Sök
Stäng Meny

Utredningsstöd till Nationella Operativa Avdelningen, Utredningsenheten, Utredningssektionen

Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Kommun

Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

15 september 2023

Ansök senast

25 september 2023

Referensnummer

A518.184/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Nationella operativa avdelningens uppgifter och ansvar har bäring på nationell och internationell kommunikation och samordning, nationell och internationell underrättelseverksamhet, utredning av föreskrivna brottstyper eller sällan förekommande brott samt biträde till regionerna. Dessutom ska avdelningen genom omvärldsbevakning och omvärldsanalys ha ansvar för framtagande av lägesbilder avseende brotts- och händelseutveckling nationellt och internationellt samt ha ett tydligt funktions- och processansvar för flera verksamhetsområden.

Nationella operativa avdelningen ska också vara nationell kontaktpunkt mot Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt.  Avdelningen ska bestå av åtta organisatoriska enheter; en operativ enhet, en utredningsenhet, en underrättelseenhet, en internationell enhet, en beredningsenhet, en kontaktenhet, ett kansli samt ekobrottskansliet. 

Utredningsenheten har till uppgift att ansvara för utredning av vissa brottstyper som genom lag eller förordning föreskriver nationell handläggning eller är sällan förekommande. Därutöver ansvarar utredningsenheten för att biträda polisregionerna i den verksamhet regionerna inte har förmåga till på grund av dess komplexitet eller av att den är sällan förekommande. Utredningsenheten ansvarar också för brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten.

Arbetsbeskrivning

Som utredningsstöd på Utredningssektionen har du ett varierat arbete både gällande innehåll och omfattning. Arbetet innebär att vara ett stöd i de utredningar som sektionen bedriver som t.ex. förhörsutskrifter, både på svenska och engelska, bearbetning och sammanställning av telefontömningar, slagningar i polisiära system, presentationer, inläggning av information i FU-bas etc. Det är en bred tjänst där du behöver vara beredd att agera allt-i-allo och hjälpa till där det behövs. Arbetet medför tjänsteresor, vilket betyder att du måste kunna resa, ibland med kort varsel.

Kvalifikationer

  • Erfarenhet av arbete i databaserade register, Internet och Officepaketet
  • Mycket goda kunskaper, både muntligt och skriftligt, i svenska och engelska
  • Erfarenhet av arbete i Durtvå
  • Mycket goda kunskaper i UFED och Axiom
  • Erfarenhet av utredningsarbete enligt PUG-metoden
  • Kunskap inom Kurir och PGP

Meriterande

  • Erfarenhet av utredningsarbete
  • Erfarenhet av hemliga tvångsmedel
  • Erfarenhet av finansiellt utredningsarbete

Personliga egenskaper

I arbetet ingår det att hantera skyddsvärt material varför vi vill att du ska ha hög integritet och ett professionellt förhållningssätt. Stor vikt läggs vid sociala egenskaper. Du har god social kompetens och god förmåga att arbeta i grupp men kan också arbeta självständigt. Vidare ser vi att du är noggrann, stresstålig, flexibel och ansvarsfull.

Kontaktpersoner

Har du frågor om tjänsten så är du välkommen att kontakta rekryterande chef Anna Kohlström, 010-564 11 79.
Vid frågor kring processen, kontakta HR-handläggare Natalie, 076-128 21 97

Fackliga företrädare

Lawen Dehghani, Saco-S 010-563 85 79
Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10
Tom Johnson, Fackförbundet ST, tfn 076-9470030
Karna Tillheden, SEKO Polisen, tfn 010-561 66 27

Övrig information

Anställningsform: tillsvidareanställning
Arbetsort: Kungsholmen i Stockholm
Arbetstidsförläggning: Veckoplanerad arbetstid tillämpas
Tillträde: Så snart som möjligt
Funktion: Handläggare

Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

I ditt CV och personliga brev önskar vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Du kan se den kompletta kravprofilen i jobbannonsen. De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.noa@polisen.se senast 25 september 2023. Märk din ansökan med ref.nr. A518.184/2023 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A518.184/2023 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

#LI-DNI