Sök

Polismyndigheten söker chef för It-avdelningen

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 38 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner och ett antal nationella avdelningar. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmaste åren.

Organisation

It-avdelningen

Kommun

Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

01 juli 2024

Ansök senast

05 augusti 2024

Referensnummer

A396.843/2024

Arbetsplatsbeskrivning

It-avdelningen är en integrerad del av det polisiära uppdraget. Som chef för It-avdelningen leder du it-avdelningens arbete med att tillhandahålla it-tjänster till hela Polismyndigheten. Du utvecklar organisationen och ska säkerställa att it-stödet är effektivt, säkert och möter verksamhetens behov. I uppdraget ingår också att samverka i tekniska frågor med andra rättsvårdande myndigheter inom landet, samt att aktivt bidra till det rättsvårdande arbetet inom EU.

 Avdelningen ansvarar för att utveckla, förvalta och sköta drift av samtliga Polisens it-system och där tillhörande it-infrastruktur. Avdelningen ansvarar även för att utveckla egna och införskaffa it-system och it-applikationer och införa dem i Polismyndighetens verksamhet. I uppdraget ingår också ett funktionsansvar för den del av säkerhets- och verksamhetsskyddet som omfattar it- och informationssäkerhet samt signalskydd för it-system och it-infrastruktur.

It-avdelningen har ca 1200 medarbetare och är organiserad i tio organisatoriska enheter, fyra inriktade på de polisiära områdena utredning & lagföring, underrättelse-gräns-EU, yttre polisverksamhet och gemensamma polisförmågor, fyra för medborgarservice & administration, drift inklusive it-säkerhet och specialiserade polisförmågor, fältorganisation och it-kundservice, samt en sektion för it-inköp och ett avdelningskansli. Cheferna för dessa tio organisatoriska enheter direktrapporterar till it-direktören.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som It-direktör
Som chef för It-avdelningen rapporterar du till rikspolischefen samt ingår i myndighetens nationella strategiska ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Som It-direktör företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. I uppdraget ingår att vara en aktiv del av myndighetens totalförsvarsarbete.  

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • flera års erfarenhet av att driva och leda i en stor och komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • bred och dokumenterad erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete inom en större it-organisation, väl förtrogen med de senaste utvecklingsmetoderna och hur de successivt utvecklas
 • ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå
 • god företagsekonomisk kompetens
 • civilingenjör eller civilekonom eller annan jämförlig akademisk utbildning/examen
 • svenskt medborgarskap

 

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:  

 • erfarenhet av chefskap på motsvarande nivå inom offentlig sektor
 • erfarenhet som högre chef med fullt budget- och verksamhetsansvar inom it-intensiv verksamhet
 • chefs- och ledarskapsutbildning för strategisk nivå

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • analys och helhetssyn
 • mål och resultat
 • utveckling och förändring
 • social säkerhet
 • muntlig och skriftlig kommunikation
 • skapa delaktighet och motivation

 

Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Vid frågor kontakta Maria Bondestam, HR-strateg, på telefon 0725-50 33 84.
Parallellt med annonseringen sker upphandling av konsultstöd för en searchprocess. Kontaktuppgifter till konsulterna kommer att tillföras annonsen då upphandlingen är klar.

Fackliga företrädare

För Polisförbundet Peter Sjögren 076 145 7590, för Saco-S Cecilia Frisell 0722-28 74 34, för ST Cecilia Carlberg 010-56 353 23 och för SEKO Karna Tillheden 0732–490 422.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Stockholm

 

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

 

Ansökan
Från och med maj 2024 använder vi inte personligt brev i våra rekryteringsprocesser. Vi ber dig istället att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor som baseras på kravprofilen för aktuell rekrytering, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer. Du kan se den kompletta/fullständiga kravprofilen i jobbannonsen och att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.

Vänligen notera att eventuella krav ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.

De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.

 

Urvalsfrågor

 • Beskriv kort din erfarenhet av att driva och leda i en stor och komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer.
 • Beskriv din erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete inom en större it-organisation.
 • Beskriv din erfarenhet av att ha ingått i en ledningsgrupp på strategisk nivå.
 • Beskriv kort din företagsekonomiska kompetens.
 • Beskriv kort vilken akademisk utbildning/examen du har.
 • Beskriv din eventuella erfarenhet som högre chef med fullt budget- och verksamhetsansvar. inom it-intensiv verksamhet.

Välkommen med din ansökan genom att besvara urvalsfrågorna samt CV (inga betyg eller intyg) senast den 5 augusti 2024 via e-post till  jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A396.843/2024 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Läs mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten

Polismyndigheten erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på https://polisen.se/erbjudande

Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal och mail från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansök via e-post