Verksamhetsexpert med juridisk kompetens till Samordnad teknisk inhämtning, Noa

Vi söker nu en verksamhetsexpert med juridisk kompetens till Samordnad teknisk inhämtning, STI vid Utredningsenheten, Noa.

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Kommun

Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

09 maj 2023

Ansök senast

04 juni 2023

Referensnummer

A269.879/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Nationella operativa avdelningens (Noas) uppgifter och ansvar har bäring på nationell och internationell kommunikation och samordning, nationell och internationell underrättelseverksamhet, utredning av föreskrivna brottstyper eller sällan förekommande brott samt biträde till regionerna. Dessutom ska avdelningen genom omvärldsbevakning och omvärldsanalys ha ansvar för framtagande av lägesbilder avseende brotts- och händelseutveckling nationellt och internationellt samt ha ett tydligt funktions- och processansvar för flera verksamhetsområden.

Nationella operativa avdelningen ska också vara nationell kontaktpunkt mot Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt.  Avdelningen består av åtta organisatoriska enheter; en operativ enhet, en utredningsenhet, en underrättelseenhet, en internationell enhet, en beredningsenhet, en kontaktenhet, ett kansli samt ekobrottskansliet.

Utredningsenheten vid Noa har till uppgift att ansvara för utredning av vissa brottstyper som genom lag eller förordning föreskriver nationell handläggning eller är sällan förekommande. Därutöver ansvarar utredningsenheten för att biträda polisregionerna i den verksamhet regionerna inte har förmåga till på grund av dess komplexitet eller med anledning av att den är sällan förekommande.

Samordnad teknisk inhämtning (STI) ansvarar för att samordna inhämtning och verkställighet av hemliga tvångsmedel och andra tekniska verktyg som används för att analysera, utreda, avslöja och förhindra allvarliga brott. Det vilar ett stort ansvar på verksamheten att leda och ansvara för metod- och teknikutvecklingen inom det aktuella verksamhetsområdet. Verksamheten hanterar och ansvarar för såväl operativ som strategisk verksamhet i ständig utveckling vilket ställer höga krav på medarbetare och chefer.

Arbetsbeskrivning

Som verksamhetsexpert med juridisk kompetens på Samordnad teknisk inhämtning, STI kommer du arbeta nära den operativa verksamheten med olika typer av frågor, företrädesvis inom området elektronisk kommunikation. Ofta förekommer tekniska frågeställningar som behöver sättas in i ett rättsligt sammanhang. En viktig del i arbetet är därför att göra rättsliga bedömningar av frågor kopplade till verksamhetens behov. Svaren på frågeställningarna du ställs inför kan få stor betydelse för verksamhetens arbetsmetoder och i slutändan förmågan att förhindra, utreda och lagföra brott samt myndighetens krav på regelefterlevnad.  

Hos oss får du ta eget ansvar och kommer i huvudsak att arbeta självständigt som expert inom relevanta områden och du samverkar med andra jurister och yrkeskategorier nationellt och internationellt.


Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Vara ett juridiskt stöd i verksamheten genom att utföra rättsliga bedömningar av såväl operativa- som strategiska frågor inom verksamhetsområdet teknisk inhämtning, främst hemliga tvångsmedel.
 • Skapa förutsättningar för att verksamheten arbetar i enlighet med gällande lagstiftning och rättspraxis genom bl.a. framtagande av rutiner, vägledande dokument och utbildningar.
 • Stödja verksamhetens metodutveckling genom att bidra proaktivt utifrån kommande lagändringar.
 • Leda eller delta i utvecklingen och införandet av lagstiftning (både nationellt och internationellt) inom verksamhetsområdet.
 • Ansvara för verksamhetens hantering av remisser inom verksamhetsområdet.
 • Bereda och utforma underlag inför olika mötes- och samverkansforum, såväl nationella som internationella.
 • Omvärldsbevakning av det rättsliga området kopplat till den operativa verksamheten avseende, i första hand, hemliga tvångsmedel.

 Det kommer finnas möjlighet att bidra till utformningen av tjänsten eftersom verksamheten är inne i en utvecklingsfas.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har: 

 • Akademisk examen inom juridik eller juridisk utbildning motsvarande en svensk juristexamen.
 • Minst tre års erfarenhet av självständigt juridiskt arbete som bedöms relevant för tjänsten.
 • Kunskaper om och erfarenhet av arbete inom rättsväsendet eller tillhörande tillsynsmyndigheter.
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan har:

 • Goda kunskaper om och intresse för tekniska frågor.
 • Goda kunskaper om brottsbekämpande myndigheters arbete avseende hemliga tvångsmedel.
 • Erfarenhet av att göra rättsliga bedömningar och fatta självständiga beslut.
 • Erfarenhet av utrednings- eller underrättelsearbete inom polisen eller annan svensk myndighet.
 • Erfarenhet av projektledning i en komplex verksamhet.
 • Erfarenhet av att ha en rådgivande roll.
 • Erfarenhet av att hålla utbildningar i olika former.
 • Erfarenhet av arbete med lagstiftningsfrågor.
 • Erfarenhet av myndighetssamverkan.

Personliga egenskaper
Arbetsuppgifterna ställer krav på hög integritet, det är därför viktigt med ett högt säkerhets- och sekretessmedvetande samt mycket gott omdöme. För att trivas och utvecklas i rollen behöver du vara noggrann, ansvarstagande och ha en mycket utvecklad förmåga att variera självständigt arbete och i grupp. Eftersom rollen innebär många kontaktytor med olika professioner ser vi det som en självklarhet att du är kommunikativ och har en god samarbetsförmåga för att nå gemensamma mål. Det är viktigt att du är tydlig och kan förmedla din juridiska sakkunskap på ett pedagogiskt sätt. Du ska även känna dig bekväm med att göra juridiska ställningstaganden.

I denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Har du frågor om uppdraget eller undrar någonting om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult:

Tina, 0730-87 54 05

Fackliga företrädare

Lawen Dehghani, Saco-S 010-563 85 79

Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-56 387 10

Johan Gertz  Fackförbundet ST, tfn 070-632 94 26

Karna Tillheden, Seko Polisen, tfn 010-56 166 27

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader.

Arbetsort: Stockholm, Kungsholmen.

Arbetstid: Förtroendearbetstid.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Funktion: Verksamhetsexpert

 Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

I ditt CV och personliga brev önskar vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Du kan se den kompletta kravprofilen i jobbannonsen. De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.

Du bör inte berätta att du sökt nämnda tjänst hos Polismyndigheten för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Polismyndigheten som omfattas av sekretess.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.noa@polisen.se senast den 4 juni 2023. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A269.879/2023 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75  STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering

 

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

 

Sök jobbet

Ansök via e-post