Sök
Stäng Meny

Biträdande polisområdeschef för polisområde Kalmar Kronoberg

Organisation

Polisregion Syd

Kommun

Kalmar

Län

Kalmar län

Utlyst

18 september 2023

Ansök senast

02 oktober 2023

Referensnummer

A523.477/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 36 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polisregion Syd

Polisregion Syd är organiserad i fem polisområden: Blekinge nordöstra Skåne, Kalmar Kronoberg, Malmö, nordvästra Skåne och södra Skåne som tillsammans är indelade i 20 lokalpolisområden. Vidare finns det fyra regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten, utredningsenheten och gränspolisen, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

PO Kalmar Kronoberg

Polisområde Kalmar Kronoberg är ett av polisområdena inom region Syd och har huvudort Kalmar. Det är ett geografiskt stort område med en bredd i allt från större städer till landsbygd. Polisområde Kalmar Kronoberg är indelat i fem lokalpolisområden: Västervik, Kalmar, Nybro, Växjö och Ljungby. Inom polisområdet finns även en utredningssektion, en utredningsjoursektion och ett områdeskansli.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som strategisk chef vid Polisregion Syd

Vi söker nu en biträdande chef för polisområde Kalmar Kronoberg som är villig att satsa och fokuserat bidra till att utveckla regionens förmåga till effektiv brottsbekämpning och uppklaring.

Som biträdande chef för polisområde Kalmar Kronoberg rapporterar du direkt till polisområdeschefen samt ingår i polisregionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete. Som biträdande polisområdeschef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Du kommer också att få ett tydligt övergripande ansvar för de mer operativa frågorna i polisområdet.

Genom ditt aktiva deltagande i polisområdets ledningsgrupp förväntas du bidra till ökad måluppfyllelse och förbättrade resultat. Målet är att utveckla verksamheten i syfte att nå bästa möjliga resultat för medborgaren och verksamheten men också att stärka polisområdet och polisregionen till att fortsätta utvecklas som en attraktiv arbetsplats att verka i.  

Förmåga att tänka innovativt samt driva fram utveckling är också viktigt för denna tjänst. Arbetet ställer krav på att kunna hantera både strategiska och operativa verksamhetsfrågor och att hitta en bra balans utifrån dessa perspektiv.

I uppdraget ingår ett utåtriktat arbete där intern och extern samverkan med olika aktörer är centralt utifrån det brottsförebyggande arbetet, förtroende och engagemang. Arbetet ställer också krav på ett tydligt helhetsfokus för hela Polisområdet Kalmar Kronoberg men också utifrån det regionala perspektivet.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Du kan även komma att verka i rollen som kommenderingschef vid särskild händelse.

Kvalifikationer

Du som söker ska ha

 • minst ett par års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda större förändrings-och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå
 • akademisk examen som arbetsgivaren bedömer vara relevant och/eller polisexamen
 • svenskt medborgarskap

 Meriterande

 • erfarenhet av rättsväsendet
 • erfarenhet av chefskap på motsvarande nivå inom offentlig sektor
 • chefs- och ledarskapsutbildning för strategisk nivå som arbetsgivaren bedömer relevant
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen
 • genomgått någon av de nationella operativa ledningsutbildningarna inom Polismyndigheten (ex. polischef i beredskap eller kommenderingschefsutbildning)
 • erfarenhet av att leda operativ polisverksamhet och ha förmågan att leda polisoperativa insatser på minst polisområdesnivå
 • erfarenhet av stabstjänstgöring

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar förmågor inom följande:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, Patrik Oldin, nås via polisens växel. Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult Iwona Appelqvist, iwona.appelqvist@polisen.se

 

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Hanna Hansson Fransson 0725–263518,

Seko Polisen Monica Veberg 070-549 11 35,

Saco-S, ST, nås via polisens växel

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid Polisområde Kalmar Kronoberg, Ort: Kalmar eller Växjö, orten kan diskuteras

Intervjuer kommer att hållas under v. 43

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 2 oktober via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A523.477/2023 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansök via e-post