Sök
Stäng Meny

Projektledare internationellt utvecklingssamarbete, Noa, placering i Serbien

Vi söker en projektledare för internationellt utvecklingssamarbete med placering i Belgrad, Serbien. Projektet är på tre år och ditt uppdrag förlängs årsvis utifrån överenskommelse (kan även förlängas kortare tid än ett år).

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Kommun

Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

15 september 2023

Ansök senast

28 september 2023

Referensnummer

A526.191/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Nationella operativa avdelningen (Noa) ansvarar för att leda och samordna den nationella och internationella polisverksamheten inklusive den freds- och säkerhetsfrämjande verksamheten och för att driva Polisens internationella utvecklingsarbete.

Utlandssektionen vid internationella enheten på Noa har i uppdrag att leda och samordna Polisens internationella utvecklingssamarbete. Målet för verksamheten är att bidra till en demokratisk, rättssäker och effektiv polisverksamhet i samarbetslandet. Samarbetet bidrar även till individuellt och organisatoriskt lärande inom svensk polis, vilket gynnar utvecklingen av det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet även i Sverige.

Svensk polis kommer att påbörja ett nytt 3-årigt utvecklingssamarbete med serbisk polis under 2023 inom områdena ”Intelligence Led Policing”, National Criminal Information System (NCIS) and Forensics/Crime Scene investigation. Reformarbetet på övergripande nivå syftar till att den serbiska polisen ska agera rättssäkert och tillämpa arbetssätt som utgår från medborgarnas behov av säkerhet och trygghet.

Uppdraget innebär en tidsbegränsad placering i Belgrad, Serbien. Villkoren för utlandsstationeringen regleras genom ett URA-avtal. Funktionen finansieras externt av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) genom svenska ambassaden i Belgrad.

Arbetsbeskrivning

Som projektledare kommer du att ha det övergripande ansvaret för planering och genomförande av det internationella utvecklingssamarbetet inom områdena ”Intelligence Led Policing”, National Criminal Information System (NCIS) and Forensics/Crime Scene investigation”. Jämställdhet och anti-korruption är andra viktiga aspekter och områden som ska integreras i projektet.

Din uppgift är att på plats i Belgrad utveckla och driva samarbetet tillsammans med serbisk polis i landets strävan att utveckla en demokratisk och effektiv polisorganisation. Detta görs i nära samverkan med en projektledare inom serbisk polis.

Du kommer att ansvara för planering, koordinering och ledning av genomförandet, men även uppföljning och resultatredovisning, budgetering samt ekonomisk och annan rapportering inom projektet, både internt inom Polismyndigheten och utifrån åtagandet gentemot Sida. Arbetet inkluderar även att koordinera och planera för de experter som engageras i projektaktiviteter. Du har en arbetsledande roll avseende både lokala konsulter och korttidsexperter (polisanställda). Det är viktigt att du även har och kan bidra med egen expertkunskap vid genomförandet av olika aktiviteter. Vidare kommer du att på strategisk nivå föra dialog med den högre ledningen inom den serbiska polisen, men även ge råd och stöd för effektiv implementering av polisreform inom projektets arbetsområden. Du kommer också att samverka med internationella och nationella organisationer, lokala myndigheter, civilsamhället och andra aktörer för att gemensamt, på bästa sätt, bistå Serbien i polisreformarbetet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som uppfyller nedan krav:

 • Polisexamen enligt Polisförordningen (2014:1104)
 • Minst 7 års anställning som polis
 • Ett par års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer (dvs varit chef inom polisen i närtid)
 • Ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • Erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbeten
 • Ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
 • God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
 • God fysisk och psykisk hälsa

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:

 • Erfarenhet av att arbeta med ”Intelligence Led Policing” eller annan lednings- och styrningsmodell
 • Erfarenhet som utbildare/instruktör
 • Erfarenhet av att arbeta med reform/utveckling av polisverksamhet internationellt
 • Tidigare erfarenhet av arbete i regionen
 • God förmåga att uttrycka dig på serbiska i tal och skrift
 • Påbörjad eller genomförd chef- och ledarskapsutbildning inom Polismyndigheten

Personliga egenskaper:

Som projektledare och polisrådgivare inom polisens internationella utvecklingssamarbete kommer du att arbeta i komplexa sammanhang som ska präglas av samverkan. Lyhördhet, uthållighet och flexibilitet är tillsammans med god problemlösningsförmåga nödvändiga egenskaper för uppdraget. Vi ställer höga krav på din sociala kompetens och din förmåga att etablera goda arbetsrelationer med funktioner på olika nivåer, från lägre tjänstemannanivå till högsta strategiska ledningsnivå. Du har därmed en mycket god samarbetsförmåga, är bra på att skapa engagemang och motivera andra även i motgångar. Du har en hög personlig integritet och är en god representant för Sverige och svensk polis och den värdegrund som Polisen står för.

Som den enda svenska projektledaren på plats i Serbien kräver funktionen också en hög grad av självständighet, drivkraft och förmåga att leda flera pågående insatser under tidspress och stundtals korta ledtider. Du är prestigelös och har inga problem med att ta dig an olika typer av arbetsuppgifter, även praktiska sådana.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef
Ann-Charlotte Gustafsson, Poliskommissarie, tfn 076-807 26 49 eller poliskommissarie, Marie Svanberg, tfn 010-561 6778

Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult:
Agneta Hårte Jacobsson, tfn 076-128 96 82

Fackliga företrädare

Polisförbundet: Sofia Ask, tfn 010-56 387 10

ST: Tom Johnson, tfn 076-947 0030

SEKO: Karna Tillheden, tfn 010-56 166 27

SACO-S: Lawen Dehghani, tfn 010-563 85 79

Övrig information

Arbetsort: Belgrad, Serbien
Anställningsform: Tidsbegränsad placering (URA-kontrakt) på ett år med möjlighet till förlängning ett år i taget
Anställning: Lägst poliskommissarie (under kontraktstiden anställs du som lägst kommissarie om du har annan lägre anställning i din grundplacering)
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse. Det blir troligtvis start på plats i Belgrad under första kvartalet 2024 och en introduktion och utbildning dessförinnan.
Funktion: Projektledare, Nationella operativa avdelningen, internationella enheten, utlandssektionen, gruppen för internationellt utvecklingssamarbete.

Språktest i engelska förekommer i urvalet.
Läkarundersökning kommer att genomföras inför anställningen. 

Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under:
https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till
jobb.noa@polisen.se senast den 28 september 2023I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med ref. nr. A526.191/2023 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens ref.nr. A526.191/2023 via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på 
www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. 

Under utlandsstationeringen tillämpas ”Avtal om utlands­kontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands” (URA). Sökande uppmanas att läsa igenom avtalet och den information om ekonomiska ersättningar som finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se innan ansökan skickas in.

Varmt välkommen med din ansökan!

Läs gärna mer här: 

Internationellt utvecklingssamarbete (polisen.se)

Sök jobbet

Ansök via e-post