Sök

Regional insatsledare (RIL), med placering vid PO Örebro i Bergslagen

Är du redo för en större uppgift? Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 38 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.

Organisation

Polisregion Bergslagen

Kommun

Örebro

Län

Örebro län

Utlyst

17 juni 2024

Ansök senast

12 augusti 2024

Referensnummer

A370.200/2024

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Bergslagen är organiserad i tre polisområden: Dalarna, Värmland och Örebro som tillsammans är indelade i elva lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten

Polisområde Örebro sträcker sig över 12 kommuner med såväl storstadsmiljö som lantlig idyll och är regionens huvudsäte. Polisområdets verksamhet präglas av stor samverkan med andra myndigheter och externa aktörer.

Polisområde Örebro är indelat i fyra lokalpolisområden: Lindesberg, Örebro, Karlskoga och Hallsberg. På polisområdesnivå finns en utredningssektion samt ett kansli beläget i Örebro.

Regionala insatsledarna kommer ha sin grundplacering tillsammans med de yttre befäl i en grupp placerad på polisområdets kansli.

Arbetsbeskrivning

 • Planera, leda och följa upp särskilda händelser med ett tydligt ansvar för mer omfattande och komplexa särskilda händelser.
 • Planera, leda, samverka och följa upp insatser inom ramen för samhällets krisberedskap. Till exempel vid stora olyckor, extraordinära händelser eller höjd beredskap.
 • Vara polisinsatschef/räddningsledare vid efterforskning av försvunnen person.
 • Kunna utgöra ledningsstöd på polisområdes- och lokalpolisområdesnivå
 • Bidra till taktisk metodutveckling internt och externt i samverkan med övriga samhällsaktörer inom ramen för krishanteringssystemet.
 • I vis mån leda arbetet inom ingripandeverksamheten, motsvarande rollen yttre befäl.
 • Vid behov fullgöra uppdrag inom stabsverksamhet.
 • Utöva operativ ledning i samverkan med den regionala insatsförmågan.
 • Metodutveckling och utförande av utbildning och andra uppdrag utifrån direktiv från närmaste chef

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • Polisexamen i enlighet med Polisförordningen (2014:1104)
 • EFP 1, 2
 • Ledning grund eller motsvarande
 • Taktisk Ledning eller motsvarande
 • Erfarenhet i rollen som PIC både vid vardagshändelser eller vid särskilda händelser.
 • Erfarenhet av arbetsledande funktion inom Polismyndigheten som exempelvis Gruppchef, Stationsbefäl, Yttre befäl eller RLC-befäl eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:

 • Delegation som förundersökningsledare
 • EFP 3
 • EFP 4
 • Direkta ledarskapet
 • Stabsmetodik - grund (PM2016:33)

Personliga egenskaper

Du ska hantera din roll som ledare med personlig mognad och integritet samt ha en väl utvecklad samarbetsförmåga och en god pedagogisk förmåga. Du besitter social kompetens och en god kommunikativ förmåga som innebär att du är lyhörd, tydlig och kan anpassa ditt budskap efter mottagare och situation. Du ska kunna göra snabba prioriteringar och fatta relevanta beslut på ibland ofullständigt beslutsunderlag. Du har en hög stresströskel och förmåga att arbeta metodiskt under pressade förhållanden med god simultankapacitet. Du verkar i enlighet med polisens värdegrund, medarbetarpolicy och ledarkriterier. Du har en stor kunskap om polismyndighetens organisation och resurser och är väl insatt i målen för verksamheten. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska.

Vi kommer att lägga stor vikt på personlig lämplighet. Vi ser vikten av att ta vara på olikheter gällande exempelvis bakgrund, egenskaper och erfarenheter för att kunna bygga en stark grupp där vi kompletterar och utvecklar både varandra och verksamheten.

Kontaktpersoner

Rekryterande chef: Pontus Dättermark, pontus.dattermark@polisen.se, 073-059 09 13

HR-konsult: Hampus Haettman, hampus.haettman@polisen.se

Fackliga företrädare

SACO, Polisförbundet, Fackförbundet ST och SEKO Polisen når du via 114 14

Övrig information

Tester kommer användas som en del i urvalsarbetet

Arbete på dygnets samtliga timmar kan förekomma. Arbetstidsförläggningen avser veckoplanerad arbetstid enligt VP 5:3. Tjänsten innebär även tjänstgöring som Yttre befäl.

Tjänsten kan även innebära beredskap

Tjänstebenämning: Poliskommissarie

Funktion: Regional insatsledare

Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (1996:627). Säkerhetsklass 2

Från och med maj 2024 använder vi inte personligt brev i våra rekryteringsprocesser. Vi ber dig istället att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor som baseras på kravprofilen för aktuell rekrytering, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer. Du kan se den fullständiga kravprofilen i jobbannonsen och att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.

Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.

De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.

Välkommen med din ansökan i form av CV och enkät via e-post till jobb.bergslagen@polisen.se senast den 12/8 2024. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A370.200/2024 i mailets ärendemening. I ditt CV vill vi även att du svarar på följande frågor:

  1. Innehar du Polisexamen i enlighet med Polisförordningen (2014:1104)?
  2. Innehar du EFP 1, 2?
  3. Innehar du Ledning grund eller motsvarande?
  4. Innehar du Taktisk Ledning eller motsvarande?
  5. Har du erfarenhet i rollen som PIC både vid vardagshändelser eller vid särskilda händelser?
  6. Har du erfarenhet av arbetsledande funktion inom Polismyndigheten som exempelvis Gruppchef, Stationsbefäl, Yttre befäl eller RLC-befäl eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig?
  7. Har du eller har haft delegation som förundersökningsledare?
  8. Innehar du EFP 3?
  9. Innehar du EFP 4?
  10.   Innehar du Direkta ledarskapet?
  11.   Innehar du Stabsmetodik - grund (PM2016:33)? 

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Läs mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering

 

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten

Polismyndigheten erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på https://polisen.se/erbjudande

Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal och mail från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansök via e-post