Polismyndigheten söker chef för Kommunikationsavdelningen

Organisation

Kommunikationsavdelningen

Kommun

Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

17 maj 2023

Ansök senast

07 juni 2023

Referensnummer

A286.617/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 35 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmaste åren. Detta för att kunna möta dagens och framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Om Arbetsplatsen

Kommunikationsavdelningen leder och samordnar Polismyndighetens kommunikationsarbete och ska vara ett proaktivt strategiskt och operativt stöd för hela myndigheten.

Kommunikationsavdelningen ansvarar för att planera, samordna, utveckla och genomföra Polismyndighetens övergripande information och kommunikationsinsatser nationellt och regionalt. Ansvaret är övergripande och omfattar all extern och intern kommunikation inklusive ledningsstöd, kris- och resultatkommunikation samt omvärldsbevakning. I uppdraget ingår att vara en aktiv del av myndighetens totalförsvarsarbete.

Avdelningen har cirka 200 medarbetare och finns på ett flertal orter i hela landet. Avdelningen är organiserad i 10 enheter och ett kansli. Kommunikationsavdelningen ansvarar även för Polismuseet i Stockholm och kommunikationsdirektören är ansvarig utgivare för tidningen Svensk Polis.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som kommunikationsdirektör

Som chef för kommunikationsavdelningen rapporterar du direkt till rikspolischefen samt ingår i Polismyndighetens nationella strategiska ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete. Ditt uppdrag blir att, i nära samverkan med verksamheten, fortsätta utveckla avdelningens arbetssätt och leveranser och därigenom bidra till utvecklingen av svensk polis. Som kommunikationsdirektör företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har: 

 • flera års erfarenhet av att driva och leda i en stor och komplex organisation tillsammans med och genom andra chefer
 • flera års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att leda och driva komplexa förändrings- och utvecklingsarbeten
 • flera års erfarenhet av att ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå
 • flera års erfarenhet av att strukturera och leda arbete med intern och extern kommunikation i egna kanaler såväl som i sociala och traditionella medier
 • gedigen erfarenhet av medier och kriskommunikation, både operativt och strategiskt
 • för funktionen relevant examen

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har: 

 • erfarenhet av att arbete i en organisation som är föremål för stort medialt intresse
 • chefs- och ledarskapsutbildning för strategisk nivå

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Vid frågor kontakta Anna-Karin Gyllsdorff, HR-strateg, på telefon 010-563 89 65.

Parallellt med annonseringen sker upphandling av konsultstöd för en searchprocess. Kontaktuppgifter till konsulterna kommer att tillföras annonsen då upphandlingen är klar.

Fackliga företrädare

För Polisförbundet Sofia Ask 010-563 87 10, för Saco-S Anna Owens 076-767 44 70, för ST Pär Renberg 0738-10 90 18 och för SEKO Karna Tillheden 0732–490 422.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Stockholm

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 7 juni 2023 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A286.617/2023 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post