Sök

Gruppchef till Regionalt driftcenter, regionkansliet, Göteborg

Organisation

Polisregion Väst

Kommun

Göteborg

Län

Västra Götalands län

Utlyst

17 juni 2024

Ansök senast

21 juli 2024

Referensnummer

A363.827/2024

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 38 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polisregion Väst

Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. I regionen finns fem polisområden: Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg. Polisregionens huvudort är Göteborg. Varje polisområde är indelat i ett antal lokalpolisområden. Ca 6000 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i de fem polisområdena, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Regionkansli

Regionkansliets huvudsakliga uppgift är att ge stöd till regionpolischefen samt planera och följa upp verksamheten på övergripande nivå. Regionkansliet bedriver verksamhet i hela regionen där majoriteten av frågorna är av strategisk karaktär men där det även handläggs förvaltningsrättsliga ärenden. Arbetet sker i nära samarbete med regionledningen, polisområden och enheter.

Vid regionkansliet finns grupperna; Kansligrupp 1–2, Operativ verksamhetsstyrning 1–2, Skiljande och disciplin, Intern service 1–2, Nationella polishundtjänsten samt Verksamhetsstyrning/analys. Regionkansliet har idag ca 140 medarbetare. Fr.o.m. den 1 oktober 2024 ska regionkansliet bilda ytterligare en grupp, bestående av en chef samt ca 12 medarbetare för att organisera ett regionalt driftcenter (RDC).

RDC är en del av ett nationellt sammanhängande system för brottsbekämpning. Genom driftcenter på nationell och regional nivå skapas en förmåga att hantera särskilt prioriterade problembilder snabbt, koordinerat och proaktivt utifrån effektiva och relevanta informationsflöden. Det övergripande huvudsakliga uppdraget för RDC är att stödja nationellt och regionalt beslutade åtgärder, insatser och operationer. RDC ansvarar även för att bereda förslag till åtgärder, insatser och operationer inom samtliga tidsskalor. Beredningarna utgör underlag för regionala strategiska ledningen för beslut.

Den biträdande regionpolischefen är ansvarig chef för den operativa verksamheten inom polisregion Väst och utövar därigenom den övergripande ledningen av verksamheten vid RDC. Om det föreligger behov av regional ledning på operativ ledningsnivå kan den biträdande regionpolischefen eller, utom kontorstid, chef i beredskap besluta att RDC ska leda en åtgärd, insats eller operation genom att inrikta och samordna brottsbekämpningen i polisregionen så att resurserna prioriteras och används effektivt.

Arbetsbeskrivning

Regionkansliet söker nu en gruppchef med uppdrag att tillsammans med medarbetare och i samverkan, leda RDC i polisregion Väst

Som chef för RDC rapporterar du till chefen för regionkansliet samt ingår i dennes ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt för att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. I operativa frågor rapporterar du direkt till biträdande regionpolischefen. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet i RDC och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

För att vara framgångsrik i uppdraget ser vi att du har förmåga att tillsammans med dina medarbetare säkerställa en god samverkan med den lokala och nationella nivån samt övriga polisregioner för att uppnå en ökad brottsbekämpande förmåga.Arbetet ställer också krav på att kunna säkerställa ett fullgott stöd och förmåga i regionens nod-arbete samt svara för beredning av förslag till beslut om nya noder och nodaktörer. Förmåga att tänka innovativt samt kunna bedriva ett fortlöpande utvecklingsarbete av verksamheten vid RDC och hela det brottsbekämpande systemet i polisregionen, är också mycket viktigt för denna tjänst.

I uppdraget ingår ett utåtriktat arbete där internt, externt och nationellt samarbete med olika aktörer är centralt utifrån det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet. Arbetet ställer också krav på att kunna göra verksamhetsavvägda prioriteringar. För att lyckas med ditt uppdrag behöver du således ha fallenhet för att snabbt ta in ny kunskap och kunna kommunicera ditt budskap på ett tydligt sätt för mottagare i olika typer av forum och kanaler.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Uppdraget innebär även att:

 • tydligt beakta utvecklingen av ledning i ordinarie organisation (LIO)
 • vara en bärande del av den nationella utvecklingen av det brottsbekämpande systemet
 • säkerställa deltagande i nationella mötesforum för driftcenter samt planera för och genomföra nödvändiga mötesforum för RDC och det brottsbekämpande systemet inom polisregionen
 • säkerställa representation vid regionala mötesforum som ROLG, R-LUM, ROS och ROM samt fortsatt utveckling av dessa med beaktande av anpassning till det brottsbekämpande systemet
 • säkerställa en god intern och extern kommunikation avseende det brottsbekämpande systemet och verksamheten vid RD

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • ett par års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp
 • flerårig erfarenhet av att leda operativ polisverksamhet
 • polisexamen
 • svenskt medborgarskap

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • minst ett års erfarenhet av att driva och leda genom andra chefer eller arbetsledare
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med externa aktörer
 • chefs- och ledarskapsutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar förmågor inom följande:

 • analys och helhetssyn
 • mål och resultat
 • utveckling och förändring
 • social säkerhet
 • muntlig och skriftlig kommunikation
 • skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av: rekryterande chef Lars Eckerdal, nås via polisens växel 114 14

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Iwona Appelqvist, iwona.appelqvist@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet, ST, Seko Polisen., SACO, nås via Polisens växel 114 14

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning om sex månader
 • Placeringsort: Göteborg

Intervjuer kommer att genomföras under v. 31

Från och med maj 2024 använder vi inte personligt brev i våra rekryteringsprocesser. Vi ber dig istället att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor som baseras på kravprofilen för aktuell rekrytering, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer. Du kan se den kompletta/fullständiga kravprofilen i jobbannonsen och att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.

Urvalsfrågor:

 • Har du ett par års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer (ja/nej, om ja beskriv tydligt)
 • Har du ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet (ja/nej, om ja beskriv tydligt)
 • Har du erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbeten (ja/nej, om ja beskriv tydligt)
 • Har du ingått i ledningsgrupp (ja/nej, om ja beskriv tydligt)
 • Har du flerårig erfarenhet av att leda operativ polisverksamhet (ja/nej, om ja beskriv tydligt)
 • Polisexamen (ja/nej)
 • Har du erfarenhet av att delta i/driva samverkan med externa aktörer (ja/nej, om ja beskriv tydligt).

Vänligen notera att eventuella krav ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.

De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.

Vid användning av kompletterande bedömningsmetoder såsom tester, arbetsprov eller liknande skrivs även det in under övrigt så att det framgår i annonsen.

Välkommen med din ansökan i form av CV och enkät via e-post till jobb.chef@polisen.se senast den 21 juli 2024. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Läs mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten

Polismyndigheten erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på https://polisen.se/erbjudande

Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal och mail från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansök via e-post