Polismyndigheten söker RLC-befäl till Regionledningscentralen i Umeå

Organisation

Polisregion Nord

Kommun

Umeå

Län

Västerbottens län

Utlyst

13 mars 2023

Ansök senast

29 mars 2023

Referensnummer

A133.573/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Är du Polis och vill du arbeta på en arbetsplats i händelsernas centrum? Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Region Nord omfattar Sveriges fyra nordligaste län, har drygt 2 000 anställda och består av fyra polisområden: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Regionen har även fyra regionala enheter Operativa-, Utrednings-, Underrättelseenheten samt Regionkansliet som lyder direkt under regionpolischefen.

Regionledningscentralen, RLC, är en sektion vid den Operativa enheten. RLC ansvarar för polisens ingripandeverksamhet i hela regionen. Arbetsplatsen är förlagd på Ridvägen 10 i Umeå där RLC-operatörer, RLC-befäl, gruppchefer, vakthavande befäl samt stödverksamheter arbetar sida vid sida. Det pågår ett ständigt arbete i syfte att utveckla verksamheten.

Nu söker vi RLC-befäl till Regionledningscentralen vid Region Nord.

Arbetsbeskrivning

Under ledning av vakthavande befäl ansvarar RLC-befäl för den löpande driften i regionledningscentralen och ledningen av den händelsestyrda verksamheten i regionen. Som RLC-befäl arbetsleder du operatörer och ger dem fortlöpande stöd i hanteringen av enskilda ärenden. Som RLC-befäl har du inte det direkta personalansvaret, men sörjer för att det är en god arbetsmiljö under de pass du arbetar.

I arbetet som RLC-befäl ingår bland annat att göra prioriteringar i ärenden och inkomna samtal, fatta beslut om omprioriteringar, kvalitetssäkra operatörernas arbete samt följa upp och avsluta händelserapporter. Vid grövre brott eller allvarligare händelser ska RLC-befäl kunna hantera ett enskilt ärende och utöva initial operativ ledning av de yttre resurserna tillsammans med berörda parter.

RLC-befäl leder den händelsestyrda verksamheten i nära samverkan med yttre befäl, jourhavande förundersökningsledare i polisområdet, förundersökningsledare vid PKC, Stationsbefäl mm.

RLC-befäl fattar myndighetsbeslut enligt delegationsordning samt ansvarar för att enskilda ärenden hanteras enligt gällande författningar och i enlighet med polisens nationella mål och de mål som enligt myndighetens nya styrmodell har utarbetats av medarbetare och chefer vid regionledningscentralen.

I ansvaret ingår också att samverka med andra myndigheter och organisationer/samarbetspartners som SOS Alarm, Länsstyrelserna, Räddningstjänsterna och ambulansverksamgeten i regionen. RLC befäl kan i förekommande fall tjänstgöra i stabfunktion vid särskild händelse.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som:

 • Har godkänd polisexamen i enlighet med Polisförordning (2014:1104)
 • Har bred polisiär erfarenhet från olika delar av polisens verksamhet och erfarenhet av arbetsledning. 
 • Har kunskap om MS Office-paketet
 • Kan uttrycka dig väl i tal och skrift

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:

 • Kunskap om utredning och lagföring och metoder enligt Polisens nationella utredningsdirektiv (PNU)
 • Erfarenhet av utrednings- och lagföringsverksamhet
 • Genomgått någon ledarskapsutbildning
 • Kunskap om operativ ledning
 • Erfarenhet från insatsplanering och tjänstgöring i ledningsstab vid särskild händelse. 
 • Operatörsutbildning enligt FAP 140-1
 • Kunskap om RLC:s IT-stöd (Storm MA/Cortex/Karta m.fl.). 
 • Har erfarenhet från att arbeta som RLC-befäl

 Personliga egenskaper

Arbetet som RLC- befäl ställer krav på en god förmåga att skapa väl fungerande arbetslag som kan upprätthålla en hög tillgänglighet och ge medborgarna ett bra bemötande och god service. Vi söker dig som genom din prestigelöshet är en

god arbetsgivarrepresentant och som ser det som din självklara roll att driva verksamheten framåt. Vi söker dig som har förmågan att se helheten, både i enskilda ärenden men även verksamheten i stort. Du tar gärna egna initiativ och kommer med nya idéer och förslag på hur vi kan utveckla RLC. Du kan självständigt fatta snabba beslut, även i stressade situationer, inom ramen för operativ ledning och delegationsordning.

Som RLC- befäl är du en coachande ledare med god kommunikationsförmåga. Du är rak och tydlig men du besitter även en lyhörd sida gentemot dina medarbetares reaktioner i enskilda ärenden. Du är en person som har fokus på samarbete, gemenskap och tillit i syfte att få andra att lyckas.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor.

För att arbeta som RLC-befäl kommer du att genomgå en operatörsutbildning förlagd i Umeå med start v. 34. Därefter genomgår du en tre veckor lång nationell befälsutbildning med praktik.

Kontaktpersoner

Har du frågor om funktionen är du välkommen att kontakta:

Stefan Andersson, gruppchef RLC, stefan-j.andersson@polisen.se, 073-800 32 46.

Fackliga företrädare

SEKO polisen, ST region Nord, Polisförbundet region Nord, SACO-S region Nord, samtliga nås via Polisens växel 114 14.

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning, som kan inledas med provanställning om 6 månader.

Arbetsort: Umeå

Arbetstid: Periodplanerad arbetstid. (Arbetet bedrivs i skift på alla tider av dygnet under årets alla veckor.)

Tillträde: Enligt överenskommelse

Funktion: RLC-befäl, Region Nord, Operativa Enheten, Regionledningscentralen, Grupp 11

I ditt CV och personliga brev önskar vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Du kan se den kompletta kravprofilen i jobbannonsen. De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev och via e-post till jobb.nord@polisen.se senast den 29/3 2023. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A133.573/2023 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post