Sök
Stäng Meny

Sektionschef Utredningsjoursektion 1, Region Väst

Organisation

Polisregion Väst

Kommun

Göteborg

Län

Västra Götalands län

Utlyst

18 september 2023

Ansök senast

02 oktober 2023

Referensnummer

A523.501/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Väst består av Hallands län och Västra Götalands län. Verksamheten i regionen är organiserad i fem polisområden: Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg som tillsammans är indelade i 16 lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten. 

Polisområde Storgöteborg omfattas av sju kommuner och är organiserat i fem lokalpolisområden; City, Kungälv/Ale, Hisingen, Nordost och Syd. På polisområdesnivå finns dessutom två utredningsjourer, två utredningssektioner, en spaningssektion samt ett polisområdeskansli. Polisområdet har i nuläget ca 1600 medarbetare.

Arbetsbeskrivning

Utredningsjoursektion 1 består av ca 140 medarbetare som tillsammans har i uppdrag att hantera initiala utredningsåtgärder för polisområdet i alla typer av ärenden, under dygnets alla timmar. På utredningsjouren arbetar medarbetare med funktioner så som utredare, analytiker, förundersökningsledare och gruppchefer. På sektionen finns också grupper som arbetar med ärenden gällande dödsfall och försvunna, brottssamordning, beslag, handräckning och delgivning. 

Vi söker nu en sektionschef för utredningsjoursektion1 som är villig att satsa och fokuserat bidra till att utveckla polisområdets förmåga till effektiv brottsbekämpning och uppklaring med särskilt fokus på dödligt våld inom kriminella nätverk, särskilt utsatta brottsoffer, kriminell ekonomi och mängdbrott. Sektionen arbetar för närvarande med en verksamhetsanalys i syfte att bland annat tydligare identifiera uppdraget och genom denna förstärka och utveckla polisområdets förmåga i det initiala skedet i utredningsprocessen. Som chef för sektionen förväntas du leda utvecklingsarbetet vidare och förstärka samverkan mellan områdets sektioner och lokalpolisområden. Uppdragets omfattning och mandat kräver därför en god kunskap om utredningsverksamhet. 

Som sektionschef rapporterar du direkt till polisområdeschefen samt ingår i polisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete. Som chef på sektionen företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. 

Genom ditt aktiva deltagande i polisområdets ledningsgrupp förväntas du bidra till ökad måluppfyllelse och förbättrade resultat. Målet är att utveckla verksamheten i syfte att nå bästa möjliga resultat för medborgaren och verksamheten men också att stärka polisområdet till att fortsätta utvecklas som en attraktiv arbetsplats att verka i.  Du verkar för en miljö och kultur som stimulerar till samarbete, laganda och helhet. För att vara framgångsrik i uppdraget ser vi att du har förståelse för och kan arbeta för en kultur som skapar goda verksamhetsresultat. 

Förmåga att tänka innovativt samt driva fram utveckling är också mycket viktigt för denna tjänst. Arbetet ställer också krav på att kunna hantera både strategiska och operativa verksamhetsfrågor och att hitta en bra balans utifrån dessa perspektiv. 

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet. 

I uppdraget ingår ett utåtriktat arbete där samverkan med kommuner, myndigheter, medborgare och andra samhällsaktörer är centralt utifrån det brottsförebyggande arbetet, förtroende och engagemang.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har: 

 • minst sex månaders aktuell erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer, ett direkt ledarskap
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda större förändrings-och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av att leda en verksamhet med inriktning mot utredning och lagföring
 • ingått i ledningsgrupp
 • Polisexamen alternativt jur.kand. examen eller annan av arbetsgivaren ansedd likvärdig utbildning

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har: 

 • Erfarenhet av att leda genom och tillsammans med andra chefer, ett indirekt ledarskap
 • förundersökningsledarutbildning
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen
 • erfarenhet av mediakontakter

Notera att det tydligt skall framgå av ditt CV på vilket sätt du uppfyller ställda krav och meriter enligt ovan.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar förmågor inom följande: 

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna via länken här  https://polisen.se/ledarkriterier/. Om inte länken är klickbar, kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare. 

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas. 

Det är viktigt för oss att du som söker står för ett ledarskap där du med energi, drivkraft och förmåga till likabehandling är ett föredöme för dina medarbetare. Du strävar efter jämställdhet i din organisation och som chef och ledare är jämställdhets – och kulturfrågorna prioriterade och lika självklara som synliga i ditt ledarskap.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Emelie Kullmyr,
tel nr 0702-16 76 49.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Lena Köhlin,
tel nr 0730-74 02 35.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO Polisen.
Samtliga nås via polisens växel 114 14

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placeringsort: Göteborg

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning 

Välkommen med din ansökan bestående av ett CV (inga betyg eller intyg) senast den 2 oktober 2023 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A523.501/2023 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd kontakta ansvarig HR-konsult eller skicka din ansökan uppmärkt med ref. A523.501/2023 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Observera att vi i denna rekrytering har valt att utesluta det personliga brevet i ansökningsförfarandet för att än mer säkerställa en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Vi ber dig därför att endast bifoga ett CV i din ansökan, där du tydligt visar på vilket sätt du uppfyller våra ställda krav och meriter. 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.