Sök

Gruppchef till Nationella Anti korruptionsgruppen på Utredningsenheten, Noa

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Kommun

Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

02 juni 2024

Ansök senast

17 juni 2024

Referensnummer

A316.350/2024

Arbetsplatsbeskrivning

Nationella operativa avdelningen (Noa) ansvarar för att leda och samordna den nationella och internationella polisverksamheten samt driva polisens utvecklingsarbete. Det innebär att besluta om resursförstärkningar i hela landet, vara kontaktpunkt i samverkan nationellt och internationellt och att utveckla arbetsmetoder och utrustning för brottsförebyggande arbete, utredning och lagföring, ordning, säkerhet, underrättelse och service. Genom nationell och internationell omvärldsbevakning och analys samt specialistförmågor är avdelningen ett stöd till verksamheten i hela landet med kunskap och resurser.

Utredningsenheten har till uppgift att ansvara för utredning av vissa brottstyper som genom lag eller förordning föreskriver nationell handläggning eller är sällan förekommande. Därutöver ansvarar utredningsenheten för att biträda polisregionerna i den verksamhet regionerna inte har förmåga till på grund av dess komplexitet eller av att den sällan är förekommande.

 

Arbetsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Sverige befinner sig i en situation där brottsligheten har utvecklats på ett sätt som blivit alltmer samhällshotande. Korruption och otillåten påverkan växer i samhället genom den grova organiserade brottsligheten vilket gör att det påverkar människors vardag. Anti-korruptionsgruppen arbetar med att utreda korruptionsbrott. Huvudsakliga arbetsuppgifter för gruppen är att inhämta, registrera, bearbeta och analysera stora mängder information. Arbetet sker i nära samarbete med polisiära eller civila utredare, analytiker, ekonomer och i många fall även andra involverade sektioner samt externa samarbetspartners. Arbetet innebär även genomförande av utredningsåtgärder såsom delaktighet i och samverkan vid operativa ingripanden. Du förväntas kunna representera svensk polis och Anti-korruptionsgruppen i nationella såväl som internationella sammanhang. Sedan våren 2024 ingår även de immaterialrättsliga brotten i gruppens ansvarsområde, det innebär ärenden gällande upphovsrätts- och varumärkesbrott.

 I din roll som en av gruppcheferna på anti-korruptionsgruppen kommer du ansvara för konkreta resultat, såväl kvantitativa som kvalitativa. Den direkta chefen har en helhetssyn på arbetet vilket innebär god förståelse och förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang. Chefen på direkt nivå förstår och tar ansvar för den egna verksamhetens roll i det nationella och internationella uppdraget. Chefen ger klara instruktioner och ställer tydliga krav på goda verksamhetsresultat utifrån fastställda målsättningar. Ledarskapet baseras på dialog, öppen kommunikation, anpassat till situationen och individen. Chefen på direkt nivå är engagerad, tillgänglig och representant för arbetsgivaren. Dessutom arbetar aktivt med att ta tillvara medarbetarens kunskaper och idéer. Även verkar för ett medarbetardrivet förbättringsarbete. Chefen ansvarar för utvecklingssamtal och lönesamtal/lönesättande samtal.

NOA eftersträvar flexibilitet där arbetsuppgifter och insatser styrs av prioriteringar, anställda kan således komma att tas i anspråk för andra arbetsuppgifter och ärendetyper när så krävs.

Arbetet kan medföra tjänsteresor såväl nationellt som internationellt och du kommer att representera Polismyndigheten både internt och externt.

Uppdraget som gruppchef

Som chef för Nationella antikorruptionsgruppen rapporterar du till sektionschef samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete inom aktuellt verksamhetsområde. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Du kommer att fatta operativa, taktiska och strategiska beslut i nationella och internationella sammanhang.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
 • polisexamen alternativt annan för funktionen relevant akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
 • erfarenhet av utredningsverksamhet
 • god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • svenskt medborgarskap

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • Ingått i ledningsforum
 • erfarenhet av nationell och internationell samverkan
 • erfarenhet av finansiellt utredningsarbete
 • erfarenhet av internationellt förändrings/utvecklingsarbete
 • Förundersökningsledning

 Arbetsuppgifterna ställer krav på hög integritet, det är därför viktigt med ett högt säkerhets- och sekretessmedvetande samt mycket gott omdöme.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/
Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.

Kontaktpersoner

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef: Jessika Nilsson jessika.nilsson@polisen.se

 Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta berörd HR-konsult:

thomas.blomgren@polisen.se

Fackliga företrädare

Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10

SACO: nås via polisens växel 114 14

ST: nås via polisens växel 114 14

Karna Tillheden, SEKO Polisen, tfn 010 56 166 27

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med funktion som gruppchef
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering Stockholm
 • Tillträde: Enligt överenskommelse

Från och med maj 2024 använder vi inte personligt brev i våra rekryterings-processer. Vi ber dig istället att bifoga ditt CV där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Du kan se den kompletta kravprofilen i jobbannonsen. 

Utöver CV behöver du även besvara ett antal urvalsfrågor som en del av din ansökan. Dessa frågor utgår från aktuell kravprofil och att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.

Vänligen notera att eventuella krav ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. 

De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.

 Enkätfrågor

I din ansökan ber vi dig även svara på följande frågor:

 • Har du minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden?
 • Har du polisexamen alternativt annan för funktionen relevant akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.?
 • Har du erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • Har du chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå?
 • Har du erfarenhet av utredningsverksamhet?
 •  Har du god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska?
 • Har du svenskt medborgarskap?

 Beskriv följande frågor och bifoga ett separat dokument (pdf eller word) med svar på frågorna.

Välkommen med din ansökan i form av CV och svar på urvalsfrågorna via e-post till jobb.noa@polisen.se  senast den 17 Juni. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A316.350/2024 i mailets ärendemening. 

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75  STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-handläggare.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/jobb-och-utbildning/polisen-som-arbetsplats/krigsplacering/ och https://polisen.se/jobb-och-utbildning/polisen-som-arbetsplats/sakerhetsprovning/

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Varmt välkommen med din ansökan!