Sök
Stäng Meny

Exjobb: Emulering av mobiler

Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu en till två personer för att göra exjobb på Nationellt forensiskt centrum, sektionen för informationsteknik, gruppen IT-forensisk funktionsanalys.

Organisation

Nationellt forensiskt centrum

Kommun

Linköping

Län

Östergötlands län

Utlyst

15 december 2023

Ansök senast

15 december 2023

Referensnummer

NFC Exjobb 6

Arbetsplatsbeskrivning

Nationellt forensiskt centrum, NFC, är en operativ avdelning i Polismyndigheten. I nära samverkan med utredningsverksamheten leder, utvecklar och utför vi forensiskt arbete för en framgångsrik brottsbekämpning. Vi verkar inom områdena informationsteknik, biologiska spår, kemi och teknik samt droganalys. Vi ansvarar för hela den forensiska processen inom polisen, från kriminaltekniska platsundersökningar, laborativ verksamhet och it-forensik till forensiska expertutlåtanden i brottmål. I uppdraget ingår också att bedriva strategisk forskning och utveckling för att framtidssäkra polisens forensiska förmåga. Det gör vi i nära samarbete med såväl Nationella operativa avdelningen, Noa, och polisregionerna, som med externa samarbetspartners både i Sverige och utomlands. Vi agerar också expertstöd och bedriver utbildning. Vi är drygt 700 medarbetare på totalt tolv driftställen, från Umeå i norr till Malmö i söder. Vårt största laboratorium och vårt avdelningskansli finns i Linköping.

På Informationstekniksektionen har vi en samlad kompetens inom det it-forensiska området som innefattar data, bild, video, ljud, sensorteknik, elektronik och mobiltelefoni. Förutom it-forensiska undersökningar arbetar vi också med undersökningar av handstil, dokument och sedlar. Sektionen har i uppdrag att utveckla nya metoder och verktyg till hela Polismyndigheten för att förenkla, möjliggöra och kvalitetssäkra it-forensiken som utförs i hela polisen. Vi är omkring 90 medarbetare och finns i Linköping.

Arbetsbeskrivning

Reverse engineering av mobiltelefoners firmware är en komplex uppgift som kan underlättas om man har möjlighet att utföra dynamisk analys. På grund av säkerhetsfunktioner i moderna mobiltelefoner är det oftast inte praktiskt genomförbart att kunna undersöka hur kodexekveringen fungerar (debugga) på firmware-nivå.

En alternativ metod är att emulera firmware på ett annat system där man har större möjlighet att undersöka och påverka exekveringen. Att emulera firmware innebär andra utmaningar, då kod kan ha beroenden på hårdvara som inte finns tillgänglig på systemet koden emuleras på.

Syftet med exjobbet är dels att kunna kartlägga delar av en mobils firmware, dels att enklare kunna hitta sårbarheter i uppstartssekvensen för att underlätta extrahering av data.

Möjliga forskningsfrågor:

  • Vilka möjligheter finns till emulering i dagsläget (emuleringsplattformar)?
  • Hur kan dess möjligheter användas (t.ex. för fuzzing, symbolisk exekvering)?
  • Vilken arbetsinsats krävs för att exekvera en telefons firmware i en emulator?

Exjobbet kan utföras både på plats eller på distans.

Kvalifikationer

Utbildningsprofil

Vi söker dig som går ett civilingenjörs- eller mastersprogram med inriktning mot datavetenskap och som har intresse för lågnivåprogrammering och/eller emulering.

Kontaktpersoner

Mikael Johansson, mikael-c.johansson@polisen.se    

Fackliga företrädare

Placeringsort: Linköping eller ortsoberoende/distans

Välkommen med din intresseanmälan till nfc-fou.kansli@polisen.se i form av namn på det exjobb du är intresserad av, CV, personligt brev och kursutdrag.


Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du vänder dig till namngiven kontaktperson.

 

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.