbeta, analysera och delge underrättelser till den underrättelseledda polisverksamheten, nationellt och internationellt. Enhetens verksamhet har därmed både en strategisk och en operativ inriktning.

Finanspolissektionen, med ca 65 medarbetare är en av tre sektioner inom Underrättelseenheten vid NOA. Finanspolissektionen har funktionsansvar för den del av underrättelseverksamheten som avser penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Finanspolissektionen är också Sveriges Financial Intelligence Unit (FIU) och är i egenskap därav, mottagare av inrapportering om misstänkta transaktioner avseende penningtvätt eller finansiering av terrorism från olika verksamhetsutövare (banker, växlingskontor och andra finansiella institut) samt berörda myndigheter.

Arbetsbeskrivning

Vi söker samordnare som i första hand kommer att bereda information och fatta beslut om vidare åtgärder avseende rapporter om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism och annan relevant information.

I rollen ingår att:

 • Bedöma, värdera, bereda och delge inkommande rapporter om misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism
 • Bedöma, värdera, bearbeta och besvara internationella förfrågningar inom ramen för penningtvätt och terrorfinansiering
 • Initiera, driva och handlägga dispositionsförbud
 • Upprätta underrättelser och brottsanmälningar inom brottsområdet penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Delta i metodutvecklingsarbete inom arbetsområdet penningtvätt och finansiering av terrorism

Kvalifikationer

För detta arbete krävs att du har:

 • Polisexamen eller akademisk examen inom ekonomi, statsvetenskap, kriminologi eller liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant
 • Erfarenhet av underrättelseverksamhet
 • Erfarenhet från brottsbekämpande myndighet med arbete inom penningtvätt eller finansiering av terrorism eller annat arbete som arbetsgivaren bedömer relevant
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Meriterande

 • Erfarenhet av förbrotten till penningtvätt, till exempel vinstdrivande brottslighet, bedrägeri eller narkotikabrott
 • Erfarenhet av utredningsverksamhet
 • Erfarenhet av att arbeta med databaser och analysverktyg
   

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är ansvarstagande och engagerad, med en hög drivkraft. Vi ser gärna att du har en god analytisk förmåga, sinne för detaljer och förmågan att se avvikande mönster. Du är lösningsorienterad och kan arbeta såväl i grupp som självständigt med gott resultat. Du ska ha ett högt sekretessmedvetande.

I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor.

Kontaktpersoner

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef Robert Lindgren på 073-331 54 85 eller robert-b.lindgren@polisen.se.

Undrar du något om rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig HR-konsult Dana Däversjö på 073-086 97 80.

Fackliga företrädare

Saco-S, Lawen Dehghani, 010-563 85 79

Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10

Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-567 70 92

Karna Tillheden, SEKO Polisen, tfn 073-249 04 22

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas

Arbetsort: Stockholm

Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid

Tillträde: Enligt överenskommelse

Funktion: Samordnare, Nationella operativa avdelningen, Underrättelseenheten, Finanspolissektionen, Gruppen för beredning och operativ samordning 

I ditt CV och personliga brev önskar vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Du kan se den kompletta kravprofilen i jobbannonsen. De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.noa@polisen.se senast den 10 februari 2023. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A025.251/2023 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Polismyndigheten

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på https://polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansök via e-post