Sök
Stäng Meny

Specialiserad gränspolis, funktionsinriktade polisutbildningen, region Bergslagen

Organisation

Polisregion Bergslagen

Kommun

Örebro

Län

Örebro län

Utlyst

19 januari 2024

Ansök senast

28 februari 2024

Referensnummer

A021.575/2024

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Drömmer du om att bli polis? Sitter du idag med arbetslivserfarenhet samt en högskoleexamen som du önskar att du kunde kombinera med att arbeta som polis och därigenom bidra till att göra vårt samhälle tryggt och säkert? Då har vi en spännande utmaning för dig! Under våren 2024 kommer vi rekrytera till den funktionsinriktade polisutbildningen (FPU).  

 

Vad innebär den funktionsinriktade polisutbildningen?

Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Studierna löper på heltid med en hög studietakt under 1 år med ca 15 närstudieveckor som är obligatoriska och sker på tilldelat lärosäte. Utbildningen vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, vilket gör att utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Deltagare på FPU är anställda och har en fast lön under utbildningen.

 

Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning 2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105).

 

Efter avslutade och godkända studier och aspirantutbildning samt säkerhetsprövning anställs deltagaren som polisassistent, får en tillsvidareanställning och placeras vid region Bergslagen, operativa enheten, Gränspolissektionen med funktionen Beslutsfattare i utlänningsärenden med placering i Borlänge, Örebro eller Karlstad.

 

Läs mer om den funktionsinriktade polisutbildningen: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/polisutbildningens/funktionsinriktad-polisutbildning/

 

 

Beskrivning av din blivande arbetsplats

Polisregion Bergslagen är organiserad i tre polisområden: Dalarna, Värmland och Örebro som tillsammans är indelade i elva lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten. 

 

Enhet

Operativa enhetens uppdrag är att aktivt stödja lokalpolisområden, polisområden och enheter i sitt grunduppdrag. Detta görs genom att utveckla och tillhandahålla specialistförmåga som höjer den operativa effekten i arbetet med regionens problembild. Enheten utgörs i dagsläget av Gränspolissektionen, Trafiksektionen, RLC (Regionala ledningscentralen), PKC (Polisens kontaktcenter) samt Specialsökshund. Med specialistkompetens, hög service och god samverkan är operativa enheten en viktig del i det operativa och brottsbekämpande arbetet i region Bergslagen.

 

Sektion/grupp

Gränspolissektionen är en regional sektion inom operativa enheten i region Bergslagen som arbetar med yttre gränskontroll, inre utlänningskontroll, verkställighetsarbete, arbetsplatsinspektioner och brottsutredningar. Gränspolisenheten har det regionala ansvaret för internationella kontakter.


Möjliga placeringar för funktionen är Borlänge, Örebro eller Karlstad

Du anger önskemål om placering i enkäten vid ansökan.

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifter

Gränspolissektionen i Bergslagen består av sex grupper. Grupp 1-4 samt 6 bedriver i huvudsak den kärnverksamhet som beskrivs i föregående stycke medan grupp 5, som har en kanslifunktion i sektionen, utgörs av olika typer av specialister. Du kommer efter avslutad polisutbildning placeras i grupp 5 som Beslutsfattare i utlänningsärenden.

 

Som beslutsfattare i utlänningsärenden har du ett övergripande ansvar för tillämpningen av utlänningsrätten i regionen. Du kommer att fatta beslut som bland annat rör yttre gränskontroll och inre utlänningskontroll, avvisning vid yttre gräns och inne i landet, tvångsmedel som förvar och verkställighet av avlägsnandebeslut. Du skriver yttranden, håller i muntliga förvarsförhandlingar och företräder Polismyndigheten i migrationsdomstolen. Du kommer tillsammans med andra funktioner även vara en viktig del i arbetet med att utveckla och implementera nya arbetsmetoder samt säkerställa att de metoder som används är rättssäkra, effektiva och enhetliga.

I rollen fungerar du som juridisk expert och följer med i de förändringar som sker i lagstiftning och tolkningar. Du ger råd och stöd i rättsliga frågor inom sakområdet samt bidrar i arbetet med att utveckla arbetsmetoder. Vår förhoppning är att du har kunskap och intresse för att lära dig mer om EU-lagstiftningen som rör den fria rörligheten och Schengensamarbetet och att du har god förståelse för de lagar som styr polisens verksamhet, exempelvis polislagen, brottsbalken och rättegångsbalken.

