Internetinhämtare till Regionalt it-brottscentrum, region Väst

Organisation

Polisregion Väst

Kommun

Göteborg

Län

Västra Götalands län

Utlyst

16 mars 2023

Ansök senast

30 mars 2023

Referensnummer

A132.965/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?
Till vår verksamhet söker vi nu en internetinhämtare som är nyfiken, noggrann och driven. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 35 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Att arbeta för Polisen är att skapa trygghet i människors liv varje dag.


Region Väst
Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 5300 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i regionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Utredningsenheten
Den regionala utredningsenheten arbetar bland annat med utredning av vissa brott, spaning, brottsofferarbete och kriminalteknik. Här finns IGOB, bedrägerisektionen, utredningssektionen, forensiska sektionen, specialstraffsrättsliga sektionen, sektionen för aktionsgruppsverksamhet, sektionen för brottsoffer och personsäkerhet, RC3 (IT-brott) samt sektionen för Kamerabevakning och analys. Verksamheten bedrivs på flera platser i regionen men de flesta arbetar eller utgår från Göteborg.

Regionalt It-brottscentrum
Regionalt It-brottscentrum är polisregionens kunskapsbärare vad gäller it-relaterade utredningsåtgärder och har ett uppdrag i att höja den regionala förmågan avseende alla typer av brott med digitala inslag. En del i detta är att biträda övriga utredningsgrupper i ärenden med komplexa digitala inslag. Vi samverkar regelbundet med övriga regionala it-brottscentrum i Sverige samt med Nationellt It-brottscentrum.

Verksamheten präglas av högt säkerhetsmedvetande och bedrivs med hög rättssäkerhet. Vår sektion är en självförsörjande sektion med olika kompetenser som hanterar allt från kartläggning, husrannsakan, förhör, internetinhämtning och analys till redovisning i rätten.

Arbetsbeskrivning

Den kontinuerliga tekniska utvecklingen i samhället resulterar i en ökande takt av registreringar av elektroniska spår vilka lagras digitalt. Vårt mål på Regionalt It-brottscentrum är att konstant vara i framkant när det gäller att identifiera, inhämta, bearbeta och förstå sådana spår. Bevisvärdet i de elektroniska spåren är starka och stärks ytterligare när de kan vägas mot eller sättas samman i olika sammanhang med det övriga inhämtade materialet i en pågående utredning.

Som internetinhämtare med inriktning kryptovaluta, ligger fokus på spårning, analys och identifiering av kryptovaluta som använts i ett brottsligt sammanhang. Du analyserar och sammanställer information som är värdefull för pågående förundersökningar och har en tät dialog och samverkan med de som är ansvariga för förundersökningen. Du kommer att arbeta både självständigt och som en del i ett team med inriktning på att bygga upp och/eller stödja förundersökningarna.

Genom att följa valutaflöden länka samman transaktioner och leta efter gemensamma nämnare kan du ta fram material som kan utgöra delar eller hela bevisningen för den brottsliga gärningen.

Det är bland annat genom kryptovalutaanalytikerns arbete som Polisen kan rikta sin verksamhet mot att återta de kriminellas brottsvinster; eftersom den organiserade brottsligheten drivs av ekonomisk motivation så ska det brottsutredande arbetet präglas av att man bekämpar den företeelsen med alla de medel som finns till hands.

Flera ärenden löper parallellt och du behöver ha förmågan att varje arbetsdag eller i vart fall under varje arbetsvecka, jobba i flera parallella spår för att lösa den större uppgiften.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • mycket god IT-vana,
 • ett stort intresse för den kryptofinansiella utvecklingen,
 • god vana av att arbeta med att sammankoppla faktorer till ett sammanhang,
 • god förståelse för blockkedjeteknik,
 • förståelse för OSINT som koncept,
 • god förmåga att utrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.


Det är meriterande om du även:

 • har minst två års erfarenhet av utredningsarbete under den senaste femårsperioden,
 • är självlärd inom fältet, i kombination med minst två års arbetslivserfarenhet inom området eller utbildning motsvarande minst 400 YH-poäng eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig,
 • har erfarenhet av arbete med kryptovaluta och/eller mycket goda kunskaper i ämnet,
 • har erfarenhet inom cyberbrottsutredning, cybersäkerhet eller annan för rollen relevant yrkeserfarenhet,
 • har goda kunskaper i Excel.


Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som internetinhämtare måste du kunna arbeta både självständigt men också som en del i ett team. Arbetet kräver mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga och hantering av uppdrag under tidspress.

Du är flexibel och har mycket god förmåga att strukturera ditt arbetssätt då du kommer bearbeta stora mängder information. Som person behöver du vara analytisk men samtidigt kunna avgränsa ditt arbete till det mest väsentliga.

Det är också viktigt att du har god uthållighet, noggrannhet och logiskt tänkande för att kunna genomföra analyser av informationen du arbetar med. Du är självgående, initiativtagande och driver ditt eget arbete framåt.

I arbetsuppgifterna ingår att presentera dina bevis och därför är det viktigt att du kan beskriva, förklara och föra ett väl underbyggt resonemang kring analyserna på ett pedagogiskt sätt och med hög kvalitet och du behöver kunna hantera arbetsuppgifter med varierande komplexitet och omfattning.

Eftersom området kännetecknas av en snabb utveckling, både tekniskt och innehållsmässigt, krävs ett stort eget intresse för kunskaps- och kompetensutveckling.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef: Björn Komsell, 010-565 29 71.
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult Jenny Lundin, jenny.w.lundin@polisen.se

Fackliga företrädare

SACO, Polisförbundet, Fackförbundet ST, SEKO Polisen nås via polisens växel 114 14.

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader.
Arbetsort: Göteborg.
Arbetstid: Dagtid med flex.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Funktion: Utredare cyberbrott.

Arbetsprov i samband med intervju kan förekomma.

I ditt CV och personliga brev önskar vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Du kan se den kompletta kravprofilen i jobbannonsen. De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.

Vi vill även informera dig om att Polismyndigheten använder sig av urvalsfrågor som ett första led i urvalsarbetet. Du kan därför behöva svara på ett antal urvalsfrågor utifrån aktuell kravprofil för den roll du har sökt. Vi uppmanar till sanningsenliga svar på urvalsfrågorna.

Välkommen med din ansökan i form av CV, personligt brev och obligatorisk Enkät Internetinhämtare via e-post till jobb.vast@polisen.se senast den 30 mars 2023. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A132.965/2023 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75  STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på https://polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post