Intresseanmälan: Kombinationstjänstgöring som polisoperatör regionledningscentralen Syd

Organisation

Polisregion Syd

Kommun

Malmö

Län

Skåne län

Utlyst

19 maj 2023

Ansök senast

02 juni 2023

Referensnummer

A291.497/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Detta är en möjlighet för dig som har en anställning som polis i region Syd att kombinera din ordinarie tjänst med uppdraget som RLC-operatör.

Erbjudandet riktar sig till poliser med erfarenhet av yttre verksamhet och/eller tidigare licensierade RLC- operatörer. Genom att växelvis kombinera annan polisverksamhet med tjänst som RLC-operatör bidrar du till att utveckla den operativa förmågan inom region Syd. Samtidigt som du bli en ambassadör mellan den yttre verksamheten och RLC.

Regionledningscentralen i region Syd ansvarar för att leda den operativa ingripandeverksamheten i regionen. Arbetsplatsen består av operatörer och befäl som tjänstgör dygnet runt. Här bedöms och prioriteras inkommande telefonsamtal och radioanrop. Vid RLC leds och planeras också större händelser i regionen utifrån en regional operativ lägesbild. Samverkan med andra myndigheter och organisationer är en viktig del i sektionens uppdrag. RLC Syd bedriver ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete i syfte att bli en attraktiv arbetsplats, stärka den operativa förmågan i polisområden och ge bättre service till medborgarna.

Arbetsbeskrivning

Operatörens huvuduppdrag är att ta emot inkommande samtal, bedöma och registrera information samt prioritera och beordra polisresurser till olika uppdrag enligt en nationellt fastställd prioriteringsordning. Operatörerna arbetar i team som består av poliser och civila under ledning av ett befäl.

Arbetet innebär också att leda den akuta verksamheten i yttre tjänst. Prioritera och beordra patrull efter inkommande flöde. Leda insatser och stötta patrullerna på bästa sätt. Operatörer samverkar med andra myndigheter och organisationer/samarbetspartners som SOS Alarm, Länsstyrelserna, Räddningstjänsterna och ambulansverksamheten i regionen.

Som operatör upprätthåller du en hög tillgänglighet, ger medborgarna ett bra bemötande och säkerställer att polisen snabbt kan respondera på ärenden där medborgarna behöver omedelbar eller skyndsam hjälp.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som:

  • är anställd som polis i Polisregion Syd
  • har erfarenhet av yttre verksamhet och/eller är licensierad som RLC-operatör

Personliga egenskaper:

  • Ha en god simultankapacitet med förmåga utföra flera arbetsmoment samtidigt utan att uppleva stress
  • Ha en god problemlösningskapacitet och förmåga att förstå nya sammanhang och komplex information
  • Stabil och empatisk med förmåga att skapa kontakt, bemöta och under tidspress inhämta information från medborgare som befinner sig i utsatta situationer
  • Förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor och arbetsledare
  • Förmåga att samverka med andra funktioner inom polisen och med externa aktörer och samarbetspartners

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet/egenskaper. 

Fördelning av platserna bedöms vid urvalet och i dialog med respektive polisområde/enhet.

Kontaktpersoner

Jens Jensen
Gruppchef RLC

070-2348059
jens.jensen@polisen.se

Malin Lindström
Instruktör RLC

073-8243556
malin.c-lindstrom@polisen.se

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Joakim Hansson, 0761-30 27 02, joakim-n.hansson@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Seko polisen, SACO samt ST nås via polisens växel 114 14

Övrig information

ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE
Du som får kombinationstjänst behåller din grundplacering och deltar på arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal, lönesamtal även under perioder du tjänstgör på RLC. Perioderna du arbetar på RLC respektive LPO/ enhet är planerade och kända i förväg under hela perioden som kombinationstjänstgöringen pågår. På RLC arbetar du återkommande i samma arbetslag med samma befäl och gruppchefer och deltar även i deras arbetsplatsträffar och fortbildning.

RESOR
Restid eller restidsersättning hanteras enligt ASA-Polis

LÖNETILLÄGG
Förutom grundlön och OB -tillägg utgår tillägg om 4 000: - månad för operativ tjänst och betalas ut för den tid man tjänstgör på RLC.

UTBILDNING/LICENSIERING
För den som inte har RLC utbildning är utbildningstiden sammanlagt tio veckor, innehållande både teori och praktik. Teorin är förlagd till dagtid och praktiken i ordinarie drift med handledare. Utbildningen avslutas med den licensiering som krävs för att kunna verka som RLC-operatör.

AVSLUT AV KOMBITJÄNST
Kombinationstjänstgöring har en (1) månads uppsägning. För den enskilde innebär det att man avslutar kombinationstjänstgöringen och återgår till sin grundplacering fullt ut.
För RLC:s del uppkommer ingen vakans som omedelbart ska tillsättas. Kombinationstjänstgöring ska i grunden ses som intresseskapande och utveckling av verksamhet och medarbetare.


ANSÖKAN

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (där det framgår på vilket sätt du uppfyller efterfrågade krav och meriter) senast 2 juni 2023 via e-post till jobb.syd@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A291.497/2023 i mailets ärendemening. Ansökningar till denna befattning tas endast emot via den mailadress som anges i annonsen.

Observera: Vänligen uppge i din ansökan om du har skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd. Interna sökande uppmanas att ansöka via sin interna e-post. Ansöker du från extern e-post och har skyddad identitet eller andra uppgifter du bedömer olämpliga att e-posta, kontakta ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din intresseanmälan!