Polisiär utredare för grova brott vid biträdessektionen, Noa

Vi söker en utredare med utvecklingsförmåga och ett flexibelt mindset till gruppen för utredningsbiträde vid utredningsenheten, Noa. Hos oss kommer du bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Kommun

Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

14 mars 2023

Ansök senast

02 april 2023

Referensnummer

A588.850/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Nationella operativa avdelningen (Noa) ansvarar för att leda och samordna den nationella och internationella polisverksamheten samt driva polisens utvecklingsarbete. Genom nationell och internationell omvärldsbevakning och analys samt specialistförmågor är avdelningen ett stöd till verksamheten i hela landet med kunskap och resurser.

Utredningsenheten har till uppgift att ansvara för utredning av vissa brottstyper som genom lag eller förordning föreskriver nationell handläggning eller är sällan förekommande. Därutöver ansvarar utredningsenheten för att biträda polisregionerna i den verksamhet regionerna inte har förmåga till på grund av dess komplexitet eller av att den är sällan förekommande.

Gruppen för grova brott driver egeninitierade ärenden som ofta innefattar internationellt samarbete och hemliga tvångsmedel. Gruppen för grova brott är dessutom en nationell resurs vid utredning av fullbordade terroristbrott och kan även bistå vid andra uppdrag inom sektionen eller annan enhet på Noa. Inom sektionen finns även utredningssamordning, gärningsmannaprofilering, operativ analys, finansiellt utredningsbiträde samt Riksmord.

Arbetsbeskrivning

Verksamheten är varierande med biträdesuppdrag och egeninitierade ärenden. Vissa förundersökningar bedrivs i enlighet med Polisens metodstöd för Utredning av Grova våldsbrott (PUG). Dessa utredningsteam är ofta tillfälligt sammansatta därför bedrivs arbetet i projektliknande form.

Arbetsuppgifterna på Grova Brott innefattar att:

 • Utreda grov och/eller organiserad brottslighet
 • Biträda i ärenden från regioner
 • Arbeta självständigt i såväl egeninitierade ärenden som vid biträde

Utveckling inom uppdraget:

 • Agera ärendeansvarig i komplexa utredningar, ofta med internationell anknytning
 • Samarbeta med personal som hanterar hemliga tvångsmedel
 • Inneha koordinatorsuppdrag i nationella och internationella ärenden, som till exempel mot internationella brottsnätverk
 • Biträda Säpo vid utredningar om terrorbrott
 • Biträda eller ta ledningsfunktionen i PUG-organisation

Stationeringsorten är Stockholm men verksamheten kan medföra omfattande resor och insatser inom och utanför riket, ibland under längre sammanhängande perioder.

Du kommer arbeta tillsammans med experter inom sina respektive områden, t.ex. analys, inhämtning, it- och multimedia- forensik samt verksamhetsutveckling. Du kommer att arbeta med internationella rättshjälper, europeiska utredningsordrar och du kommer att arbeta sida vid sida med andra länders brottsbekämpande myndigheter.

Kvalifikationer

 • Polisexamen
 • Erfarenhet av stora utredningar med omfattande utredningsmaterial
 • Goda kunskaper i svenska, såväl skriftliga som muntliga
 • Goda kunskaper i engelska, såväl skriftliga som muntliga

Meriterande

 • Erfarenhet av komplexa brottsutredningar,
  företrädesvis grova brott och sällan förekommande fall
 • Vana av att bereda inhämtad information från HTM
 • Erfarenhet av att arbeta med organiserad brottslighet
 • Kunskap av att hantera hemliga tvångsmedel, HTM
 • God vana av samverkan med åklagare, externa samverkansparter och myndigheter
 • Erfarenhet av internationell mellanstatlig myndighetssamverkan

Personliga egenskaper

Du har ett engagerat och professionellt förhållningssätt till ditt arbete och en uttalat god förmåga för samarbete och problemlösning. Tjänsten kräver tidvis mycket samverkan inom polisen och även med andra myndigheter, organisationer och externa aktörer. Efterfrågad erfarenhet och rutin bör finnas i kombination med utvecklingsförmåga, junior nyfikenhet och intresse för nya vinklar och möjligheter inom etablerade processer. Du är en (ödmjuk och) nyfiken person med god analytisk förmåga samt ett utvecklat sinne för struktur och metodik. Vidare är du en engagerad person som känner ansvar för att driva arbetet framåt. Du måste ha en god förmåga att avgränsa och prioritera inom givet uppdrag.

Det krävs god förmåga att arbeta dynamiskt och lyhört i grupp med enskilt ansvarstagande och engagemang mot gruppens gemensamma mål, men du ska också kunna arbeta självständigt.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Kontaktpersoner

Rekryterande chef:
Ingrid Fröström, 010-563 8770

HR-konsult:
Martin, 073-050 20 77

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Sofia Ask
tfn 010-563 87 10
SACO, Lawen Dehghani
tfn 010-563 85 79
SEKO, Karna Tillheden
tfn 073-249 04 22
ST, Johan Gertz
tfn 010-567 70 92

Övrig information

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet.

Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Anställningen kräver svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning.

 

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till: jobb.noa@polisen.se senast den 2 april 2023.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.

Märk din ansökan med ”A588.850/2022” i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ”A588.850/2022 via papperspost till adressen:

Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

 

Varmt välkommen med din ansökan!