Sök

Sektionschef till Underrättelseenheten

Organisation

Polisregion Väst

Kommun

Göteborg

Län

Västra Götalands län

Utlyst

03 juni 2024

Ansök senast

24 juni 2024

Referensnummer

A301.125/2024

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Väst består av Hallands län och Västra Götalands län. Verksamheten i regionen är organiserad i fem polisområden: Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg som tillsammans är indelade i 16 lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Underrättelseenheten i region Väst ansvarar för underrättelseverksamheten i regionen. Vid enheten bedrivs operativ och strategisk underrättelseverksamhet i syfte att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet. Uppdraget innefattar i huvudsak att inhämta, bearbeta, analysera samt delge information som ska utgöra underlag för beslut om operativa åtgärder.

Arbetsbeskrivning

Som Sektionschef vid Underrättelseenheten ingår du enhetens ledningsgrupp. Som chef ansvarar du, tillsammans med ledningsgruppen, för att Polismyndighetens uppdrag genomförs samt att driva enhetens och sektionens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete. Som sektionschef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamhet.

Vi förväntar oss att du utövar ett tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Du verkar för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helhet, effektivitet, mål och resultat. Norm, kultur och likabehandling är en viktig del i vår strävan efter att bli en än mer attraktiv arbetsplats och detta är frågor som är lika självklara som synliga i ditt ledarskap. 

Uppdraget innebär även att driva förändring på ett sätt som leder till ett långt och hållbart arbetsliv med ett fokus på delaktighet och motivation. Genom och tillsammans med dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter samt är representant för Underrättelseenheten och Polismyndigheten både externt och internt för att stärka förtroendet för avdelningen som en del av Polismyndigheten. 

Genom ditt aktiva deltagande i Underrättelseenhetens ledningsgrupp förväntas du bidra till ökad måluppfyllelse och förbättrade resultat. Målet är att utveckla verksamheten i syfte att nå bästa möjliga resultat för medborgaren och verksamheten men också att stärka enheten till att fortsätta utvecklas som en attraktiv arbetsplats att verka i.  Du verkar för en miljö och kultur som stimulerar till samarbete, laganda och helhet. För att vara framgångsrik i uppdraget ser vi att du har förståelse för och kan arbeta för en kultur som skapar goda verksamhetsresultat. 

Förmåga att tänka innovativt samt driva fram utveckling är också mycket viktigt för denna tjänst. Arbetet ställer också krav på att kunna hantera både strategiska och operativa verksamhetsfrågor och att hitta en bra balans utifrån dessa perspektiv. I uppdraget ingår ett utåtriktat arbete där samverkan med kommuner, myndigheter, medborgare och andra samhällsaktörer är centralt utifrån det brottsförebyggande arbetet, förtroende och engagemang. 

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • ett par års aktuell erfarenhet (de senaste fem åren) av att driva och leda i en stor och komplex organisation tillsammans med andra chefer, ett direkt ledarskap
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
 • polisexamen och/eller annan för funktionen relevant examen, t.ex. inom juridik eller beteendevetenskap. Alternativt annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant i kombination med arbetslivserfarenhet från Polismyndigheten. 

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • minst ett års erfarenhet av att driva och leda genom andra chefer eller arbetsledare, ett indirekt ledarskap
 • erfarenhet av underrättelseverksamhet
 • erfarenhet av att direkt eller indirekt delta i/driva samverkan med aktörer inom/utanför den egna organisationen
 • erfarenhet av arbete med lokal problembild och medborgarlöften
 • erfarenhet av polisorganisationens verksamhet   
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå

Med anledningen av uppdragens karaktär och de sammanhang som du som sektionschef är satt att verka i kommer mycket stor vikt att läggas vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor: 

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation 

Läs mer om ledarkriterierna via länken här https://polisen.se/ledarkriterier/. Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare. 

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Vid frågor kontakta ansvarig HR-konsult Lena Köhlin på tel 0730 - 74 02 35 alternativt rekryterande chef Jens Ahlstrand på tel 0703 – 67 46 94.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO Polisen, nås via vår växel 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Placering vid Göteborg

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/jobb-och-utbildning/polisen-som-arbetsplats/krigsplacering/ och https://polisen.se/jobb-och-utbildning/polisen-som-arbetsplats/sakerhetsprovning/ 

Ansökan

Från och med maj 2024 använder vi inte personligt brev i våra rekryteringsprocesser. Vi ber dig istället att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor som baseras på kravprofilen för aktuell rekrytering, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer. Du kan se den kompletta/fullständiga kravprofilen i jobbannonsen och att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. 

Vänligen notera att eventuella krav ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. 

De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar. 

Urvalsfrågor

 1. Beskriv kort din erfarenhet av ledarskap. Under vilka perioder har du arbetat på direkt nivå
 2. Beskriv din eventuella erfarenhet av ledarskap på indirekt nivå, av att leda genom andra chefer
 3. Beskriv kort vilken ledningsgrupp alternativt ledningsforum du har ingått i
 4. Är du polis enligt Förordning (2014:1105)? Om ditt svar är nej, vilken är din högsta utbildning och inom vilket område?
 5. Har du arbetslivserfarenhet från Polismyndigheten och inom vilket område i så fall?
 6. Beskriv din erfarenhet av underrättelseverksamhet 

Välkommen med din ansökan i form av CV och besvarade urvalsfrågor via e-post till jobb.chef@polisen.se senast den 24/6 2024. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A301.125/2024 i mailets ärendemening. 

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan. 

På grund av ledigheter kommer intervjuer att hållas under vecka 34 och 35. 

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Läs mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. 

Polismyndigheten
Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se 

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.