Sök
Stäng Meny

Gruppchef till gruppen för utredning av krigsbrott vid Utredningsenheten, Noa

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Kommun

Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

03 april 2024

Ansök senast

26 april 2024

Referensnummer

A204.554/2024

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 37 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Nationella operativa avdelningen (Noa) ansvarar för att leda och samordna den nationella och internationella polisverksamheten samt driva polisens utvecklingsarbete. Det innebär att besluta om resursförstärkningar i hela landet, vara kontaktpunkt i samverkan nationellt och internationellt och att utveckla arbetsmetoder och utrustning för brottsförebyggande arbete, utredning och lagföring, ordning, säkerhet, underrättelse och service. Genom nationell och internationell omvärldsbevakning och analys samt specialistförmågor är avdelningen ett stöd till verksamheten i hela landet med kunskap och resurser.

Utredningsenheten har till uppgift att ansvara för utredning av vissa brottstyper som genom lag eller förordning föreskriver nationell handläggning eller är sällan förekommande. Därutöver ansvarar utredningsenheten för att biträda polisregionerna i den verksamhet regionerna inte har förmåga till på grund av dess komplexitet.

Utredningssektionen är en av sju sektioner inom Utredningsenheten vid Nationella operativa avdelningen. Sektionen ansvarar för utredningar som genom lag eller förordning föreskriver nationell handläggning, kräver särskild kompetens och/eller är sällan förekommande. Inom sektionen finns grupperna för utredning av artskydd- och kulturarvsbrott,

korruptionsbrott, krigsbrott, immaterialrättsbrott samt en grupp för operativt utredningsstöd.

Gruppen för utredning av krigsbrott är en nationell resurs som ansvarar för att spåra upp och utreda förövare av brott mot de internationella humanitära lagarna, såsom krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord. Gruppen handlägger även ärenden där andra länder begär rättshjälp gällande dessa brott.

Arbetet bedrivs i mycket nära samarbete med andra enheter inom polisen samt med Internationella åklagarkammaren, Migrationsverket och Säkerhetspolisen. En stor del av gruppens arbete sker i en internationell miljö. Detta avser både själva utredningsarbetet men också arbetet med att företräda svensk polis inom detta verksamhetsområde vid Europol, Interpol, FN och vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag. Samverkan sker också kontinuerligt med ickestatliga organisationer såsom Röda korset, Amnesty International och Human Rights Watch. 

Den befintliga gruppen delas i två och de båda grupperna kommer att ha en nära samverkan.

Arbetsbeskrivning

Som chef för krigsbrott rapporterar du till sektionschef samt ingår i sektionens ledningsgrupp och tillsammans med andra gruppchefer ansvara du för att uppdrag genomförs samt att driva sektionens och myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete.

Som chef ska du prioritera bland gruppens ärenden och fördela gruppens utrednings- och analysresurser. Du ska företräda gruppen såväl internt som externt samt driva frågor om metod- och kompetensutveckling inom detta verksamhetsområde inom Sverige och internationellt.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och

lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

 

 

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • Minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden 
 • Polisexamen alternativt för funktionen relevant akademisk examen eller annan utbildning för tjänsten relevant
 • Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • Erfarenhet av utredningsverksamhet
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Svenskt medborgarskap

 

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • Erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • Ingått i ledningsforum
 • Erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
 • Chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
 • Erfarenhet av internationellt polissamarbete
 • Erfarenhet av utredning av grova brott
 • Förundersökningsledarutbildning
 • Språk utöver engelska
 • Erfarenhet av kontakt med media

Arbetsuppgifterna ställer krav på hög integritet, det är därför viktigt med ett högt säkerhets- och sekretessmedvetande samt mycket gott omdöme.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/
Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare 

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

 

 

Kontaktpersoner

Vid frågor kontakta Agneta Hårte Jacobsson, HR-konsult, på telefon 076-128 96 82 alternativt rekryterande chef Jessika Nilsson, på tfn 073-331 54

Fackliga företrädare

SACO, Polisens växel 114 14

Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-56 387 10

Fackförbundet ST, Polisens växel 114 14

Karna Tillheden, Seko Polisen, tfn 010-56 166 27

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med funktion som chef grupp
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering Stockholm
   

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 26 april 2024 via e-post till jobb.noa@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A204.554/2024 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

 

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post