Gruppchef verksamhetsstöd till aktionsgruppssektion Syd

Organisation

Polisregion Syd

Kommun

Malmö

Län

Skåne län

Utlyst

17 mars 2023

Ansök senast

03 april 2023

Referensnummer

A153.739/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polisregion Syd består av Blekinge län, Kalmar län, Kronoberg län och Skåne län. Verksamheten i regionen är organiserad i fem polisområden: Blekinge nordöstra Skåne, Kalmar Kronoberg, Malmö, nordvästra Skåne och södra Skåne som tillsammans är indelade i 20 lokalpolisområden. Vidare finns det fyra regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten, utredningsenheten och gränspolisen, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Den regionala utredningsenheten ansvarar tillsammans med polisområdena för regionens utredningsverksamhet. Utredningsenheten samordnar och driver verksamhetsutveckling ur ett regionalt perspektiv i samverkan med nationella operativa avdelningen och övriga regioner. Den regionala utredningsenheten arbetar med bland annat utredning av grov brottslighet, brottsofferarbete och kriminalteknik. Vid utredningsenheten pågår ständiga förändringsarbeten som syftar till att framgångsrikt kunna hantera komplexa utredningsärenden.

Aktionsgruppssektion Syd

Aktionsgruppsverksamheten är en del av den nationella, myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet. Verksamheten styrs av Operativa Rådet. Målet med satsningen är att polisen tillsammans med utvalda myndigheter ska bekämpa den organiserade brottsligheten genom lagföring, administrativa åtgärder och återtagande av brottsvinster. Fokus för satsningen är att bekämpa allvarlig, samhällshotande organiserad brottslighet och organiserad brottslighet i lokalsamhället, med särskilt fokus på utsatta områden. Arbetet ska präglas av effektivitet och uthållighet med syfte att långsiktigt uppnå ett mer rättssäkert och tryggare samhälle.

Vid aktionsgruppssektionen i region syd bedrivs både utrednings- och spaningsverksamhet. Här blir du en viktig del av den brottsbekämpande verksamheten. Många av utredningarna har nationell och/eller internationell anknytning varför samarbete med Europol är vanligt förekommande.

Vi söker nu dig som vill arbeta som gruppchef hos oss på aktionsgruppssektion Syd.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef för sektionens nya grupp (verksamhetsstöd) leder du medarbetarna i deras dagliga arbete samt har ett stort operativt ansvar för sektionen. Gruppen består av specialistfunktionerna; insatsledare, analytiker och underrättelseadministratör.

I uppdraget ingår också att vara sektionens HTM- och myndighetskoordinator samt att ha en överblick och ett ansvar för det operativa läget på sektionen. Svaromål som sektionschef kan förekomma.

Gruppchefen ansvarar för att gruppens arbete utförs medarbetardrivet och i en sund arbetsmiljö.

Uppdraget som gruppchef för grupp 5 vid aktionsgruppssektion Syd.

Som chef för verksamhetsstödsgruppen rapporterar du till sektionschef samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området verksamhetsstöd och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

I uppdraget ingår att ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för medarbetarna i grupp 5.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • minst 12 månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • polisexamen
 • förundersökningsledarutbildning
 • erfarenhet av arbetsledande funktion vid spaning eller utredning mot grova brott
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 •  god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • erfarenhet av internationellt polissamarbete
 • god kunskap och erfarenhet av arbete med hemliga tvångsmedel och särskilda spaningsmetoder
 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • arbetat som samordnare eller insatsledare inom spaningsverksamhet alternativt annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
 • erfarenhet av arbete i aktionsgruppsverksamhet
 • erfarenhet av att driva samverkan med andra samhällsaktörer
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
 • erfarenhet av att ingå i ledningsform.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna 

Kontaktpersoner

Vid frågor om processen kontakta HR-konsult Angelica Nilsson, på tfn 0761-277856 

Har du frågor om uppdragen kontakta rekryterande chef Peter Andersson på tfn 0732-300416

Fackliga företrädare

Polisförbundet nås via Hanna Hansson Fransson på tfn 0725-263518. ST, nås via Polisens växel 114 14, SACO-S region Syd nås via saco-s.regionsyd@polisen.se. Seko Polisen nås via Monica Veberg på tfn 070 - 549 11 35.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som kommissarie
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid regionala utredningsenheten, aktionsgruppsektion Syd, grupp 5
 • Arbetsort: Malmö

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 3/4 2023 via e-post till jobb.syd@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A153.739/2023 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd kontakta ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan!