Verksamhetsutvecklare till Samordnad teknisk inhämtning, STI vid Noa

Vi söker en verksamhetsutvecklare inom hemliga tvångsmedel (HTM) till Samordnad teknisk inhämtning, STI.

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Kommun

Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

09 maj 2023

Ansök senast

04 juni 2023

Referensnummer

A269.829/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Nationella operativa avdelningens (Noas) uppgifter och ansvar har bäring på nationell och internationell kommunikation och samordning, nationell och internationell underrättelseverksamhet, utredning av föreskrivna brottstyper eller sällan förekommande brott samt biträde till regionerna. Dessutom ska avdelningen genom omvärldsbevakning och omvärldsanalys ha ansvar för framtagande av lägesbilder avseende brotts- och händelseutveckling nationellt och internationellt samt ha ett tydligt funktions- och processansvar för flera verksamhetsområden.

Nationella operativa avdelningen ska också vara nationell kontaktpunkt mot Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt.  Avdelningen består av åtta organisatoriska enheter; en operativ enhet, en utredningsenhet, en underrättelseenhet, en internationell enhet, en beredningsenhet, en kontaktenhet, ett kansli samt ekobrottskansliet.

Utredningsenheten vid Noa har till uppgift att ansvara för utredning av vissa brottstyper som genom lag eller förordning föreskriver nationell handläggning eller är sällan förekommande. Därutöver ansvarar utredningsenheten för att biträda polisregionerna i den verksamhet regionerna inte har förmåga till på grund av dess komplexitet eller med anledning av att den är sällan förekommande.

Samordnad teknisk inhämtning (STI) ansvarar för att samordna inhämtning och verkställighet av hemliga tvångsmedel och andra tekniska verktyg som används för att analysera, utreda, avslöja och förhindra allvarliga brott. Det vilar ett stort ansvar på verksamheten att leda och ansvara för metod- och teknikutvecklingen inom det aktuella verksamhetsområdet. Verksamheten hanterar och ansvarar för såväl operativ som strategisk verksamhet i ständig utveckling vilket ställer höga krav på medarbetare och chefer.

Arbetsbeskrivning

Tillsammans med kollegor på STI:s kunskapscentrum kommer ditt uppdrag i huvudsak bestå av att stödja underrättelse- och utredningsverksamheten inom Polismyndigheten genom kvalitetssäkring av information som inhämtats via hemliga tvångsmedel, företrädesvis inom området elektronisk kommunikation. 

I rollen verkar du för att inhämtad information kan tillgängliggöras på ett effektivt och regelrätt sätt, vilket innebär att du bland annat kommer att arbeta med att: 

 • Ta fram dokumentation om inhämtad information och dess kvalitet, i syfte att stödja i underrättelseärenden och förundersökningar avseende tolkning och bedömning av informationen, till exempel historiska trafiklistor (HÖK), realtidsinhämtningar (HAK) och abonnemangsuppgifter (LEK).
 • Ta fram underlag samt genomföra utbildningar inom ansvarsområdet.
 • Identifiera eventuella fel och brister i informationen och därefter upprätta och följa upp lämpliga kvalitetsäkringsåtgärder i samverkan med interna och externa parter.
 • Generera och dokumentera olika typer av testdata för att bättre förstå den inhämtade informationens egenskaper.
 • Bidra i verksamhetens utvecklingsarbete avseende fortsatt hantering av inhämtad information inför bearbetning och analys samt även följa den allmänna teknikutvecklingen inom området.

I rollen kommer du agera kontaktlänk mellan flera funktioner inom myndigheten. Du kommer även att samverka med polisregionerna, andra myndigheter och organisationer både nationellt och internationellt. Du kommer, i takt med att du etablerat dig i rollen, representera verksamheten vid konferenser, utbildningar och samverkansforum. Arbetet kan medföra tjänsteresor både in- och utrikes, ibland med kort varsel.

Eftersom verksamheten är under utveckling kommer det finans vissa möjligheter att utforma funktionen utifrån verksamhetsbehov och dina intressen och kompetenser.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har: 

 • Minst tre års erfarenhet av arbete inom förundersökningar eller underrättelseverksamhet företrädesvis som handläggare, analytiker, utredare, teknisk inhämtare, IT-forensiker eller motsvarande som arbetsgivaren finner relevant.
 • Goda kunskaper om hemliga tvångsmedel, främst inom området elektronisk kommunikation.
 • Goda tekniska kunskaper och intresse för data och teknik.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl skriftliga som muntliga.
 • Erfarenhet av arbete med stora datamängder.

 Vi ser det som meriterande om du utöver ovan har:

 • Högskoleutbildning inom samhällsvetenskap, teknik, juridik eller svensk polisutbildning.
 • Erfarenhet av arbete inom utvecklingsprojekt inom ett tekniskt område.
 • Kunskaper inom telekom och projektledning.

Personliga egenskaper

Arbetsuppgifterna ställer krav på hög integritet, det är därför viktigt med ett högt säkerhets- och sekretessmedvetande samt mycket gott omdöme. Vi söker dig som har ett engagerat och professionellt förhållningssätt till ditt arbete och en god förmåga till ett prestigelöst samarbete och konstruktiv problemlösning. Du är även självgående, strukturerad och noggrann i din arbetsmetodik samt har förståelse för detaljers betydelse i helheten.

Tjänsten kräver tidvis mycket samverkan inom polisen och även med andra myndigheter, organisationer och externa aktörer, därför krävs att du är kommunikativ och har en god samarbetsförmåga.

Vi söker dig som kan arbeta inom ett brett område med anpassade metoder med förmåga och intresse för att utveckla Polismyndigheten. Du är flexibel och kan med kort varsel byta arbetsuppgifter/arbetsområde och har förmåga att växla mellan planerad och händelsestyrd verksamhet.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Kontaktpersoner

Har du frågor om uppdraget eller undrar någonting om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult:


Tina, 0730-87 54 05

Fackliga företrädare

Lawen Dehghani, Saco-S 010-563 85 79

Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-56 387 10

Johan Gertz  Fackförbundet ST, tfn 070-632 94 26

Karna Tillheden, Seko Polisen, tfn 010-56 166 27

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader.

Arbetsort: Stockholm, Kungsholmen.

Arbetstid: Flex.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Funktion: Verksamhetsutvecklare.

Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

I ditt CV och personliga brev önskar vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Du kan se den kompletta kravprofilen i jobbannonsen. De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.

Du bör inte berätta att du sökt nämnda tjänst hos Polismyndigheten för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Polismyndigheten som omfattas av sekretess.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.noa@polisen.se senast den 4 juni 2023. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A269.829/2023 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75  STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Sök jobbet

Ansök via e-post