Gruppchef Grova Brott, Region Syd

Organisation

Polisregion Syd

Kommun

Borgholm, Helsingborg, Kalmar, Kristianstad, Malmö

Län

Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län

Utlyst

11 maj 2023

Ansök senast

30 maj 2023

Referensnummer

A263.328/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? 

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 35 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Utredningssektionen är en regional sektion som tillhör utredningsenheten i region Syd. Utredningssektionen består av 10 utredningsgrupper med olika specialistkompetenser så som specialstraffrätt, brottssamordning, grova brott, operativ analys, penningtvätt, demokratihotande brottslighet samt ärendesamordning. Varje gruppchef är samordningsansvarig för sitt specialistområde och driver metodutveckling både regionalt, nationellt och i olika utsträckning även internationellt. Hela sektionen har också ett ansvar för att med rätt kompetens kunna utreda ett grovt brott enligt en särskild utredningsorganisation, som till exempel vid ett terrorbrott.

Utredningssektionen, RUE utökar nu sin verksamhet med ytterligare en Grova Brottsgrupp för att täcka regionens behov av stöttning i grova brott.

Grova brott, RUE, ansvarar för att stötta regionens samtliga utredningssektioner vid utredning av grova brott, då främst mord. Gruppen har ett sammanhållande uppdrag att förbättra regionens utredningsresultat i mord och i synnerhet vid gängmord. Det innebär att gruppen leder olika regionala nätverk och har kontakt med nationell nivå för att kunna implementera nya metoder i regionen. Gruppen har också, i samverkan med säkerhetspolisen och aktuellt polisområde, ett ansvar för att utreda om ett terrorbrott sker i regionen.

Den nya grupp Grova Brott som nu bildas har likt den som redan finns ett uppdrag med hela regionen som sitt ansvarsområde och arbetsplats. Sker ett mord i andra delar av regionen än Malmö så krävs det att man har möjlighet att resa i tjänsten.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som gruppchef för Grova Brott 7

Som chef Grova Brott 7 rapporterar du till sektionschef samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området Grova Brott och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • Polisexamen, i enlighet med Polisförordningen (2014:1104), eller för funktionen relevant högskoleexamen
 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande (den senaste femårsperioden)
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av utredningsarbete
 • erfarenhet polisorganisationens verksamhet.


Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • erfarenhet av att verka som förundersökningsledare alternativt utredningsledare
  utredningserfarenhet från grova våldsbrott
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen
 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • ingått i ledningsforum


När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare. 

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef Caroline Sempert, 0761-037385.

Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta samordnande HR-konsult: Charlotta Gotthardt,  0761-326682.

Fackliga företrädare

Polisförbundet region Syd: Anders Karlsson, tel 0702-83 81 94; ST region Syd: st.regionsyd@polisen.se; Seko Polisen: Monica Veberg, 0705-49 11 35; SACO-S region Syd: saco-s.regionsyd@polisen.se

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som inspektör alternativt handläggare
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid Grova Brott 7, utredningssektionen, regionala utredningsenheten, region Syd

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast tisdagen den 30 maj 2023 via e-post till jobb.syd@polisen.se.  Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A263.328/2023 mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd vänligen kontakta ansvarig HR-konsult Charlotta Gotthardt på tfn 0761-326682, eller charlotta.gotthardt@polisen.se.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan!