Gruppchef till Regionledningscentralen i Uppsala

Är du redo för en större uppgift?

Organisation

Polisregion Mitt

Kommun

Uppsala

Län

Uppsala län

Utlyst

16 mars 2023

Ansök senast

29 mars 2023

Referensnummer

A147.701/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Vi söker dig som vill arbeta som gruppchef för en av operatörsgrupperna på regionledningscentralen i Uppsala. Här får du som drivs av att göra skillnad stor möjlighet till utveckling samtidigt som du bygger upp god förståelse för polisens arbete i hela regionen.

Polisregion Mitt är beläget mitt i landet med huvudort i Uppsala. Verksamheten i regionen är organiserad i tre polisområden: Uppsala, Västmanland och Gävleborg som tillsammans är indelade i åtta lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd åt polisverksamheten.  

Operativa enhetens uppdrag är att aktivt stödja lokalpolisområden, polisområden och enheter i sitt grunduppdrag. Detta görs genom att utveckla och tillhandahålla specialistförmåga som höjer den operativa effekten i arbetet med regionens problembild. Med specialistkompetens, hög service och god samverkan är operativa enheten en viktig del i det operativa och brottsbekämpande arbetet i region Mitt.

Regionledningscentralen i region Mitt ansvarar för att leda polisens ingripandeverksamhet i hela regionen och är en sektion vid operativa enheten. Arbetsplatsen består bland annat av RLC-operatörer, RLC-befäl, vakthavande befäl samt medarbetare i ledningsstödsfunktioner. På regionledningscentralen hanteras, bedöms och prioriteras inkommande telefonsamtal och radioanrop. Verksamheten vid regionledningscentralen präglas av ett tydligt medborgarperspektiv och samverkan där regionledningscentralen ska upprätthålla en mycket hög tillgänglighet i ärenden som kräver omedelbara eller skyndsamma polisingripanden och en hög tillgänglighet i övriga ärenden.

Arbetsbeskrivning

Som chef för en av operatörsgrupperna rapporterar du till sektionschefen samt ingår i RLC:s ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området operativ ledning och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet. Du förväntas även att kunna verka som RLC-befäl efter genomgången utbildning.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
 • godkänd gymnasieexamen
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat 

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har: 

 • genomgått utbildningen till RLC-operatör enl. FAP 140-1
 • ingått i ledningsforum
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor: 

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Vid frågor kontakta Marcus Svensson, Sektionschef, på telefon, 073-085 16 50 alternativt Maria Frisk, HR-konsult, på telefon 010-5675217

Fackliga företrädare

ST inom polisen, Anna Eriksson, telefon 010-567 71 00, anna.eriksson@polisen.se

Polisförbundet, Seko och SACO nås via polisens växel på 114 14.

Övrig information

 • Tillsvidareanställning med funktion som chef grupp
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid regionledningscentralen i Uppsala
 • Arbetstidsförläggning: VP 5:3 (skiftarbete; dag/kväll/natt/helg)

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 29 mars 2023 via e-post till jobb.mitt@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A147.701/2023 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du kontaktar ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post