Sök
Stäng Meny

Utredare cyberbrott vid Nationellt it-brottscentrum, Noa

Vi söker utredare till gruppen för komplexa cyberbrott vid Nationellt IT-brottscentrum – SC3, Noa. Hos oss kommer du utvecklas och få erfarenheter för livet samt bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Kommun

Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

02 februari 2024

Ansök senast

03 mars 2024

Referensnummer

A068.892/2024

Arbetsplatsbeskrivning

Nationellt it-brottscentrum – SC3, utgör polisens expertfunktion för utredning av komplexa cyberbrott, internetrelaterade brott mot barn och andra brott där internet är en bärande del. Sektionen biträder även den brottsbekämpande verksamheten med insamling och hantering av digital bevisning och digitala spår. Brottsligheten är under ständig förändring vilket ställer höga krav på våra medarbetare. Du kommer att ges stora möjligheter till kompetensutveckling genom formell utbildning men även deltagande i nationella och internationella konferenser samt expertgrupper.

Nationella operativa avdelningen har bäring på nationell och internationell kommunikation och samordning, nationell och internationell underrättelseverksamhet, utredning av föreskrivna brottstyper eller sällan förekommande brott samt biträde till regionerna. Dessutom ska avdelningen genom omvärldsbevakning och omvärldsanalys ha ansvar för framtagande av lägesbilder avseende brotts- och händelseutveckling nationellt och internationellt samt ha ett tydligt funktions- och processansvar för flera verksamhetsområden.

Arbetsbeskrivning

Som KCB-utredare vid Nationellt it-brottscentrum arbetar du med utredning och bekämpning av komplexa cyberbrott, som exempelvis dataintrång genom ransomware och överbelastningsattacker (DDoS) samt arbete mot infrastruktur som används för kriminell verksamhet. Du kommer bl.a. att arbeta tillsammans med experter inom it-säkerhet, analys, inhämtning, it-forensik och kryptovaluta. Du kommer även att arbeta sida vid sida med Europol och andra länders brottsbekämpande myndigheter samt ansvara för internationella rättshjälper.

Uppdraget på nationellt it-brottscentrum innebär kontinuerlig utveckling av verksamheten bl.a. genom att prova och utveckla nya arbetsmetoder, bidra till ny eller uppdaterad lagstiftning och genom samverkan med andra myndigheter och privata sektorn. Inom brottsområdet finns sällan färdiga lösningar och du behöver ständigt söka nya angreppssätt, därför är kontinuerlig kompetensutveckling och utbildning en självklarhet.

Arbetet vid nationellt it-brottscentrum medför tjänsteresor både in- och utrikes.

Kvalifikationer

 • Polisexamen eller akademisk examen inom it-området alternativt annan för anställningen likvärdig utbildning kombinerat med relevant erfarenhet
 • Erfarenhet av digital informationsinhämtning eller annan bevissäkring
 • Kunskaper om it-säkerhet, internet och dess uppbyggnad
 • Goda kunskaper i svenska, såväl skriftliga som muntliga
 • Goda kunskaper i engelska, såväl skriftliga som muntliga

Meriterande

 • Erfarenhet av utredningsarbete, företrädesvis inom it-säkerhet, brotts- eller it-incidentutredning
 • Erfarenhet av att driva stora eller komplexa brottsutredningar
 • Kunskaper om programmering, scriptning och databashantering
 • Kunskaper om virtuella valutor
 • Yrkesmässig erfarenhet av att inhämta, registrera och bearbeta information
 • Yrkesmässig erfarenhet av internationell samverkan

Personliga egenskaper

Du har ett engagerat och professionellt förhållningssätt till ditt arbete och en uttalat god förmåga för samarbete och problemlösning. Tjänsten kräver tidvis mycket samverkan inom polisen och även med andra myndigheter, organisationer och externa aktörer. Därför krävs god förmåga att arbeta i grupp med enskilt ansvarstagande och engagemang mot gruppens gemensamma mål, men du ska också kunna arbeta självständigt. Du har motivation att utveckla och driva verksamheten framåt.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Kontaktpersoner

Rekryterande chef:
Björn Eriksson, 010-564 07 08
bjorn-a.eriksson@polisen.se

HR-konsult:
Martin, 073-050 20 77

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Sofia Ask
tfn 010-563 87 10
SACO, via Polisens växel
tfn 114 14
SEKO, Karna Tillheden
tfn 073-249 04 22
ST, via Polisens växel
tfn 114 14

Övrig information

I ditt CV och personliga brev önskar vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Du kan se den kompletta kravprofilen i jobbannonsen, vänligen notera att eventuella krav ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.noa@polisen.se senast den 3 mars 2024.

Märk din ansökan med ”A068.892/2024i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer A068.892/2024 via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75  STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Polismyndigheten

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på https://polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se