Sektionschef till Trafiksektionen i Region Mitt

Organisation

Polisregion Mitt

Kommun

Uppsala

Län

Uppsala län

Utlyst

26 maj 2023

Ansök senast

14 juni 2023

Referensnummer

A291.447/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polisregion Mitt är beläget mitt i landet med huvudort i Uppsala. Verksamheten i regionen är organiserad i tre polisområden: Uppsala, Västmanland och Gävleborg som tillsammans är indelade i åtta lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd åt polisverksamheten.  

Operativa enhetens uppdrag är att aktivt stödja lokalpolisområden, polisområden och enheter i sitt grunduppdrag. Detta görs genom att utveckla och tillhandahålla specialistförmåga som höjer den operativa effekten i arbetet med regionens problembild. Med specialistkompetens, hög service och god samverkan är operativa enheten en viktig del i det operativa och brottsbekämpande arbetet i region Mitt.

Trafiksektionen är en del av operativa enheten i region Mitt. Polisens trafiksäkerhetsarbete syftar till att bidra till ett minskat antal döda och skadade i trafiken. För att förebygga trafikolyckor är trafiksäkerhetsarbetet inriktat mot de prioriterade områdena hastighet och nykterhet, samt flygande inspektion och övrig kontroll av fordon och förare. Arbetet bedrivs både riktat mot yrkestrafik och persontrafik på det statliga vägnätet. Vägbrottskonceptet syftar till att i trafikmiljö upptäcka annan typ av brottslighet, göra ingripande samt lagföra de individer som gör sig skyldiga till brott. 

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som Sektionschef för Trafiksektionen

Som chef för Trafiksektionen rapporterar du till enhetschefen samt ingår i dennes ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för sektionens verksamhet inom Polisregion Mitt och dess resultat. Som sektionschef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • ett par års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
 • polisexamen alternativt akademisk examen eller av arbetsgivaren bedömd likvärdig erfarenhet

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • minst ett års erfarenhet av att driva och leda genom andra chefer eller arbetsledare
 • erfarenhet av att driva och leda genom andra chefer inom en statlig myndighet
 • erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde
 • erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna 

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Susanne Hamrin på tfn: 0767-66 83 83

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Martin Brorsson på tfn: 0725-02 39 35

Fackliga företrädare

Polisförbundet Region Mitt, Andrew Tomkinson, tfn 076-112 95 70 alt epost polisforbundet.regionmitt@polisen.se

Saco-S Region Mitt, epost saco-s.regmitt@polisen.se

Seko Polisen Mitt, epost seko-polisen.mitt@polisen.se

ST Region Mitt, Linnéa Hjelm, tfn 010-56 754 95 alt epost linnea.hjelm@polisen.se

Övrig information

Anställningens omfattning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering: Uppsala

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 14 juni 2023 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr A291.447/2023 i mailets ärendemening.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd kontakta ansvarig rekryteringskonsult eller skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan!