Sök

RLC-befäl till Regionledningscentralen, Uppsala

Organisation

Polisregion Mitt

Kommun

Uppsala

Län

Uppsala län

Utlyst

24 juni 2024

Ansök senast

25 juli 2024

Referensnummer

A375.949/2024

Arbetsplatsbeskrivning

Nu söker vi dig som är polis och vill arbeta som RLC-befäl. För dig som går vidare i processen så kommer arbetsprov att genomföras under vecka 36 samt 37 och intervjuer kommer att hållas under vecka 37 och 38. Med anledning av semesterperiod så är urvalsarbetet i processen preliminärt planerat att genomföras i mitten av augusti 2024.

Den operativa enheten arbetar med olika polisoperativa specialfunktioner och med hela regionen i fokus. Här finns insatsstyrkan, gränspolissektionen, specialsökhund, polisens kontaktcenter, trafiksektionen, enhetskansli och regionledningscentralen.

Regionledningscentralen (RLC) i polisregion Mitt leder den minutoperativa verksamheten samt de akut uppkomna större händelserna i regionen. Här bedöms, prioriteras och hanteras telefonsamtal och radioanrop.  Arbetsplatsen finns i Kristallen, Uppsala. Här arbetar RLC- befäl, RLC-operatörer, vakthavande befäl, teknik och utvecklingsgruppen (TUG) bestående av två ledningsstödsgrupper där det även arbetar administratörer.

Verksamheten vid RLC präglas av ett tydligt medborgarperspektiv. RLC ska upprätthålla en mycket hög tillgänglighet i ärenden som kräver omedelbara eller skyndsamma polisingripanden och en hög tillgänglighet i övriga ärenden. Verksamheten ska genomsyras av en vilja att alltid ge medborgaren en god service. Vi arbetar ständigt med att utveckla ett starkt ledarskap och medarbetarskap som bygger på förtroende, motivation, förståelse och relationer.

Arbetsbeskrivning

Som RLC-befäl ansvarar du tillsammans med andra befäl, under ledning av ett vakthavande befäl, för ledningen av den händelsestyrda verksamheten i regionen och den löpande driften i regionledningscentralen (RLC). Du deltar i de regionala utsättningarna tillsammans med vakthavande befäl, yttre befäl, stationsbefäl, jourförundersökningsledare samt polisens kontaktcenter (PKC).

RLC-befälet har arbetsmiljöansvar under arbetspasset och är operativ arbetsledare för ett geografiskt område och ett begränsat antal operatörer. Som RLC-befäl ger du operatörerna fortlöpande stöd och återkoppling i hanteringen av enskilda ärenden. Du bevakar det pågående ärendeflödet samt verkar som en kunskapsbank gällande polisiära rutiner och taktiker, lagar och förordningar samt koordinerar löpande fördelning och hantering av operatörers arbetsuppgifter. Du har nära samarbete med den yttre ledningen i det polisområde som du under ditt arbetspass ansvarar för.  I ditt uppdrag ingår även att hantera bemanning samt akuta sjukskrivningar utanför kontorstid.

I arbetet som RLC-befäl ingår bland annat att göra prioriteringar i tveksamma eller komplicerade ärenden, fatta beslut om omprioriteringar, kvalitetssäkra operatörernas arbete samt följa upp och avsluta händelserapporter. Vid grövre brott eller allvarligare händelser ska arbetsledaren kunna hantera ett enskilt ärende och utöva initial operativ ledning av de yttre resurserna. 

Som RLC-befäl fattar du vissa myndighetsbeslut enligt delegationsordning samt ansvarar för att enskilda ärenden hanteras enligt gällande författningar och i enlighet med polisens nya styrmodell och nationella mål. I ansvaret ingår också att samverka med andra myndigheter och organisationer/samarbetspartners så som exempelvis SOS Alarm, Länsstyrelsen och Kustbevakningen i regionen. Ett RLC-befäl kan i förekommande fall tjänstgöra i stabsfunktion vid särskild händelse. 

Vi erbjuder:

En förutsättning för att verka i rollen som RLC-befäl är att du är godkänd och certifierad på den obligatoriska operatörsutbildningen. Är du inte redan utbildad operatör så kommer du att få genomgå utbildningen. Den kommer att genomföras i Uppsala under våren 2025 och sträcker sig över cirka 20 veckor.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • Polisexamen i enlighet med Polisförordning (2014:1104).
 • Minst tre års polisiär erfarenhet från olika delar av polisens verksamhet.
 • Arbetsledningserfarenhet eller annan erfarenhet av ledning som Polismyndigheten bedömer som relevant.

Det är meriterande om du har:

 • Operatörsutbildning enligt FAP 140–1.
 • Genomgått någon ledarskapsutbildning och har kunskap om operativ ledning.
 • Erfarenhet av utrednings- och lagföringsverksamhet.
 • Erfarenhet från insatsplanering och tjänstgöring i ledningsstab vid särskild händelse.

Personliga egenskaper:

Arbetet som RLC-befäl ställer krav på en god förmåga att skapa väl fungerande arbetslag som kan upprätthålla en hög tillgänglighet och ge medborgarna ett bra bemötande samt god service. Vi söker dig som genom din prestigelöshet är en god arbetsgivarrepresentant och som ser det som din självklara roll att driva verksamheten framåt. Du kan självständigt fatta beslut inom ramen för operativ ledning och delegationsordning.

Vi ser framför oss att du är en lugn och trygg person som kan behålla fokus även under tidspress. Som RLC-befäl är du en coachande ledare med god kommunikationsförmåga. Du är rak och tydlig samtidigt som du har en lyhörd sida gentemot dina medarbetares reaktioner i enskilda ärenden. En förutsättning för att trivas i rollen är din förmåga att fatta snabba beslut och agera utifrån dessa, trots begränsad information eller svåra omständigheter.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. 

Kontaktpersoner

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef:

Per Bjurström, 010-567 66 09 per.bjurstrom@polisen.se

Undrar du något om rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig HR-konsult:

Anna-Karin Danielsson, 010-567 59 07, anna-carin.danielsson@polisen.se

Fackliga företrädare

Fackförbundet ST, Linnea Hjelm, 010-56 754 95; Polisförbundet, Andrew Tomkinson, 076-112 95 70; Seko Polisen, Joel Nordkvist, 073-067 74 29: Saco-S nås via polisens växel 114 14.

Övrig information

Placering: Funktionen är en tillsvidareanställning och du anställs som polisinspektör.
Arbetsort: Uppsala
Arbetstid: Periodplanerad arbetstid, PP 5:3
Tillträde: I januari/februari 2025.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Från och med maj 2024 använder vi inte personligt brev i våra rekryteringsprocesser. Vi ber dig istället att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor som baseras på kravprofilen för aktuell rekrytering, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer. Du kan se den fullständiga kravprofilen i jobbannonsen och att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.

Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.

De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.

Välkommen med din ansökan i form av CV och svar på urvalsfrågor via e-post till jobb.mitt@polisen.se senast den 25 juli 2024. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med ref.nr: A375.949/2024 i mailets ärendemening.

När du skickar in din ansökan vill vi att du kopierar in nedan frågor i mejlet samt besvarar dessa:

 • Har du Polisexamen i enlighet med Polisförordning (2014:1104)?
 • Har du minst tre års polisiär erfarenhet från olika delar av polisens verksamhet? Om ja, inom vilka verksamhetsområden har du arbetat?
 • Beskriv kortfattat din erfarenhet av arbetsledning.
 • Har du operatörsutbildning enligt FAP 140–1?
 • Har du genomgått någon ledarskapsutbildning och har kunskaper om operativ ledning? Om ja, beskriv kortfattat dina kunskaper?
 • Har du erfarenhet från insatsplanering och tjänstgöring i ledningsstab vid särskild händelse? Om ja, beskriv kortfattat din erfarenhet av detta.

För dig som går vidare i processen så kommer arbetsprov att genomföras under vecka 36 samt 37 och intervjuer kommer att hållas under vecka 37 och 38. Med anledning av semesterperiod så är urvalsarbetet i processen preliminärt planerat att genomföras i mitten av augusti 2024. Funktionen är en tillsvidareanställning och du anställs som polisinspektör. 

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du kontaktar ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!