Polisområdeschef till polisområde Västernorrland, Polisregion Nord

Organisation

Polisregion Nord

Kommun

Sundsvall

Län

Västernorrlands län

Utlyst

23 maj 2023

Ansök senast

07 juni 2023

Referensnummer

A285.732/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 35 800 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, tio nationella avdelningar samt ett kansli. För att kunna möta dagens och framtidens utmaningar befinner myndigheten i en omfattande tillväxt som kommer att pågå ett antal år. Utbredningen av den grova och organiserade brottsligheten, en mer komplex operativ miljö med fler svåruppklarade brott, ökade krav på polisens kris- terror- och totalförsvarsberedskap, samhällsomvandling kopplat till industrisatsningar med en ökande befolkning, gränskontroller och verkställigheter är några av många viktiga faktorer som påverkar utvecklingsbehoven. 

Polisregion Nord ansvarar för polisverksamheten i de 44 kommuner som ryms inom Sveriges fyra nordligaste län, Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län. Varje län utgör ett polisområde. Polisregionen utgör geografiskt mer än halva Sveriges yta och består organisatoriskt av de fyra polisområdena, tre regionala enheter samt ett kansli. Huvudort för polisregion Nord är Umeå och regionen har idag ca 2 400 medarbetare.

Polisområde Västernorrland är organiserat i tre lokalpolisområden, Norra Ångermanland, Södra Ångermanland och Medelpad, en utredningssektion samt ett kansli. I polisområdet arbetar idag ca 460 anställda.

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en polisområdeschef till polisområde Västernorrland som på ett engagerat och fokuserat sätt bidrar till polismyndighetens vision och strategiska målsättningar.

Som polisområdeschef för polisområde Västernorrland rapporterar du till regionpolischefen samt ingår i dennes ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för polisområde Västernorrlands verksamhet och dess bidrag till polismyndighetens samlade resultat. Som polisområdeschef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt ansvarar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Sundsvall utgör polisområdets huvudort vilket också är tjänstestället som polisområdeschefen utgår från.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten handlar om att ta ansvar för polisens hela uppdrag genom att stärka verksamhetsresultaten. Det gör du i praktiken genom att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du också utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion, ger och tar återkoppling på ett sätt som stärker att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi stärker förmågan att agera tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • minst ett par års aktuell erfarenhet (inom den senaste femårsperioden) av att driva och leda i en komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer, ett indirekt ledarskap
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda större förändrings-och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå
 • Polisexamen eller akademisk examen som arbetsgivaren bedömer vara relevant

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • erfarenhet av rättsväsendet
 • erfarenhet av chefskap på motsvarande nivå inom offentlig sektor
 • chefs- och ledarskapsutbildning för indirekt eller strategisk nivå som arbetsgivaren bedömer relevant
 • genomgått någon av de nationella operativa ledningsutbildningarna inom Polismyndigheten (ex. polischef i beredskap eller kommenderingschefsutbildning)
 • minst ett par års erfarenhet av att leda operativ polisverksamhet och ha förmågan att leda polisoperativa insatser på minst polisområdesnivå
 • annan akademisk utbildning utöver polisexamen

Notera att det skall framgå av din ansökan den erfarenhet du har som uppfyller våra ställda krav och meriter.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger förmåga och erfarenhet av att tillämpa de verb och ledarbeteenden som definieras i polismyndighetens uppdragskompass. Läs mer om uppdragskompassen via länken här https://polisen.se/siteassets/dokument/uppdragskompass/uppdragskompassen.pdf 

Bedömningen utgår också från polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor: 

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna vi länken https://polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.

Det är viktigt för oss att du som söker står för ett ledarskap där du med energi, drivkraft och förmåga till likabehandling är ett föredöme för dina medarbetare. Du strävar efter jämställdhet i din organisation och som chef och ledare är jämställdhets – och kulturfrågorna prioriterade och är lika självklara som synliga i ditt ledarskap.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, regionpolischef Micael Säll Lindahl, tel 0705-97 03 55.
Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Lena Köhlin, tel 0730-74 02 35.

Fackliga företrädare

Polisförbundet Förbudsområdet Västerbotten, Mikael Eksholm, tel 0727-45 91 70
ST sektion Region Nord, Yen Tranberg Renberg, tel 073-074 99 07
SACO-S Region Nord, Ingegerd Nilsson Ramm, tel 010-568 35 17
Seko Polisen Nord, Sven-Erik Karlsson, tel 072-526 83 36

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Tjänstgöringsort Sundsvall

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 7 juni 2023 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A285.732/2023 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Intervjuer är planerade under vecka 26.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!