Sektionschef för Polishundverksamheten, Region Stockholm

Organisation

Polisregion Stockholm

Kommun

Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

20 januari 2023

Ansök senast

03 februari 2023

Referensnummer

A010.929/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 35000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Om Arbetsplatsen

Operativa enheten
Operativa enhetens uppdrag är att aktivt stödja lokalpolisområden, polisområden och enheter i sitt grunduppdrag. Detta gör vi genom att utveckla och tillhandahålla specialistförmåga som höjer den operativa effekten i arbetet med regionens problembild. Med specialistkompetens, hög service och god samverkan är operativa enheten en viktig del i det operativa och brottsbekämpande arbetet i polisregion Stockholm.

Enheten består av ett flertal sektioner:

 • Trafikpolis
 • Sjöpolis
 • Polishundar
 • Polisrytteri
 • Insatsstyrkan
 • Operativa kommunikativa insatser
 • Regionledningscentral
 • Polisens kontaktcenter

Polishundverksamheten
Polishundverksamheten består av de två huvudsakliga inriktningar, dels specialsöksverksamhet med hundar för narkotika- och vapensök, kriminalsök- och brottsplatsundersökning samt brandhärdsundersökning, dels patrullhundverksamhet som utgör en del regionens ingripandeförmåga med uppdrag att söka efter och lokalisera personer, föremål och utgöra skydd för egen personal. Sammantaget är uppdraget för polishundverksamheten att rädda liv och stödja utredningsverksamheten.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som sektionschef för Polishundverksamheten:

Som chef för Polishundverksamheten rapporterar du till chefen för operativa enheten samt ingår i enhetens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Som sektionschef för polishundverksamheten har du ansvaret för att utveckla verksamheten utifrån de ramar som den nationella polishundprocessen ger och de behov som regionen har. Det innebär att säkerställa en relevant och tillgänglig förmåga dygnets alla timmar, årets alla dagar. Som sektionschef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som trivs i en dynamisk miljö med många kontaktytor, där dina organisatoriska färdigheter samt förmåga att se och möta andra verksamheters behov att är avgörande för att lyckas med verksamhetsuppdraget. Du har ett positivt, lösningsfokuserat och strukturerat sätt att hantera de frågor som hamnar på ditt bord och har fallenhet för att sätta dig in i komplext material, värdera information utifrån olika perspektiv och hitta sätt att navigera vägen framåt tillsammans med dina samverkanspartners på ett effektivt sätt. Som sektionschef på operativa enheten behöver du ha förmåga att prioritera utifrån vad som skapar mervärde för andra och på samma lyhörda sätt ta tillvara på den unika kompetens som ryms inom enheten för att nå dit.

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • polisexamen och/eller annan för funktionen relevant examen
 • minst två års aktuell erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer i en större, komplex organisation (formellt ledarskap på direkt nivå)
 • minst två års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
 • erfarenhet av verksamhetsområdet eller för uppdraget annat relevant område

 Det är meriterande om du har

 •  minst ett års erfarenhet av att driva och leda verksamhet genom andra chefer eller arbetsledare
 • erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
 • polisexamen
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå eller likvärdig som arbetsgivaren bedömer relevant
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen
 • erfarenhet av regionsövergripande samarbete
 • erfarenhet av arbete med operativ och taktisk ledning

Det är viktigt för oss att du som söker står för ett ledarskap där du med energi, drivkraft och förmåga till likabehandling är ett föredöme för dina medarbetare. Du ser till medborgarnyttan och sätter alltid polisens övergripande uppdrag främst. När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 •  Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

 Läs mer om ledarkriterierna

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Marcus Marsten, telefon 010-56 310 01, e-post marcus.marsten@polisen.se

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Linda Kristiansen, nås via Polisens växel 114 14, e-post: linda.kristiansen@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Seko Polisen, Saco-S, ST nås via Polisens växel 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering Stockholm

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 3/2 2023 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A010.929/2023 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post