Med polisiär kompetens kommer du även att agera Beslutsfattare operativt i yttre tjänst vid bland annat gränskontroller och arbetsplatsinspektioner. Detta genererar optimala lägesbilder och beslutsgrunder, effektivisering av verksamhetens olika processer samt en utpräglad förståelse för verksamhetens helhet.

 

Efter avslutad aspirant påbörjar du en ca 3-6 månader lång introduktion vid Gränspolissektionen med bland annat handledning, interna utbildningsinsatser och praktik i verksamhetens samtliga delar.  

Kvalifikationer

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • Som lägst högskoleexamen inom relevant område, exempelvis inom statsvetenskap, rättsvetenskap, juridik, migrationsrätt, utlänningslagstiftning, EU studier eller annan för funktionen relevant utbildning
 • Minst två års relevant arbetslivserfarenhet för funktionen på heltid och i närtid, exempelvis inom tullverket, kustbevakning, migrationsverket och/eller kriminalvården.
 • Minst 1 års arbetslivserfarenhet och god vana av att tillämpa utlänningslagen, utlänningslagstiftning och/eller EU förordningar kopplat till gränsförvaltning och andra regelverk som utgångspunkt
 • Svenskt B-körkort (manuell växel)
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

 

Det är meriterande om du har:

 • Arbetslivserfarenhet av samverkan mellan myndigheter som exempelvis Tullverket, Kustbevakning, Migrationsverket och Kriminalvården.
 • Arbetslivserfarenhet av granskning gällande resedokument, ID-handlingar eller liknande dokument.
 • Kunskap om Gränskodex och Schengenregelverk.

 

 

Sökande måste även uppfylla behörighetskraven och antagningskraven till polisutbildningen. Vänligen läs mer om dessa här:

 

https://polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/antagningskrav/

 

Personliga egenskaper

 • Analytisk
 • Detaljer/Noggrann
 • Kommunikativ
 • Samarbetsförmåga
 • Flexibilitet

Att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass är viktigt för oss. Hos oss kommer du att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande för att du ska trivas och må bra i rollen som polisanställd. Vi på Gränspolissektionen strävar efter att vara ledande inom kultur och likabehandling och ställer höga krav på varandras delaktighet och bidrag till en god arbetsmiljö.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Har du frågor om den funktionsinriktade polisutbildningen eller om funktionen efter genomförd och godkänd aspirant är du välkommen att kontakta: Erik Månsson, Polisinspektör chef grupp 5, 070-29 99 436

 

Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: Marcus Rohlén marcus.rohlen@polisen.se

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare
Saco-S, Polisförbundet, Seko Polisen, ST inom Polisen nås via polisens växel 114 14.

Övrig information

Övrig information:

Första urvalet baseras på enkätsvar samt inkomna ansökningshandlingar. De sökande som går vidare kallas till en digital informationsträff som planeras till vecka 11.

De som blir godkända på prövningarna kommer därefter att bli inbjudna till en anställningsintervju till sökt funktion. Tester kan komma att genomföras.

 

Anställningsvillkor 

Tidsbegränsad anställning som handläggare under genomförande av den funktionsinriktade polisutbildningen inklusive introduktion.

Tidsbegränsad anställning som polisaspirant under aspirantutbildningen (6 månader) i polisregion Bergslagen.

Tillsvidareanställning som polisassistent erbjuds efter godkänd utbildning samt efterföljande godkänd aspirant. Anställningen inleds med en 6 månaders provanställning.

Under utbildningen och aspirantutbildningen utgår lön på 29,000 kr/månaden. Efter godkänd utbildning, godkänd aspirantutbildning och säkerhetsprövning görs en individuell lönesättning utefter sökt funktion.

Har du en pågående tillsvidareanställning inom Polismyndigheten behåller du din anställning och dina anställningsförmåner och får ett tillfälligt placeringsbeslut under genomförandet av den funktionsinriktade polisutbildningen.

Placeringsort: Borlänge, Örebro, Karlstad

Arbetstid: Schemalagd studietid. Efter godkänd aspirantutbildning arbetar du enligt ett av polisens arbetstidsavtal, i detta fall Veckoplanerad arbetstid alternativt förtroendearbetstid.
Tillträde: Anställningsstart v.45/46 med inledande introduktion 2 – 3 veckor på framtida arbetsplats samt en preparandutbildning med start v.48. Detta sker innan den funktionsinriktade utbildningen startar v.3 2025.

Funktion och placering: Under studietiden anställs du som handläggare

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75  STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på
https://polisen.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-polisen/det-har-erbjuder-vi/


Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på
www.polisen.se

 

Sök jobbet

Ansök via e-post